NEWSFLASH: INTERXION IS REBRANDING TO DIGITAL REALTY. FIND OUT MORE.

En opfinders 10 år lange rejse med at kvantificere eksplosionen i virksomhedernes datavækst

Dave McCrory, VP Growth

Kategorier

8 december 2020

I 2010, da jeg arbejdede for Dell DCS, stod det klart for mig, at oprettelsen og indsamlingen af data var en tendens, der var værd at undersøge. Efterhånden som undersøgelsen skred frem, førte nye opdagelser til et større spørgsmål:

Hvad sker der, når de kilder, der skaber data, og indsamlingerne af data begynder at vokse og interagere?

Vi finder svaret ved at starte med at betragte data som en planet eller et objekt med tilstrækkelig masse. Efterhånden som data opbygger masse, vil det sandsynligvis tiltrække yderligere tjenester og applikationer. Det er den samme virkning, tyngdekraften har på genstande omkring en planet.

Data Gravity (Noun) * da·ta grav·i·ty

Den effekt, der tiltrækker store datasæt eller meget aktive applikationer/services til andre store datasæt eller meget aktive applikationer/services, på samme måde som tyngdekraften tiltrækker planeter eller stjerner.

Intelligente virksomheder ville forsøge at udnytte effekten af datavækst og tiltrækning i clouden. De fleste store virksomheder var dog ikke helt klar over, hvor hurtigt deres data vokser.

De kunne heller ikke se, hvor mange ting der genererede dataoprettelsesaktiviteter, såsom:

  • Sensorer
  • Systemer
  • Medarbejdere
  • Kunder
  • De applikationer/tjenester, der kommunikerer med dem


Alle disse elementer skal fungere så hurtigt, effektivt og sikkert som muligt. Det kræver, at man er tæt på kilderne til oprettelse, behandling, indsamling, udveksling og forstærkning af data. Virksomheder kan ikke forvente optimale resultater af store mængder data i langsomme netværk, der befinder sig langt væk.
Hvis du arbejder med store datamængder og/eller høj bearbejdningsaktivitet, skal de andre elementer i systemet bringes tættere på dem.

 

Hvad forstærker Data Gravity?

Det er ikke længere software, der spiser verden. Det er data, der gør det, og det vil fortsætte i en overskuelig fremtid. Specifikt er der fem makrotendenser, der forstærker datatyngdekraften, bl.a.:

;
Enterprise Data Stewardship

Forvaltning af virksomhedsdata

 

Virksomhederne er hurtigt ved at blive verdens dataforvaltere

I 2025 vil 80 % af alle data på verdensplan ligge i virksomheder

Øget mængde af data, der skal samles og lagres

Mergers & Acquisitions

Fusioner og opkøb

 

Globalisering er drivkraften bag virksomhedernes fusioner og opkøb, så de kan opnå stordrift

Mængden af fusioner og opkøb forventes at vende tilbage til samme niveau i 2021 som før COVID-19

Øger antallet af datakilder i dataudvekslinger

Digital-Enabled Interactions

Digitalt aktiverede interaktioner

 

Øget digitalisering af virksomhedens workflows

Digitalt aktiverede interaktioner vægter 2x så højt som fysiske interaktioner

Øger virksomhedernes dataudvekslingsmængde globalt

Data Localization

Datalokalisering

 

Udvider de juridiske og lovgivningsmæssige politikker, der kræver lokal datalagring

I 2022 vil 87 % af IT-lederne opbevare lokale kopier af kunde- og transaktionsdata med henblik på compliance

Øger antallet af virksomhedslokationer med dataindsamling

Cyber-Physical

Cyber-fysisk

 

Integration af fysiske og digitale sikkerhedssystemer til forbedring af virksomhedens cybersikkerhed

I 2023 vil 70% af sikkerhedsprodukterne integrere IT-OT-IOT-systemer

Øger typer og mængder af dataoprettelse og -udveksling

 

Disse faktorer udgør den perfekte storm for eksplosionen af data. Datatyngdekraft hæmmer virksomhedernes workflows, giver anledning til sikkerhedsproblemer og øger omkostningerne. Alt dette kompliceres af lovkrav og andre kunstige begrænsninger. Med datatyngdekraft krydser lovene for fysik og IT hinanden og skaber mulighed for en ny tidsalder med forretningsarkitekturer, som virksomheder er nødsaget til at implementere, og serviceudbydere vil blive presset til at støtte.

I de sidste par år har jeg løbende undersøgt, testet og tilpasset en formel og metode for datatyngdekraft, der kan hjælpe med at forklare dens intensiteten. Da jeg opdagede formlens grundlag (masse gange aktivitet), vidste jeg, at jeg endelig kunne begynde at kvantificere ting, som jeg ikke kunne før.

 

Hvorfor Digital Realty

For nylig begyndte jeg at arbejde med Digital Realty som kunde i mit virke som dataarkitektur- og strategikonsulent. Jeg indså hurtigt, at vi havde samme vision for fremtiden – en vision, hvor datatyngdekraft påvirker al hybrid IT-infrastruktur.

Tidligere i år blev jeg en del af teamet på fuld tid, så jeg kunne hjælpe med styrke denne vision. Det var et kritisk skridt på min 10-årige rejse med intensiv forskning i indsamling, vækst og aktivitet i privat dataudveksling.

Jeg sluttede mig til teamet i Digital Realty på baggrund af deres proaktive syn på den digitale økonomi. Det omfatter bl.a. udsigten til at bygge datacenterfaciliteter med flere lejere globalt for at skabe et sikkert, neutralt mødested, hvor virksomheder og serviceudbydere kan hoste deres infrastruktur tæt på hinanden. Som den største globale leverandør af datacenterkapacitet med flere lejere har de en unik og gunstig position for, hvordan teknologiinfrastrukturen bygges, udrulles og drives. Derfor valgte vi sammen at påtage os en aktiv rolle i forståelsen af virkningerne af datatyngdekraftsintensitet og konsekvenserne for en ny forretningsarkitektur, der er drevet af digital transformation.

 

Lancering af Data Gravity Index DGx™ 1.0

Siden jeg sluttede mig til Digital Realty, har jeg arbejdet på det, der indtil i dag var et hemmeligt projekt kaldet Data Gravity Index DGx™ 1.0. Det er det, jeg mener med et kritisk skridt. Nu har datatyngdekraft en metodologi, en patentanmeldt formel og et definerbart mønster. Det er første gang, at datatyngdekraften måles og kvantificeres for Global 2000-virksomheder.

 

Hvad tilbyder DGx (Data Gravity Index)?

  • Data Gravity Index DGx giver indsigt i, hvor hurtigt data vil vokse og forbruges i løbet af de næste fem år, og hvad det alt sammen betyder for Forbes Global 2000.
  • Den giver en datatyngdekraftscore på tværs af 21 globale metroer med det formål at hjælpe virksomheder med at forstå konsekvenserne af oprettelse, indsamling og privat udveksling af virksomhedsdata.

For effektivt at kunne levere den første måling og kvantificering af datatyngdekraften for Global 2000-virksomheder brugte vi 12 måneder på at trække research fra flere pålidelige kilder. Derudover gennemførte vi en omfattende undersøgelse af årsag og virkning. I sidste ende var vi i stand til at udvikle en formel til at måle, kvantificere og bestemme konsekvenserne af eksplosionen i virksomhedernes datavækst.

Beregning af datatyngdekraften kræver en metode, der omfatter datamasse, dataaktivitet, båndbredde og latens. Data Gravity Index DGx™ implementerer en patentanmeldt formel, som kvantificerer og forudsiger den løbende oprettelse af data på tværs af 21 metroer globalt.

Scoren beregnes i gigabyte data pr. sekund og giver en relativ proxy til måling af oprettelse, indsamling og behandling af data. Den tager højde for adskillige egenskaber ved G2000-virksomheder, herunder:

  • Firmografiske data (branchesegment, medarbejderantal, omsætning, placering og virksomhedsenhed)
  • Tekniske data (IT-udgifter, foretrukne leverandører, netværkstrafikdistribution, netværks-PoP'er, datacenter-PoP'er og cloud-PoP'er)
  • Branchebenchmarks (dataoprettelses-/overførselsrater, latens efter adgangsmetode, brugertype, placering, applikationstype, vækstrater, cloud-forbrug, netværkstjenester, distribuerede tjenester, datateknologier, endpoints, brugerenheder og anvendelsescases)

 

Hvad skal virksomheder gøre ved Data Gravity?

Data Gravity gennemtvinger en ny datacentrisk arkitektur, der vender trafikflowet rundt og bringer brugere, netværk og clouds til privathostede virksomhedsdata. Med denne nye arkitektur fjernes barriererne for datatyngdekraft, og der låses op for nye muligheder.

For Global 2000-virksomheder betyder datatyngdekraft, at datacentre med flere lejere skal løftes til et helt nyt niveau. Det skal være et sikkert, neutralt mødested at samplacere privat hosting af data, der er forbundet med offentlige tjenester, brugere, partnere, medarbejdere og ting globalt.

 

Hvad skal serviceudbydere gøre ved Data Gravity?

Ingen branche er immun over for de forstyrrelser og barrierer, der skabes af datatyngdekraft. Når man for eksempel tænker på, hvad sikkerhed og latenstid kan gøre for sundhedssektoren og finanssektoren, er det ikke svært at forestille sig, hvor stor en skade det kan forårsage.

Vores løsning til at håndtere datatyngdekraft giver os mulighed for at hjælpe tjenesteudbydere med at sætte dem i en god position, så de kan opnå konkurrencemæssige fordele. Nøglen er at positionere deres kompetencer nær virksomhedsdata ved opkoblingspunkterne. Ved at samarbejde med en datacenterudbyder med flere lejere vil de kunne opnå den direkte interkonnektivitet, der bringer deres kapacitet til dataene.

 

Hvad er næste skridt for datatyngdekraft og Digital Realty?

Selvom det er tilfredsstillende at have fået en forståelse for datatyngdekraften og kunne anvende det til at hjælpe globale virksomheder og serviceudbydere, glæder jeg mig til at arbejde sammen med teamet hos Digital Realty for løbende at forbedre vores indsigt og initiativer med dette gennembrud.

Data Gravity Index DGx 1.0 vil blive opdateret, præcis som software gør, i mindre og større versioner: 1.X versioner bliver større versioner, og X.1 versioner mindre versioner. Der kommer meget mere, efterhånden som tingene fortsætter med at udfolde sig i datatyngdekraftens verden. Med Data Gravity Index DGx kan vi skabe et grundlag for, at virksomheder kan lave strategier, opbygge og planlægge sig ud af et hurtigt og konstant skiftende forretningslandskab, hvor data er virksomhedens livsblod. Jeg vil gerne invitere dig til at downloade denne rapport, kaste dig ud i megatrenden og fortælle os, hvad du synes.

Data Gravity Index Download

1. IDC #US44413318, Data Age 2025, The Digitization of the World From Edge to Core, November 2018
2. Goldman Sachs, BRIEFINGS Newsletter June 16, 2020
3. McKinsey, B2B Decision Maker Pulse Survey, April 2020
4. 451 Research , Infrastructure Imperative – IT Leader Survey, November 2019
5. Gartner, Emerging Technology Analysis- Cyber-Physical Security. ID: G00726994
6. 451 Research, Market Forecast, Leased Datacenter Global Providers, 2020.
Capacity measured in terms of both the number of datacenters and operational square footage.