NEWSFLASH: INTERXION IS REBRANDING TO DIGITAL REALTY. FIND OUT MORE.

Det lokale marked for cloudtjenester i Danmark og Sverige vokser

En helt ny Cloudscape-undersøgelse, kortlægger det europæiske marked for cloudtjenester. Cloudscape 2018 viser både ligheder og forskelle mellem Sverige og Danmark. Undersøgelsen giver et overblik over de 475 vigtigste danske og svenske cloudleverandører.

Kategorier

19 november 2018

Både Danmark og Sverige ligger langt fremme i udviklingen frem mod en overgang til mere hybride og cloudbaserede tjenester. Derfor har de to lande mange ligheder, men der er også tydelige forskelle. Vi har sammenfattet de vigtigste konklusioner i denne tekst. Hvis du vil grave ned i detaljerne, kan du også downloade hele rapporten.

Den første, tydelige forskel mellem de to nordiske naboer er, at deres respektive SaaS-markeder ser lidt forskellige ud. Dette stod allerede klart i Cloudscape 2016, og forskellene eksisterer stadig. I Sverige er kommunikation den største kategori inden for SaaS-tjenester med 10 procent. I Danmark er tjenester inden for bank og finans derimod de største.

Nogle cloudtjenester er i hastigere vækst end andre

Det er blevet betydeligt nemmere at bestille og idriftsætte SaaS-tjenester, det man ofte kalder online ordering og onboarding. Denne tendens er tydelig både i Sverige og Danmark, men med visse forskelle. De, der er kommet allerlængst med dette, er de danske leverandører af forretningsapplikationer. Her er forenklingen blevet drevet så vidt, at registrering og idriftsættelse i 9 ud af 10 tilfælde udføres online af kunden. Det skyldes sandsynligvis, at deres tilbud ofte er baseret på en tjeneste, hvor disse funktioner er integreret, for eksempel Dynamics 365. Ser man på andre SaaS-tjenester, er der betydelige forskelle. Forretningsapplikationer er som sagt kommet længst i denne forenkling, tæt efterfulgt af e-handel samt bank- og finanstjenester. Det tjenesteområde, der står længst tilbage i denne henseende, er online workspace. Kun 7 procent af de danske og 13 procent af de svenske workspace-tjenester kan bestilles og idriftsættes online af kunden. Derimod er IaaS og kommunikation de tjenester, der primært købes offline.

Flere lokale cloud-leverandører samarbejder med de globale clouds

Både danske og svenske SaaS-leverandører har en stigende præference for internationale IaaS-partnere. Amazon er vokset kraftigt på begge markeder og er i dag den globale aktør, som lokale SaaS-leverandører først og fremmest vælger at samarbejde med, med 43 procent af det svenske og 31 procent af det danske marked.

Selv en stor del af de lokale IaaS-leverandører vælger at samarbejde med globale cloud-aktører. Tanken er, at kunderne skal undgå vokseværk og let kunne skalere op i forbindelse med en international ekspansion. Her er en tydelig forskel på landene. Mere end halvdelen, 53 procent af de lokale danske IaaS-aktører har et sådant samarbejde. I Sverige er det kun 27 procent, der har en global partner. Når det kommer til styrkeforholdet mellem Amazon og Microsoft er mønsteret det omvendte af SaaS-markedet. Betydeligt flere IaaS-leverandører i Sverige og Danmark vælger Microsoft frem for Amazon.

Baggrund

Cloudscape er en kortlægning af det danske og svenske cloudmarked for SaaS, PaaS og IaaS, som gennemføres af den hollandske undersøgelsesvirksomhed The METISfiles på vegne af Interxion. Kun virksomheder, der er tydeligt rettet mod B2B og med hovedkvarter i Sverige og Danmark, indgår i undersøgelsen.

 

Download

cloudscapeblogg