NEWSFLASH: INTERXION IS REBRANDING TO DIGITAL REALTY. FIND OUT MORE.

Gør legacy-IT til en forretningsmulighed, når din kunde ønsker cloud

Overgangen fra traditionelle on-premise-datacentre til hybride eller multi-cloud løsninger er i fuld gang. Mange virksomheder vælger mulighederne med cloud-løsninger og ser en fremtid i, at alt migreres til cloud. Men de fleste anerkender også, at det er ikke alle systemer, der er lige egnede til cloud. Det er derfor vigtigt at forstå, hvilke systemer og applikationer du bør og kan flytte til cloud, og hvad man så gør med de systemer, der ikke kan overføres.

18 december 2018

De internationale cloud-udbydere argumenterer for, at alt skal i skyen. Dog viser virkeligheden, at nogle systemer stadig er bedst egnede til at ligge på andre platforme. Disse omfatter legacy-systemer såsom ældre forretnings- og virksomhedskritiske eller proprietære systemer, som ikke direkte kan oversættes til moderne cloud- platforme. Det kan også gælde for visse nye IT-tjenester, applikationer eller datatyper, hvor man ønsker et alternativ til cloud. Mange virksomheder, der har ambitioner om at udfase deres egne datacentre, standses af, at ikke alle systemer kan migreres til cloud og må gentænke cloud first strategien.

Cloud first er en vision med modifikationer

Når en såkaldt on-premise-løsning skal opgraderes, står virksomheden over for flere udfordringer. Skal de opgradere den eksisterende løsning on-premise eller vælge en ren cloud-løsning? Hvordan skal de håndtere deres legacy-IT? Og hvordan påvirker valget deres sourcing-strategi? Det er her en IT-service provider kan træde ind som rådgiver og hjælpe virksomheden med at forstå deres behov og muligheder.

Det er med andre ord en gylden mulighed for dig som lokal systemintegrator og leverandør af IT-services. Du kan med din brede viden om IT-løsninger, rådgive kunden, så de får den optimale løsning hvad enten det er all-cloud, on-premise eller en hybrid løsning.

Omkostningerne ved at drive eget datacenter er høje. Når flere og flere on-premise-løsninger flyttes til cloud, medfører det også overkapacitet i eget datacenter, når kun de gamle systemer er tilbage. Flere virksomheder søger derfor andre, mere fleksible og skalerbare alternativer til deres egen on-premise-løsning. De ser også på nye omkostningsmodeller for deres IT-investeringer. Her betragtes colocation i stigende grad som en omkostningseffektiv og fremtidssikret service, der gør det muligt for kunden at flytte hele sit IT-miljø off-premise, men stadig være placeret i et lokalt, neutralt og forbundet datacenter. Her kan du som IT-service udbyder og systemintegrator hjælpe dine kunder med at gøre cloud-drømmen til virkelighed, samtidig med, at håndteringen af deres legacy-IT sikres ved at udbyde dine services fra et colocation datacenter.

Skab balance i IT-infrastrukturen med en hybrid strategi

Nogle applikationer kan relativt nemt overføres til private og offentlige clouds, mens andre kræver mere integration og tilpasning. Kunden har ofte mange systemer og applikationer, der skal flyttes, og det er ikke altid let at afgøre, hvor de skal flyttes hen. Det er ikke ualmindeligt, at det resulterer i en blanding af private og offentlige clouds, datacentre eller forskellige SaaS-løsninger, som alle skal kommunikere med hinanden. Derfor er det vigtigt, at kunden har en velovervejet og omfattende strategi, hvor der også tages højde for de legacy-systemer, der er i virksomheden.

Et hybridt miljø baseret på colocation – hvor kundens legacy-systemer er placeret i samme forbundne datacentre som cloud-løsningerne – er en effektiv og sikker måde at hjælpe kunden med at rydde et on-premise-datacenter og derved spare dyre driftomkostninger.

Sådan hjælper du dine kunder med at fremtidssikre deres IT-infrastruktur

  • Bidrag til en sourcing-strategi, der tager hensyn til hele virksomhedens økosystem med den bedste kombination af cloud-løsninger og legacy-systemer on-premise.
  • Skab de rette betingelser for at kunne håndtere multi-cloud og fremtidige forbindelsesbehov til forskellige cloud-udbydere, forskellige applikationer og cloud-tjenester.
  • Vurder colocation i valget af sourcing-alternativ for at opnå robuste og sikre forbindelser og interkonnektivitet mellem alle vigtige leverandører af cloud- og IT-løsninger. Interkonnektiviteten er nøglen til en effektiv og driftssikker hybridløsning og kan skabe nye forretningsmuligheder for dig som IT-serviceudbyder og systemintegrator. Colocation kan ses som en mulighed for at kunne tilbyde dine kunder en fleksibel, hybrid helhedsløsning, der både favner multi-cloud og legacy-IT.
  • Hjælp din kunde ved at lave en beregning, der sammenligner forskellige omkostnings- og sourcing-modeller ud fra valget af IT-platforme, både on-premise og via cloud. Husk at tage hensyn til faste investeringsomkostninger og kapitalbindinger i forhold til alternative prismodeller for cloud-applikationer og skalerbare datacentertjenester, så du når frem til den rette hybride løsning.

Vil du læse mere om, hvordan legacy-systemer kan få en naturlig og effektiv plads i dine kunders hybride miljø? Så kan du hente vores guide ”Hjælp dine kunder med en fremtidssikker digitalisering” her.