NEWSFLASH: INTERXION IS REBRANDING TO DIGITAL REALTY. FIND OUT MORE.

DATACENTRE KAN VÆRE NØGLEN TIL BÆREDYGTIGE DATA

Om få år forventes datacentre at sluge strøm svarende til 17 procent af Danmarks samlede energiforbrug. De færreste virksomheder kan reelt skrue ned for deres dataforbrug, men til gengæld kan man gøre sin data mindre klimabelastende ved at placere sig i et såkaldt colocation datacenter. 

 

PernilleHofmann

Kategorier

4 maj 2023

Udkanten af Ballerups industrikvarter er et af Danmarks foreløbig største colocation datacentre netop sat i drift. Bag murene står udstyr og personale klar og parat til at drive datacenter faciliteter med en samlet kapacitet på 14,4 MW og 7.000 kvadratmeter for virksomheder, der i stedet for at opretholde eget datacenter flytter deres udstyr til en colocation facilitet, hvor de deler plads, strøm, køling, forbindelser og sikkerhedsforanstaltninger med andre lejere. Bygningen tilhører Digital Realty, tidligere Interxion, - en global datacenterudbyder med mere end 310 datacenter, fordelt på 50 byer og 6 kontinenter. Den er Digital Realty’s tredje datacenter i Danmark og er bygget på et førende design baseret på bæredygtige principper og energieffektivitet.

Ifølge Digital Realty’s nordiske direktør, Pernille Hoffmann, er det stadig mere almindeligt, at virksomheder vælger colocation fremfor at opretholde eget datacenter. To vigtige årsager til, at virksomheder vælger Digital Realty som deres colocation leverandør, er dels en oppetid på 99,999 procent og det tårnhøje sikkerhedsniveau, virksomheden garanterer. En tredje er, at man i datacentrene kan få direkte adgang til de netværkstjenester, cloud- og service-udbydere, man som virksomhed har behov for at forbinde sig med. Med Digital Realtys globale platform er det desuden nemt og enkelt for kunderne at eskalere deres forretning til andre lande. 

“Vi har i dag en stor mængde kunder i Danmark, der også er etablerede i udlandet og har behov for lokal colocation, og denne del kan vi supportere med vores setup,” udtaler Pernille Hoffmann"

 

For mange virksomheder handler det i høj grad om time to market – dvs. at undgå forsinkelser. 

”Ved at placere sig i et colocation datacenter, hvor man kan forbinde sig direkte med de cloud- og serviceudbydere, man har behov for, kan man spare tid. Millisekunder ganske vist, men i mange tilfælde er det afgørende for en virksomhed, hvis kunder forlanger gnidningsløs streaming eller lynhurtig overførsel af information,” forklarer Pernille Hoffmann

 

Hos Digital Realty i Danmark kan man få direkte adgang til mere end 60 netværksudbydere samt alle førende globale og lokale cloud-udbydere. Og efter Interxion er blevet til Digital Realty, er den direkte opkobling til alle dele af verden mulig via koncernens forbundne datacentre.

”Det er forskelligt, hvor mange nedværksudbydere virksomheder har behov for at forbinde sig med, og hvor meget service og sikkerhed, de ønsker. Vi skræddersyer løsningen til hver enkelt virksomhed og tilbyder hjælp fra vores Solutions Architects til at ramme den enkeltes behov. Løsningen kan i øvrigt løbende justeres i forhold til både plads, strøm eller forbindelser,” siger Pernille Hoffmann

 

Ud over økonomi, sikkerhed, forbindelser og hastighed, som Pernille Hoffmann har nævnt, er der én yderligere ting, som kunderne i stigende grad efterspørger, og som Digital Realty har som et af de vigtigste mål for den nære fremtid; at mindske den enorme klimabelastning, som data udgør i dag.

”Data kræver enorme mængder af strøm og er en af nutidens helt store klimasyndere. Og intet tyder på, at vores datafor-brug vil falde. På globalt plan bruger vi hele tiden mere data, og de nye teknologier som AI (kunstig intelligens) er ekstremt datatunge og vil få forbruget til at stige yderligere. Faktisk forventes det samlede strømforbrug at stige på trods af, at vores it-udstyr bliver mere effektivt og mindre strømkrævende, Ifølge Energistyrelsen vil datacentrene om få år - i 2030 - forbruge hele 17 procent af det samlede danske strømforbrug,” siger Pernille Hoffmann.

 

HVAD BETYDER COLOCATION?

Colocation er “datacenter as a service”. Med colocation har man fuld kontrol over eget it-udstyr men slipper for de udfordringer, der er forbundet med at bygge, sikre og drifte den bagvedlæggende infrastruktur i et datacenter. Fordelene ved colocation er blandt andet muligheden for at reducere omkostningerne ved at opretholde eget datacenter, da du som virksomhed ikke behøver at investere i infrastruktur, compliance, sikkerhed, drift og vedligeholdelse af egne faciliteter. Derudover giver colocation også adgang til avancerede teknologier og infrastruktur, som der ikke vil være råd til at implementere og vedligeholde selv. Via vores danske datacentre kan man få direkte adgang til vores lokale såvel som globale platform. En platform som forbinder virksomheder, teknologier og data sammen og er designet til at skabe den fleksibilitet og kontrol, som datatunge virk-somheder har brug for at kunne understøtte deres produkt og digitale rejse.

Datacenter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hun mener dog ikke, at de store datacentre er problemet – tværtimod mener hun, at de skal ses som en del af løsningen. Ifølge hende kan colocation datacentrene være en væsentlig bidragsyder til at reducere det samlede energiforbrug og CO2-udledning. De kan desuden spille en væsentlig rolle i udnyttelsespotentialet for genbrug af overskudsvarme. Undersøgelser viser, at et moderne colocation datacenter i udgangspunktet er dobbelt så effektivt, som virksomheders lokale datacentre og derfor udleder langt mindre CO2. Hvis en virksomhed flytter sit udstyr ind i et moderne colocation datacenter, kan de opleve en strømbesparelse på hele 25-40 procent. Hvis der desuden er tale om et datacenter, der ligesom Digital Realtys danske centre, udelukkende benytter grøn strøm, er udledningen endnu lavere. Endelig vil en faktor som genbrug af overskudsvarme til opvarmning af boliger og offentlige bygninger give en yderligere afledt gevinst. 

”Rent klimamæssigt giver det altså god mening at samle data-drift i store, effektive centre i stedet for at virksomheder driver deres egne datacentre. Dermed bliver colocation en måde at reducere sit klimaaftryk på,” siger Pernille Hoffmann. 

Men det kræver selvfølgelig, at datacenter-udbyderne forholder sig seriøst til bæredygtighedsproblematikken og arbejder aktivt på at gøre datacentrene så lidt klimabelastende som muligt. Hos Digital Realty er de ifølge Pernille Hoffmann meget fokuserede på at skabe grønnere og energieffektive datacentre. 

Digital Realty i Danmark har blandt andet tilsluttet sig EU’s code of conduct og EU’s Climate Neutral Data Centre Pact. Og som den første af deres størrelse har Digital Realty desuden tilsluttet sig Science Based Target Initiative (SBTi) – hvor de har forpligtet sig til at reducere deres scope 1 og 2 udledninger globalt med 68 procent inden 2030. Digital Realty har ud over globale tiltag også foretaget en del lokale tiltag for at mindske klimabelastningen. F.eks. køber den danske afdeling kun strøm fra vedvarende energikilder, og de anvender grundvandskøl til at køle vandet i deres lukkede kølering, hvilket igen sparer strøm og sikrer et minimalt vandforbrug. 

“Og så er datacentrene alle gjort klar til at kunne sende overskudsvarmen videre. I øjeblikket venter vi f.eks. kun på, at Vestforbrænding bliver færdig med at geare deres distributionsnet til at kunne modtage overskudsvarme fra centrene i Ballerup, og indtil det forventes færdig i 2026 arbejder vi på en midlertidig løsning,” siger Pernille Hoffmann. 

Digital Realty’s klimaindsats ser ud til at virke. I januar i år offentliggjorde mediet Sustainability Magazine de 10 mest bæredygtige datacentre i verden, og her blev Digital Realty placeret som nummer to. 


”Den placering blev vi selvfølgelig glade for. Det er ikke længere en mulighed ikke at arbejde med bæredygtighed. Det er et kunde- og samfundskrav, og hos Digital Realty er det ikke kun en forretningstilgang. Vi mener, at vi har en samfundsmæssig forpligtelse til at forbedre vores klima og miljø mest muligt.” Slutter Pernille Hoffmann.