NEWSFLASH: INTERXION IS REBRANDING TO DIGITAL REALTY. FIND OUT MORE.

3 vigtige tendenser, du skal have styr på som leverandør af IT-services

I takt med, at virksomheder i stigende grad vælger at migrere til forskellige cloud-løsninger, skabes der nye hybride IT-miljøer og netværksstrukturer, der skal optimeres og fremtidssikres. Hvis du som leverandør af IT-services vil imødekomme disse nye krav og lægge den rette strategi fremadrettet, er det vigtigt at forstå de underliggende tendenser.

De seneste 10 år er IT-afhængighed på globalt plan steget markant. Det bliver især tydeligt, når vi ser på de typer af virksomheder, som i dag står stærkest på børserne. Hvor det tidligere har været industrielle- eller handelsrelaterede virksomheder, er det nu teknologivirksomheder som Google, Microsoft og Amazon, der dominerer.

For den nye generation, der vokser op i dag, er muligheden for altid at være tilgængelig online en selvfølge. Forskellene i forhold til den første IT-generation er stor, hvis vi sammenligner med behovene i den digitale, hyperforbundne økonomi, vi har i dag. Den traditionelle opfattelse af, hvordan IT bliver produceret og anvendt, passer ikke til nutidens brugere. Hvis IT skal skabe værdi for brugerne, er god konnektivitet og interaktivitet en klar forudsætning. Dette spiller også ind på, hvordan dine kunder vil have deres IT-services leveret. Optimering af IT, så det forbedrer kundeoplevelsen og øger effektiviteten, er stærke drivkræfter i den digitale transformation. Det gælder især for dig som leverandør af IT-services. De virksomheder, der kommer til at klare sig bedst i denne transformation, er dem, der har evnen til at ændre fokus fra produktsalg over til at hjælpe og rådgive deres kunder med at opbygge de partnerskaber, platforme og komplekse netværk, der danner grundlag for dagens hyperforbundne IT-miljøer.

Vi har opsummeret nogle af de tendenser, vi ser på markedet, for IT-service udbydere.

1. Konnektivitet og dataoverførsel, bindevævet i det nye IT-landskab

Traditionelt set har leverandører af IT-services primært arbejdet med IT-infrastruktur og systemintegration med fokus på servere og arbejdspladser – konnektivitet har ikke været en del af det fokus. Men i nutidens digitale landskab er det netop forbindelsen til cloud-udbydere og interaktionen med andre parter og systemer, altså interkonnektiviteten, der binder al digital kommunikation sammen. De fleste outsourcing- og service providers forstår og ser mulighederne i denne udvikling samt konsekvenserne af ikke at komme med på bølgen.

Udviklingen af forskellige cloud-baserede værktøjer foregår også i et stadigt højere tempo. I takt med at flere og flere virksomheder vedtager en cloud-strategi, og antallet af cloud-udbydere stiger, skabes der også flere hybridmiljøer. Det er ikke usædvanlig at se en blanding af private- og offentlige clouds, datacentre eller forskellige SaaS-løsninger, som alle skal kommunikere med hinanden. Det stiller også større krav til en hurtig og sikker forbindelse.

2. Multi-cloud giver komplekse sikkerhedsudfordringer

Ifølge en undersøgelse fra Right Scale anvender 59 procent af virksomheder i dag to til seks forskellige cloud-miljøer. Når virksomheden vælger en multi-cloud-strategi stiller det også nye krav til sikkerheden. Fokus bør være på at opretholde et højt sikkerhedsniveau for alle applikationer i virksomheden og beskytte mod trusler, indtrængen og angreb. Men den mest almindelige tendens er stadig, at virksomheden benytter én cloud-leverandør, hvor de største applikationer er samlet samt en række komplementære cloud-tjenester på andre platforme. Det skaber et komplekst sikkerhedsbillede, og der er grund til at tro, at vi kun har set starten på denne udvikling med multi-cloud- og hybridstrukturer. En af grundene til, at sikkerhedsproblemerne vokser, er, at virksomhederne ofte skaber deres sikkerhedsstrategi baseret på én enkelt applikation ad gangen, og det er det, der bliver afgørende for, hvor eller i hvilken cloud applikationen placeres. Som leverandør af IT-services og systemintegration åbner dette op for nye forretningsmuligheder, hvor I som IT-eksperter kan hjælpe kunderne med at opbygge og håndtere den stadigt mere komplekse IT-infrastruktur, samtidigt med at de bevarer et højt sikkerhedsniveau.

En metode som kan skabe bedre sikkerhed for multi-cloud-løsninger er ved at anvende sikkerhedsnøgler, der ligger uden for cloud-løsningen, for eksempel ved datasynkronisering. Det er allerede en etableret løsning, der bruges inden for den finansielle sektor, der ofte anvender colocation. Efterspørgslen efter denne type services forventes at stige, hvilket giver jer som leverer IT-services mulighed for at udvikle og udvide jeres produkt-portefølje, når I samabrejder med en colocation udbyder, der tilbyder denne service.

3. Større behov for samarbejde øger interessen for en fælles markedsplads

En tredje tendens som også er fremtrædende, er en større efterspørgsel blandt enterprises efter digitalt forbundne datacentre, såkaldte colocation datacentre. Kravet om en hurtig og fleksibel digital infrastruktur kræver, ud over fleksibilitet og hastighed, også skalerbarhed. Når kundernes efterspørgsel efter samlede services øges, og udbuddet udvikler sig, bliver serviceleverancen også mere kompleks. Mange leverandører af IT-services er derfor begyndt at udvikle deres service- og leveringsmodeller. En måde, som de gør dette på, er ved at arbejde smartere og mere omkostningseffektivt gennem partnerskaber og den rette blanding af IT-værktøjer, -platforme og -relationer.

Vi, hos Interxion, ser allerede tegn på dette, i form af øget efterspørgsel efter direkte forbindelser mellem IT-serviceleverandører og cloudplatforme i samme datacenter. Det bliver også et stadig vigtigere argument, når det kommer til valg af datacenterleverandør. I dag er idéen om en "enmandshær" ikke længere en opskrift på succes. I stedet handler det om at finde smartere, hurtigere og mere effektive leveringsmetoder, det handler om at sælge mere sammen med andre i stedet for via andre. De andre leverandører, der er etableret i det samme datacenter, bliver derfor stadig vigtigere for din forretning. I den forstand stiger interessen for colocation også som en central markedsplads og et knudepunkt for samarbejde i et sikkert og neutralt miljø.

Vil du læse mere om, hvordan konnektivitet, partnerskaber og samarbejde i et colocation datacenter kan være en vigtig del af svaret på disse tendenser og nye krav fra kunderne i den digitale transformation? Hent vores guide ”Hjælp dine kunder til en fremtidssikker digital transformation”.