NEWSFLASH: INTERXION IS REBRANDING TO DIGITAL REALTY. FIND OUT MORE.

Opnåelse af globale mål med en regional og lokal tilgang



Vi stræber efter at være førende i den globale datacenterbranche inden for bæredygtig miljømæssig performance. Vi er forpligtet til løbende at gøre en indsats, der gavner miljøet og opfylder vores kunders behov, samtidig med at vi styrker vores forretning. Der er flere regionale og lokale eksempler på, hvordan vi tilstræber at nå vores globale mål. 

  • Opnå CO2-neutralitet i EU's datacenterportefølje i 2030 (EU Climate Neutral Data Centre Pact) er i gang.  
  • Langfristet mål om 100 % vedvarende energi til rådighed for kunderne. I 2021 opnåede vi 64 % vedvarende energi inklusive forsyning fra forsyningsvirksomhederne og 100 % vedvarende energi opnået for colocation i USA og den europæiske portefølje. 

 

Science-Based Targets Initiative (SBTI)

SBTi er et partnerskab mellem CDP, FN's Global Compact, World Resources Institute (WRI) og World Wide Fund for Nature (WWF). SBTi's opfordrer til handling er en af We Mean Business Coalitionens forpligtelserne. Sammen med 4.000 organisationer og virksomheder verden over har vi til formål at reducere udledningerne i overensstemmelse med målene i Parisaftalen. Parisaftalen omfatter nedbringelse af den globale opvarmning til under 2 °C over det præindustrielle niveau og en fortsat indsats for at begrænse opvarmningen til 1,5 °C inden 2030. 

Vi var den første datacenteroperatør af vores størrelse og omfang (ca. 310 datacentre og global rækkevidde), der tilsluttede sig SBTi, og vi har forpligtet os til at reducere vores Scope 1- og 2-emissioner (direkte og indirekte virksomhedsemissioner) med 68 % og Scope 3-emissioner (indirekte emissioner i vores værdikæde) med 24 % inden 2030 i forhold til 2018 som udgangspunkt. 

Digital Realty opnåede 64 % vedvarende energi på globalt plan i 2021, hvoraf størstedelen af denne energi stammer fra Power Purchase Agreements (PPA'er) og detailforsyningskontrakter, hvilket bragte vores virksomhed tættere på sit globale videnskabeligt baserede CO2-reduktionsmål for 2030. 

Environmental, Social and Governance Report

Digital Realty's årlige rapport om miljø, sociale forhold og ledelse (ESG) opsummerer de vigtigste aspekter om vedvarende energi, ressourcebevaring, mangfoldighed, lighed og inklusion. Ved at spore udviklingen i ESG-programmerne kan vi arbejde hen imod at nå vores mål. 

Hos Digital Realty er vi forpligtet til at forvalte vores miljøpåvirkning på en bæredygtig måde og optimere brugen af energi og råstoffer. Vi bestræber os på at skabe grønne, energieffektive datacentre, der forbedrer den miljømæssige performance. 

Vores vigtigste mål, som er beskrevet i vores bæredygtighedspolitik, er fortsat at: 

  • Tilbyde datacenterløsninger, der leverer førende energiproduktivitet og ressourceeffektivitet i branchen, øger kundeværdien og reducerer omkostningerne ved ejerskab 
  • Giv medarbejdere og kunder mulighed for at forbedre effektiviteten af ressourcer på områder som energi, vand, spild og kulstof 
  • Kommunikere vores resultater regelmæssigt og gennemsigtigt med interessenter 


Læs mere i vores globale ESG rapport