NEWSFLASH: INTERXION IS REBRANDING TO DIGITAL REALTY. FIND OUT MORE.

Infrastruktur er overalt og ikke kun på én platform

Digital transformation ændrer den måde, hvorpå organisationer søger vækstmuligheder og forbedrer driftseffektiviteten. Efterhånden som digital transformation bliver en højere prioritet, engagerer CEO'er og selv bestyrelsen sig. Derfor danner et stigende antal organisationer tværfunktionelle arbejdsgrupper, der har til opgave at identificere digitale initiativer, som fremmer innovation, øger effektiviteten og forbedrer kundeengagementet.

Historisk set var it porten til teknologi for virksomheden. Virksomhedsledere kom til CIO'en med et forretningsmål eller problem, og it-afdelingen implementerede en teknisk løsning. It fik til opgave at beskytte virksomhedens drift via kontrollerede forandringsledelsesprocesser. Men med tiden oversteg behovet for større volumen og hastighed it-afdelingens kapacitet, da traditionelle it-modeller simpelthen ikke kan reagere hurtigt nok på markedsændringer. Og med rødder i teknologiens verden kæmper it ofte med at tale virksomhedens sprog.

I dag giver cloud-applikationer og -tjenester virksomhedslederne et alternativ. Det skaber en form for 'skygge-it', som fjerner synlighed og kontrol fra it-afdelingen og fører til, at virksomhedslederne selv løser problemerne. Det er nemt at se de modstridende prioriteter fra begge sider. Virksomhedslederne skal hæve tempoet for at betjene kunder, og it-lederne skal sørge for sikkerhed, compliance og kontrol i virksomheden.

Virksomheden er ikke længere nødt til at vente på, at it tager højde for og sætter teknologiske projekter i kø for at håndtere deres forretningsinitiativer, de kan i stedet udnytte den offentlige cloud til at indføre nye teknologier hurtigere og ofte mere effektivt. Og selvom de enkelte forretningsenheder måske kan opfylde deres mål ved at samarbejde direkte med cloud-udbydere, vil fjernelse af it fra løsningsligningen give mange problemer med f.eks. compliance, governance og sikkerhed. Samtidig øger silo/stand-alone-projekter, der ikke involverer it, gradvist service- og netværkskompleksiteten, hvilket fører til en større risiko for virksomheden. Det omfatter alt fra sikkerhedsbrud til driftsstop og højere omkostninger.

Nye infrastrukturer skal designes, så virksomheden kan gøre det, den skal, når den skal – overalt i verden."
– Gartner, Infrastructure is Everywhere: The Evolution of Data Centers, July 2019

Disse digitale innovationer giver it-afdelingen mulighed for at løse forretningsmæssige problemer ved at blive det centrale omdrejningspunkt for implementering af løsninger. For at lykkes i fremtiden skal it vende tilbage til sine historiske rødder for at kunne betjene virksomheden effektivt.

Distribuerede datacentre fungerer som hubs for interconnection

Den gode nyhed er, at CEO'er og bestyrelser anerkender, at der skal ryddes op i det kaos, den digitale transformation har skabt - og it anses for at være omdrejningspunktet for at facilitere infrastrukturstandarder og centraliseret styring. I organisationer med tværfunktionelle arbejdsgrupper til digital transformation har it flere pladser ved bordet end andre grupper.

En kritisk underliggende katalysator for digital transformation er it-infrastruktur og drift (I&O). Traditionelle datacentermodeller skal ændres betydeligt i en verden, hvor interne datacentre, private clouds og offentlige clouds krydser hinanden. Dette skæringspunkt beskrives af Gartner som følger:

Datacenter interconnection er en model, hvor diskrete aktiver i et datacenter med flere lejere er forbundet direkte med hinanden [normalt over fiber] og på peer-to-peer-vis. Disse forbindelser kan være lige så enkle som fiberoptiske cross-connects, men gør det muligt for datacenterbaserede aktiver at oprette horisontal forbindelse til flere netværksoperatører, cloud-udbydere, kollegaer og tjenesteudbydere."

Denne transformationstilgang til I&O kræver en værktøjskasse med infrastrukturfunktioner, der fremmer hastighed og smidighed, samtidig med at der sikres standardgovernance, som beskytter virksomheden. I&O bliver midlet til at løse forretningsmæssige problemer og muliggøre nye indtjeningsmuligheder.

Men den traditionelle datacentermodel skal laves om for at opnå den fleksibilitet og optimering, som virksomheden har brug for. Aktiviteter spredt over forskellige brancher, lokalitetsspecifikke arbejdsbelastninger, partnerøkosystemer under udvikling, avanceret databehandling som Internet of Things (IoT) og datasuverænitet kræver, at I&O-ledere påtager sig rollen som katalysatorer for virksomheden.

Fra datacentre til centre med data

At finde netværkskomponenten i hybride IT-arkitekturer er en af de største potentielle udfordringer for konnektivitet. For eksempel skriver Gartner, "da it og virksomheden fortsætter med at tilføje flere eksterne tjenester, vil kompleksiteten af netværk og tjenester blive den største hæmsko for succes." Netværksadministratorer er i øjeblikket udfordret i forhold til at håndtere forskellige trafikstrømme fra flere kilder og forbedre applikations-performance i deres forretningsenheder, samtidig med, at de skal styre omkostningerne, så de tvinges til at indføre en ny netværksarkitektur. Gartner anbefaler også: "For dem, der bruger eller overvejer colocation, kan udnyttelse af de interconnection tjenester, som udbyderen har til rådighed eller er i færd med at udvikle, være en realistisk løsning."

Dette fremtidige I&O-landskab er ikke langt væk. Ifølge Gartner "vil 60 % af it-infrastrukturerne i virksomheder i 2022 fokusere på centre med data frem for på traditionelle datacentre." 

Som følge heraf skal ledere inden for I&O koncentrere sig meget mere om investeringer i eksterne teknologier end dem på stedet. Data distribueres på tværs af infrastrukturen til de teknologiske og geografiske yderpunkter. Denne decentrale infrastruktur fjerner de 'data gravity barriers', der muliggør distribuerede arbejdsgange. Det integrerer også fysiske og virtuelle roller på én digital platform, der forbinder data med forskellige økosystemer, som er skræddersyet til virksomhedens behov.

Infrastruktur er overalt og ikke kun på én platform

I &O-ledere implementerer i dag strategier, der gør det muligt at konsolidere og sammenkoble den underliggende infrastruktur.

Med en partner som Interxion kan I&O-ledere bruge deres colocation-datacenter som et strategisk knudepunkt og fundament til at samle og forbinde Clouds, netværk, systemer, partnere, kunder og forskellige datamiljøer.

Manglen på agilitet og hastighed, som forretningsenhederne tilskriver traditionelle datacentertilgange, eksisterer ikke længere i en verden af interkonnektivitet – hvor data netop befinder sig hvor som helst, og lokale ressourcer lagrer og behandler data i realtid.

Derfor vil vi fremover se, at de traditionelle datacentre vil blive udfaset og erstattet af cloud-enabled og inter-connectede colocation-datacentre, der tilbyder et helt nyt niveau for dataudveksling, sikkerhed og fleksibilitet.

Læs mere om Interxion Marketplace, hvor vi har lavet et samlet overblik over vores økosystem af partnere, netværk, cloududbydere og on/off ramps til cloud.