NEWSFLASH: INTERXION IS REBRANDING TO DIGITAL REALTY. FIND OUT MORE.

Hvorfor netværk og forbindelser er den store udfordring i dine kunders hybridmiljø

Udbuddet af cloud-services vokser konstant. Fra tidligere at have fokuseret på at holde styr på et centralt on-premise-system, har de fleste virksomheder i dag en voksende blanding af forskellige cloud-tjenester, deres egne legacy løsninger og tredjepartsintegrationer, som alle skal arbejde sammen. Hvor godt og hvor sikkert samarbejdet i disse hybridmiljøer fungerer, er afgørende for virksomhedens forretningssucces. For leverandører af IT-services og systemintegration repræsenterer denne udvikling også nye forretningsmuligheder.

Som et resultat af et stigende antal cloud-alternativer og større mobilitet, står virksomheder i dag over for to hovedudfordringer, når det kommer til IT-infrastruktur. Dels handler det om, at de har brug for digitale services og cloud-løsninger og have mulighed for at kunne vælge mellem et stort antal netværksudbydere for at kunne levere en så god kundeoplevelse som mulig. Den anden udfordring er, at mange virksomheder i dag føler sig presset til at reducere deres kapital- og driftsomkostninger for at forblive konkurrencedygtige. De vælger derfor at overføre store dele af deres IT til cloud. Dermed bliver det vigtigt for dem at finde løsninger, der giver sikker og pålidelig adgang til disse cloud-services, og samtidig sikre, at forbindelsesomkostningerne ikke skyder i vejret eller kritiske data eksponeres for offentligheden.

Mange virksomheder vælger et hybridmiljø til deres IT uden at have en klar plan

Alle cloud-løsninger, IT-systemer og applikationer har deres respektive fordele og ulemper, men i et moderne miljø kan det være vigtigt, at løsningerne kan samarbejde for at få den optimale løsning. Disse hybride miljøer stiller derfor helt nye krav til forbindelsen mellem brugere, applikationer og processer. Udfordringen består i, at virksomhederne skal kunne sikre en problemfri og sikker forbindelse mellem deres forskellige IT-platforme. Derfor søger de rådgivning omkring, hvordan de skal lægge strategien for at skabe den bedst mulige sourcing-model med høj fleksibilitet og ydeevne.

Mange større virksomheder sidder stadig fast i en traditionel netværksarkitektur med WAN (Wide Area Network), hvor firmaets datacenter – alene eller gennem ekstern drift – er knudepunkt for alle applikationer og data. Denne arkitektur er baseret på en on-premise-strategi og passer derfor ikke til vilkårene i de nye hybridmiljøer, der vokser frem. I en verden, hvor både kunder og medarbejdere ønsker direkte adgang til applikationer og forretningskritiske data via deres mobilenheder, er en sådan traditionel strategi ikke bæredygtig og i nogle tilfælde endda risikabel. I stedet er der behov for nytænkning, hvad angår interkonnektivitet og netværksstrategi. Her kan du som IT-leverandør og systemintegrator spille en vigtig rolle, ved at rådgive dine kunder med en ny køreplan og strategi for en vellykket digital transformation.

Eget datacenter – en dyr form for falsk tryghed?

Som IT-leverandør kan det føles trygt at kunne tilbyde sine kunder deres eget datacenter, lokalt og komfortabelt, med fuld kontrol over IT-miljøet. Men i takt med, at mængden af cloud-tjenester vokser, er der flere og flere risici forbundet med at drive eget datacenter, ikke mindst økonomiske. I dag er meget kapital bundet op i store og dyre installationer. Det kan være dyrt at skalere op, når kundernes behov vokser, mens det samtidigt bliver stadig vanskeligere at beregne kapacitetsbehovet over tid. Det betyder, at mange virksomheder og IT-service leverandører i dag betaler dyrt for ubrugt kapacitet i deres egne datacentre, når mere og mere flyttes til cloud-løsninger. Og derudover kan det også være dyrt og kompliceret at sikre gode forbindelser fra eget datacenter til de mange forskellige cloud-leverandører, som kunderne kræver forbindelser til.

Men den største bekymringsfaktor – for både virksomheder og IT-serviceudbydere – er stadig usikkerheden om, hvordan IT vil blive produceret i fremtiden. Hvilken form for IT-service vil kunderne forbruge – IaaS (Infrastructure as a Service), PaaS (Platform as a Service), SaaS (Software as a Service) eller måske andre og helt nye former for services? Og hvordan vil det påvirke din egen datadrift, som IT service leverandør? Det eneste, som vi med sikkerhed kan konstatere, er, at vi kun har set begyndelsen af den digitale økonomi, og at fleksibilitet, tilpasningsevne og interkonnektivitet vil være stadigt afgørende succeskriterier for virksomheder, der ønsker et stærkt IT setup.

Få styr på dagens udfordringer og rust dig til fremtiden

I et moderne og hyperforbundet datacenter finder du den nødvendige cloud-adgang, konnektivitet, skalerbarhed og fleksibilitet til at holde styr på dine kunders hybridmiljøer. Når forskellige IT-service leverandører samles under samme tag, skaber det også nye samarbejdsmuligheder, der kan hjælpe med at styrke dit udbud af services. På den måde kan du blive endnu bedre til at skabe en mere omkostningseffektiv, fremtidssikret og intelligent digital transformation for dine kunder.

Vil du læse mere om, hvordan du skaber bedre fleksibilitet og interkonnektivitet med colocation? Så kan du hente vores guide ”Hjælp dine kunder til en fremtidssikker digital transformation”.