Blog

Den nordiske kulde lokker

Ganske vist tiltrækker de nordiske skisportssteder mange udenlandske turister hver år, men det kolde klima i Norden skaber også andre konkurrencefordele på det europæiske marked. Vores kølige klima tiltrækker nemlig de store datacentre og det er en konkurrencefordel som vi i Norden bliver bedre og bedre til at forvalte.

Bæredygtighed og miljøbevidsthed er ofte en retning for seriøse aktører, hvormed de kan differentiere sig i et stærkt konkurrencepræget marked. Et godt eksempel er Interxions datacentre i København og Stockholm. Vi lægger et stort arbejde i at genanvende den overskudsvarme som datacentrene genererer. I stedet for bare at frigive varmen ud i atmosfæren, har vi bygget avancerede systemer til varmeveksling og opbevaring. Det har vi gjort i samarbejde med specialiserede ingeniørfirmaer, kraftvarme-selskaber og med støtte fra de nordiske landes miljøbevidste politiske tiltag. Varmen genbruges i vores egne faciliteter eller sælges på markedet.

Økonomiske gevinster ved genbrug

Vinterkulden i Norden har vist sig at være en vigtig årsag til, at store aktører som Facebook og Apple, har valgt at placere flere store datacentre her. Det kolde klima betyder helt enkelt lavere udgifter i forbindelse med nedkøling af hardware. Men det kolde vejr bidrager med en yderligere fordel. De store datacentre genererer nemlig en masse varme og varme er værdifuldt i de kolde nordiske lande. Ved at genbruge varmen, kan virksomhederne spare og endda tjene penge, alt imens de samtidigt er miljøbevidste.

Både Danmark og Sverige har taget flere positive initiativer, for at optimere værdien i at have naturlige køle-fordele. Et eksempel kunne være den kraftige skattereducering på elforbrug for datacentre som Sverige indførte i januar i år. Et andet svensk eksempel er, at staten har bidraget med offentlige midler til forskellige varmegenvindingsprojekter, som er en del af Stockholms ambitiøse satsning ”Stockholm Data Parks”.

Interxion Danmark bidrager også

Vores datacenter i København er det første i verden til at få installeret et specialdesignet grundvandskøleanlæg. Her har vi fået boret 70 meter ned i jorden til et grundvandsmagasin og anvender dette vand i et lukket system. Det gør det muligt for os, at opbevare vinterkulden og genanvende den i sommerhalvåret. Systemet er blevet udviklet med specialiserede ingeniørvirksomheder og med støtte fra Ballerup Kommune og Miljøministeriet og vil hvert år spare mere end 1200 MWh og reducere Interxions CO2 udledning med 300 tons.

I Stockholm har Interxion et samarbejde med kraftvarme-selskabet Fortum Värme. Sammen har vi installeret varmevekslere, som tager overskudsvarmen fra Interxions datacenter og leder den ud i Fortums fjernvarmenet. Man kan kalde det en noget-for-noget-aftale hvor vi får køling fra Fortum Värme og leverer varme tilbage.

En ny kerneindustri

Store datacentre er på vej til at blive en af de vigtige kerneindustrier, på samme måde som minerne og de store handelsselskaber var det i de foregående århundreder. Det skaber ikke bare arbejdspladser i datacentrene men også i de virksomheder, der er afhængige af stabilitet samt hurtig geografisk rækkevidde for deres forretningskritiske IT-systemer og applikationer. De nordiske lande er godt på vej til at skabe de optimale betingelser for at blive et internationalt knudepunkt for de store datacentre.