NEWSFLASH: INTERXION IS REBRANDING TO DIGITAL REALTY. FIND OUT MORE.

Der er ingen arkitektoniske regler for et slot i skyen

G.K. Chestertons udsagn fra begyndelsen af det 20. århundrede beskriver smukt et problem i det 21. århundrede. Virksomheder ombygger deres it-infrastruktur med applikationer, der strækker sig over både cloud-miljøer og private miljøer. For de fleste virksomheder er overgangen til cloud en rejse, der tager flere år og stadig er i gang. Selv når man ser bort fra de arkitektoniske udfordringer, kræver overgangen til en mere forbrugsbaseret tilgang til services forholdsvis meget tid. Hybrid cloud er derfor blevet det logiske valg for virksomheder, der ønsker fordelen ved den offentlige cloud kombineret med muligheden (eller behovet) for at bibeholde it i virksomheden. Virksomheder søger mere bevidst infrastruktur-løsninger med det rette forhold mellem performance og omkostninger, der samtidig opfylder specifikke behov med hensyn til applikationer og arbejdsbelastning.

Historisk set er den offentlige cloud af nogle blevet anset for uforudsigelig eller for risikabel til drift af forretningskritiske applikationer. Virksomhederne følte sig mere trygge bag deres firewall og anså traditionelle on premise-miljøer som den bedste måde at bevare fuld kontrol over applikationernes performance og sikkerhed. Efterhånden som cloududbydere såsom Microsoft Azure og AWS er vokset størrelsesmæssigt, har de fået opbygget et omdømme, der gør mange virksomheder er mere trygge ved at køre kritiske applikationer i de offentlige cloud-miljøer.

Det betyder, at det langsomt er ved at blive en nødvendighed at bygge et rigtigt slot i skyen. Hvis det kan gøres sikkert og pålideligt, er cloud-løsningen det foretrukne valg til mange af virksomhedens applikationer. Udfordringen for mange cloud-strateger, når de skal designe et sådant hybridt cloud-miljø, er imidlertid sikkerhed og performance – og med applikationer fordelt i private og offentlige miljøer - er det en kompleks opgave. At forbinde data on-premise og i cloud-miljøet via det offentlige internet kan for eksempel resultere i varierende latens-tider og outputproblemer, der eksponentielt hæmmer applikationernes performance og medfører et væld af problemer i hele virksomheden.

Vi ser disse udfordringer manifestere sig på mange måder:

  • Frustration over applikationernes dårlige performance
  • Medarbejdernes produktivitet reduceres på grund af langsom adgang til store filer i clouden, der skyldes begrænset båndbredde
  • Compliance og audit risici
  • Flimren og dårlig forbindelse på video- og audiokonferencer
  • Besvær med at integrere cloud-baseret kapacitet og nye SaaS applikationer med gamle databaser i egne datacentre.

Virksomheder, der implementerer en hybrid cloud løsning, skal evaluere, om deres applikationer er klar til disse nye cloud-miljøer, og hvordan de skal udvikle effektiv sikkerhed, der dækker et hybridt cloud netværk.

Hold din cloud tæt på, men din edge endnu tættere

Det er vigtigt at være tæt på sine workloads. Virksomhederne skal omhyggeligt overveje forbindelsen mellem deres private infrastruktur og clouden, da ingen virksomhed ønsker at blive udsat for svingende netværksperformance, og kunderne accepterer ganske enkelt ikke langsomme applikationer. Svaret på udfordringen omkring latensvariationen kunne være en hybrid cloud-løsning, der bygger på netværkets pålidelighed og performance. Det kunne være en simpel løsning såsom at sikre, at de workloads, der skal op i en cloud, er placeret tættest muligt på de cloududbydere, som virksomhederne er afhængige af, og helt simpelt at udvide eksisterende netværksvirtualiseringsmiljøer. På den måde kan data hurtigt og sikkert udveksles mellem lokationer og det hjælper virksomheden med at bevare overblikket over hele cloudmiljøet.

Det er præcis, hvad brugen af neutral colocation i en hybrid cloud-arkitektur giver mulighed for. Ved at placere sig i en central hub, som Interxions datacentre, kan virksomhedens hybride cloud-miljø opnå større fleksibilitet samt gøre virksomheden i stand til at flytte arbejdsopgaver til offentlige og private cloud-ressourcer i takt med, at behovet ændrer sig. Allervigtigst er det, at neutral colocation giver en central lokation, hvor virksomhedens netværksfunktioner og private gateways til cloududbydere ligger ved siden af hinanden og derved forbedrer performance og synlighed, samtidig med at det reducerer trafik tromboning og kompleksiteten af netværksdesignet.

Byg dit slot i skyen

Den rette netværksarkitektur kombineret med et neutralt colocation miljø kan hjælpe virksomheder med at se de store fordele ved hybrid cloud og samtidig eliminere udfordringerne med stabilitet, sikkerhed og performance. Med colocation i et datacenter, som giver adgang til et multi-cloud-miljø kan internet serviceudbydere og -exchanges, netværksoperatører og it-serviceudbydere samt organisationer reducere deres infrastrukturomkostninger, nemt vælge den rette cloud til det givne workload, øge tilgængeligheden og reducere latenstid.

Via sin Cloud Connect løsning gør Interxion det muligt for kunderne at øge deres agilitet og optimere netværksstrategierne med interconnecting netværk, cloud platforme og kunde-communities. Det gør det muligt for virksomhederne at placere deres it-infrastruktur tæt på deres foretrukne cloud platforme og placere virksomhedens systemkritiske edge funktioner og dermed overkomme netværksudfordringer samtidigt med, at de optimerer deres brug af clouden.

I sidste ende vil den største performancefordel være muligheden for at skabe et sikkert cloud-miljø, som gør et muligt for virksomheden at levere konkurrencedygtige services. Det er den rette fremgangsmåde for en virksomhed, som gerne vil opnå succes i den digitale tidsalder.

Klar til at realisere din cloud vision? Læs, hvordan Cloud Connect kan forbedre dine applikationers performance.