NEWSFLASH: INTERXION IS REBRANDING TO DIGITAL REALTY. FIND OUT MORE.

Vedvarende energi og drift af grønnere datacentre

Ifølge Energistyrelsen forventes det, at datacentre i 2030, vil forbruge 17 procent af strømmen i Danmark. For at gøre mere bæredygtigt brug af strømmen, udligner vi CO2-udledningen med 100 % vedvarende energi.  

EU Code of Conduct

20 april 2023

Vores datacentre i Danmark anvender vandkraft, som er en af de mest betydningsfulde vedvarende energikilder, med henblik på at nedbringe CO2-udledningen, opnå konkurrencedygtige priser og en ensartet og sikker energiforsyning. Dette produceres af energiselskabet Vattenfall og er forsynet med et Hydro Power-certifikat for miljøvaredeklaration (EPD). Dette omfatter en Guarantee of Origin (GO). En garanti der bekræfter, at energien er produceret i Norden. Disse GO'er udstedes og kontrolleres i overensstemmelse med EU-direktiver og national lovgivning. Digital Realty's EPD er et uafhængigt verificeret og registreret dokument, der sikrer information om ressourceforbrug, udledning, affald og genanvendelse. 

Digital Realty's danske datacentre er også godkendt som medlemmer af EU's "Code of Conduct for Energy Efficiency in Data Centers" (EU's adfærdskodeks for energieffektivitet i datacentre). Vi følger best practices som f.eks. audit af eksisterende it-udstyr og tjenester, investering i nyt it-udstyr, justering af temperatur- og luftfugtighedsindstillinger og implementering af systemer til energiovervågning og rapportering. 

Vi har også underskrevet EU's klima-neutrale datacenterpagt, som forpligter vores datacentre i EU til at være klimaneutrale inden 2030. 

Det er afgørende for vores datacentre i Danmark at skabe løbende forbedringer i driften og investere i de nyeste teknologier og det nyeste udstyr. Baseret på Digital Realitys 25 års erfaring med europæiske datacentre giver indsigt i energieffektive køle- og varmesystemer, inddæmning af køle containers, risikostyring og datasikkerhed en uvurderlig viden. Eksempelvis har udskiftningen af pumper med høj energieffektivitet og -kontrol i 2020/2021 resulteret i en årlig reduktion på 274.433 kWh og 67 ton CO2e.