Blog

Sådan bidrager ‘interconnection hubs’ til optimal performance på en global skala

Konnektivitet er så vigtig for cloud-oplevelsen, at uden den falder værdien af cloud-løsningen væsentligt. Tænk over det. Hvor fordelagtigt er det i virkeligheden at bruge en applikation fra cloud'en, hvis ydelsen bliver dårligere på grund af lang reaktionstid og langsomme forbindelser? God konnektivitet er den måde, du opfylder kvalitetsforventningerne på i cloud'en.

Det er en af de store udfordringer, når du ekspanderer din virksomhed i den digitale tidsalder. Hvis du befinder dig i Frankrig men ønsker at gå ind i Østeuropa, skal du sikre, at dit netværk kan nå disse nye markeder. Du skal også huske, at uanset hvor du lancerer en ny service eller applikation, vil kunderne stadig have samme høje forventninger til servicekvaliteten.

Colocation datacentre hjælper dig med at opfylde disse forventninger ved at kunne bruge faciliteter på markedet, der er optimeret til konnektivitet via interconnections.

Værdien af interconnections

Interconnections giver et fælles mødested, hvor mange forskellige enheder direkte og privat kan udveksle data. Ud fra et strategisk synspunkt giver det mening for voksende virksomheder at finde et colocation datacenter i nærheden af deres ønskede marked og skabe forbindelse fra denne lokalitet.

Denne strategi gør det muligt at begrænse reaktionstiden ved at bruge applikationer tættere på dine kunder. Det giver dig også muligheden for nemmere at samarbejde med potentielle partnere, som bruger samme datacenter til driftsmæssige eller kommercielle projekter. Du får også fordele som sikkerhed, agilitet, omkostningsfleksibilitet og ydelsei ved at placere jeres virksomheds data i et colocation datacenter.

Det handler kun om at finde det rette datacenter, det rette sted med de rette kompetencer til at levere en optimal ydelse.

Hvis et enkelt interkonnektivitetspunkt er værdifuldt, ville det at forbinde flere forskellige datacentre "hubs" så øge værdien? Kunne denne strategi, som vi kalder ”interconnection hub”-modellen, gøre det muligt for virksomheder at ekspandere yderligere og optimere ydelsen fra deres netværk?

”Interconnection-hub”-modellen

Man kan opdele virksomheders netværk i tre hovedkomponenter – intracolocation, intercolocation og lokal adgang. Disse komponenter er alle en del af et 'interconnection-hub', som er en datacenterfacilitet, hvorfra virksomheder kan colocate deres it-infrastruktur for at udveksle data med hinanden.

Den første komponent, intracolocation, kender enhver virksomhed, som bruger en colocation facilitet til peering. Telcos har længe brugt intracolocation, men de er også begyndt på online trading og levering af digital content, og virksomheder i det digitale rum bruger denne strategi til at levere en bedre performance og konnektivitet til deres kunder.

Den anden komponent, intercolocation, handler om, hvordan virksomheder forbinder deres forskellige regionale PoPs (Points of Presence) på tværs af lande. Ved at gøre det kan kunderne servicere et helt kontinent via nogle få velplacerede PoPs i colocation centre. At gøre det, udvider i virkeligheden virksomhedens netværk ud over en specifik region til hele kontinentet. En sådan adgang kan reducere netværkomkostningerne og samtidig mindske reaktionstiden og øge tilgængeligheden for slutbrugerne.

Den tredje komponent, lokal adgang, er konnektiviteten mellem en lokal interconnection hub og virksomhedens lokaliteter samt brugerne i regionen. Den hub-baserede arkitektur giver mulighed for at centralisere lokal adgang i et netværksneutralt datacenter, så man kan forbedre redundans og reducere omkostningerne ved sit valg af de udbydere der er til stedet i datacenteret.

Når alle tre komponenter styres i strategisk udvalgte colocation datacentre, får man regionale konnektivitetshubs, som gør det muligt at levere en høj ydelse til flere kunder i hele verden. Det er en hurtigere og mere effektiv måde at udvide din virksomheds rækkevidde på.

Fordele ved modellen

Brug af interconnection hub modellens arkitektur betyder, at man får samme effektivitet og performance som fra colocation datacentrene, men over et større geografisk område.

Ved at etablere regionale interconnection hubs og forbinde dem intelligent kan virksomhederne optimere deres netværk til betjening af deres vigtigste nationale og internationale markeder. Det afgørende er, at ved at colocate samme sted som de store cloud platforme, konnektivitetsudbydere og internet exchanges. Derved kan kunderne optimere konnektivitet til deres serviceudbydere, partnere og til deres regionale filialer og virksomhedsbrugere.

Det er et eksempel på, hvordan colocation datacentre kan forny den måde, virksomheder kan skabe og udvide deres it-netværk på, samtidig med at de opfylder forventningerne om servicekvalitet.