NEWSFLASH: INTERXION IS REBRANDING TO DIGITAL REALTY. FIND OUT MORE.

Stort behov for hjemmearbejde kræver, at virksomheder revurderer it-infrastrukturen

Mitesh Chauhan, Senior Product Manager

I løbet af de seneste år har virksomheder i stigende grad implementeret politikker, der gør hjemmearbejde nemmere. Muligheden for hjemmearbejde har vist sig at være endnu vigtigere i perioder med global omvæltning, såsom det nuværende COVID-19-udbrud. En nylig global undersøgelse rapporterede, at 88 % af organisationer har opfordret til eller krævet, at medarbejderne arbejder hjemmefra i håb om at bremse spredningen af virussen.

De fleste virksomheder havde allerede taget højde for at der hver dag var en mindre gruppe af medarbejderne, der arbejdede hjemmefra og har derfor designet deres it-miljøer med de digitale kanaler, teknologi og konnektivitet, der er nødvendige for at understøtte fjernadgang. Men mange virksomheder har ikke været klædt på til denne hurtige, hidtil usete tilgang af mange hjemmearbejdende medarbejdere, der aldrig har været set før.

Det betyder, at de er udfordrede, når det kommer til at sikre effektiv fjernadgang til cloud-løsninger, så de kan bevare den samme hastighed af deres arbejde internt og levere uændret service til kunder og partnere eksternt.

 

Krav til ikke-planlagt fjernadgang

Da virksomhederne i første omgang planlagde deres cloud-baserede it-infrastruktur, antog de fleste sandsynligvis, at størstedelen af de interne brugere ville arbejde på hovedkontoret.

Et samlet privat cloud-adgangspunkt forbinder typisk virksomheden med cloud-løsningen - dvs. en privat forbindelse, der er specifikt udviklet til at sætte fart på data til medarbejderne via det interne netværk.

Der tages normalt højde for en lille gruppe af hjemmearbejdende medarbejdere, som har forbindelse til virksomhedens  private cloud-knudepunkt via det offentlige internet. Hvis f.eks. 30 % af medarbejderne arbejder hjemmefra i det daglige, kan it-miljøet fordele deres opgaver over internettet, mens de andre 70 % af medarbejderne har direkte adgang til cloud-løsningen via det private adgangspunkt. Virksomhedens konnektivitet kan derfor håndtere, at 30 % af medarbejderne sender datatraffik fra andre lokationer og samtidig optimere den kombinerede interne og eksterne trafik, der passerer gennem cloud-knudepunktet.

Men en uventet stigning i datatrafik fra andre lokationer lægger en stor byrde på virksomhedens it-infrastruktur, da de fleste virksomheder ikke er klædt på til situationer, hvor 100 % af deres medarbejdere har brug for fjernadgang. Et øget antal fjernforbindelser danner en flaskehals, der skaber en række problemer for virksomheden og dens kunder.

Medarbejderne kan muligvis ikke få adgang til virksomhedens netværk, og programmerne kører langt langsommere eller fungerer slet ikke. Det påvirker kunder og forhindrer dermed virksomheden i at levere serviceydelser med den forventede kvalitet og hastighed.

 

Fordeling letter byrden

For at forberede sig på uventede udfordringer kan virksomheder øge deres båndbredde og konnektivitet ved at lave flere fysiske adgange til deres cloud-platform i forskellige geografiske områder.

Hvis medarbejderne i flere områder alle arbejder med opgaver fra ét cloud-adgangspunkt på hovedkontoret, kan de opleve, at tingene går langsommere. Men i stedet for at bakse med det ene cloud-knudepunkt kan virksomheder vælge at fordele opgaver i forskellige områder for at lette trafikken.

Når man fordeler arbejdsbyrden på tværs af flere zoner, kan virksomhederne hurtigt få adgang til de ressourcer, de har brug for, på en distribueret måde. En spredning af adgangen til cloud-platforme minimerer afbrydelser af forretningsgangen i tilfælde af katastrofer, der kræver mere hjemmearbejde.

Interxions Cloud Connect – der dækker 13 regioner i Europa og er forbundet med store globale cloud-platforme som Microsoft Azure, AWS, Google m.m. – kan tilpasses efter behov og med minimal indgriben, så virksomhederne kan reagere hurtigt, når uventede ændringer udfordrer deres forretningskontinuitet.

Klik her for at må mere at vide om, hvordan du implementerer Cloud Connect i din virksomhed.