NEWSFLASH: INTERXION IS REBRANDING TO DIGITAL REALTY. FIND OUT MORE.

Hvor stærk er din cloud? Fem typiske udfordringer

Af: Mitesh Chauhan

Cloud skaber mange nye muligheder for virksomheder. Efterhånden som SaaS applikationer er blevet mere almindelige, og IoT er ved at blive en del af hverdagen, ser vi en eksponentiel vækst i brugen af cloud-service løsninger. Dataintensive applikationer kræver stor lagringskapacitet og her kan cloud være den rette løsning, eftersom den tilbyder en fleksibilitet og økonomi, som giver virksomhederne en konkurrencefordel.

Til trods for alt det potentiale, som avancerede applikationer og enheder tilbyder, kan performanceproblemer dog stadig lægge en dæmper på entusiasmen. Lav responstid, udfald i konnektiviteten og flaskehalse ved dataoverførsler er kun nogle af de problemer, som et dårligt konfigureret hybridt cloud-miljø kan blive udfordret af. Efterhånden som mængden af cloud-baserede applikationer stiger, kan konsekvenserne af utilstrækkelig netværksperformance få en stor indvirkning på forretningens drift.

Der er især fem typiske cloud performance udfordringer, som kan spænde ben for virksomhedernes ønske om at gå i clouden:

1. Afhængighed af det offentlige internet

Det offentlige internet udgør både en mulighed og en trussel for virksomhederne. Den store rækkevidde udgør en omkostningsbesparende måde at komme i kontakt med mange kunder på, uanset tidszoner og geografiske grænser. Men internettet har også en række performance risici, når det drejer sig om forretningskritiske opgaver. At bruge det offentlige internet som en cloud-gateway kan betyde, at performance er begrænset af trafik- og output-forhindringer, og ved spidsbelastninger kan dette indvirke negativt på applikationernes effektivitet. Det problem kan blive endnu mere alvorligt, hvis din virksomhed forsøger at implementere sikkerhedsforholdsregler på sit internet såsom VPN-løsninger, som kan halvere outputtet. Governance og juridiske love kan også bestemme, at virksomheden skal anvende sikre forbindelser for at reducere eksponeringen via det offentlige internet.

2. Høj latency på applikationer

Virksomheder er afhængige af hurtige svartider. Kunderne forventer det, og hvert mistet øjeblik har indvirkning på indtjeningen. Din virksomhed investerer måske meget i applikationer, der er designet til at give konkurrencefordele, men de fungerer kun optimalt, hvis applikationerne yder det, de skal. At have din cloud infrastruktur i et isoleret, privat datacenter kan resultere i konnektivitet med lav densitet og latensproblemer på grund af afstanden mellem datacenteret og interconnection services. Disse latensproblemer forsinker interne aktiviteter og påvirker i sidste ende resultatet for kunden. Hvis virksomhedens applikationer kæmper med at håndtere spidsbelastning, kan det i sidste ende resultere i, at virksomheden lider økonomisk tab, får et dårligt ry og dermed ikke opnår de fordele, der var grunden til at investere i cloud-løsningen.

3. Manglende integration mellem applikationerne

Applikationer, der kører isoleret, resulterer i informationssiloer. Værdien for virksomhederne opstår, når applikationerne kan 'tale med hinanden' og integreres problemfrit for at skabe resultater som for eksempel applikationer linked til back-end via API'er. Det er vanskeligere at gøre, når applikationerne befinder sig forskellige steder - nogle lokalt og andre på cloud servere. Gartner forudser, at 90 % af virksomhederne vil mangle en integrationsstrategi for deres applikationer i 2018, hvilket vil resultere i rod, større kompleksitet og flere omkostninger.

4. Et internt kompetencegab

Et af de mest almindelige problemer ved opbygning og vedligeholdelse af et cloud-miljø er kompleksiteten. Jo mere komplekse virksomhedens krav er, jo større er behovet for specialkompetencer til at håndtere denne kompleksitet. Cloud-løsningens effektivitet kan derfor dæmpes af manglende intern cloud ekspertise til at håndtere vigtige opgaver som performance, netværk, sikkerhed og lagring, hvilket betyder, at virksomhedens cloud-miljø ikke er optimeret til de tiltænkte formål. Det kan gøre det besværligt og i sidste ende frustrerende får både medarbejdere og kunder at få adgang til og bruge cloud-applikationer og services.

5. Performance hæmmes af gamle applikationer

Ved opbygning af et cloud-miljø oplever man ofte, at ikke alle applikationer er velegnet til en cloud-løsning. Nogle gamle applikationer er bedre egnet til at køre i et on-premise miljø end i et offentligt cloud-miljø. Hvis man er afhængig af en gammel infrastruktur og komplekse miljøer, er det meget vigtigt at have en helt integreret netværksinfrastruktur til at håndtere prioritering af trafik, da der kan opstå performanceproblemer, som kan øge omkostningerne, når du har allermest brug for, at dine applikationer yder optimalt.

Høj performance i en Colocated Hybrid Cloud

Selvom disse cloud performance udfordringer er almindeligt forekommende, er de ikke umulige at håndtere. Det er muligt at adressere disse udfordringer via Interxions Colocated Hybrid Cloud. Interxions faciliteter anvender et netværk af 50 datacentre med høj kapacitet i 13 byer i Europa og tilbyder brugervenlige, layer 2, private konnektivitetsløsninger til at forbedre cloud performance samt en række operatører til at forbedre konnektivietsmulighederne. Det betyder, at du helt undgår problemerne med at få adgang til den offentlige cloud via internettet, og at du får en netværksinfrastruktur, der imødekommer de største cloud-belastninger.

At overvinde hverdagens performance problemer giver virksomheder mulighed for at overgå til næste generations applikationer og anvende cloud-løsninger som en konkurrencefordel.

Har din cloud brug for et løft? Læs, hvordan Interxions Colocated Hybrid Cloud løsning kan give dit cloud-miljø en bedre performance.