Bæredygtigt og Grønt Datacenter

Bæredygtighed er en afgørende del af vores forretning og betyder bl.a. at alle vores datacentre driftes på 100% strøm fra vedvarende kilder. I Norden, får alle vores datacentre strøm fra vandkraftværker i Sverige - det som populært kendes som hydro power.

 


COLOCATION DATACENTRE ER ET GRØNNERE VALG

At placere sine servere og workloads i et colocation datacenter, fremfor ens eget on-premise datacenter, er faktisk i langt de fleste tilfælde et markant grønnere valg. Det skyldes det faktum, at man som kunde i et colocation datacenter bliver en del af en samlet professionel datacenter-drift. Det betyder, at når I som virksomhed vælger at placere jeres servere og workloads i colocation, så deler I dermed de resourcer, som er påkrævet for at drifte et datacenter med datacentres andre kunder. Det kan f.eks. være i forhold til effektiv køling, hvor vi følger ASHRAE’s standard, så vi hverken køler for meget eller for lidt og sikre den helt rigtige luftfugtighed. Det kan også være mere avancerede og tekniske elementer såsom ”Cold aisle containment”, ”full blanking panels”, forsegling af gulvåbninger for at sikre en optimal styring af luftstrømme samt løbende kontrol af PUE (Power Usage Effectiveness), som Interxion holder så lav som muligt.

 

I forhold til bæredygtighed er det ikke ét element, der gør forskellen, men kombinationen af flere elementer såsom bæredygtigt design, optimeret infrastruktur, miljøvenlig drift, grøn strøm og genbrug af varme, der tilsammen betyder, at de virksomheder, der står hos os kan drifte deres it med et grønt aftryk og god samvittighed - Peder Bank, Managing Director, Interxion Nordic.

River


GRØN OG BÆREDYGTIG STRØM - REDUCÉR DIN CO2-UDLEDNING

Interxion drifter alle sine datacentre på 100% bæredygtig strøm.1 Vi har længe gået forrest og været banebrydende inden for energibesparende designs, hvor vi i tidens løb har været omkring og gjort brug af alt lige fra arktiske vinde, grundvand og Østersøen - altsammen for kontinuerligt at sikre en reducering af vores CO2-udledning. Grøn strøm er dog ikke det samme, og det kan derfor være forskelligt fra land til land, hvilken slags grøn strøm de respektive datacentre driftes på. I Danmark har vi et certifikat fra Vattenfall, som dokumenterer, at vores strøm har den lavest mulige CO2 udledning i Norden.

Vattenfall certifikat
Dette certifikat er en såkaldt EPD (Environmental Product Declaration), som er et uafhængigt verificeret og registeret dokument, som sikrer information vedrørende forbrug af resourcer, emission, spild, genanvendelse osv. Med dette certifikat er både vi og vores mange kunder sikre på, at al strøm som indgår i driften af vores datacentre er 100% grøn og bæredygtig.1 Ydermere, kan vi på baggrund af vores valg og brug af netop hydro power, som er strøm produceret på vandkraftværker, være sikre på, at vi har gjort vores ypperste for at sikre, at vi bidrager til et så lavt CO2 aftryk som muligt. Hydro power er nemlig en af de bæredygtige energikilder, som har det laveste CO2 aftryk. Kilde: Vattenfall


GRUNDVANDSKØLING

Som en af de absolut førende virksomheder inden for den europæiske såvel globale datacenterindustri, stræber vi efter at statuere et godt eksempel, når det gælder miljømæssig ansvarlighed. I København drager vi bl.a. fordel af et helt nyt grundvandskølesystem. Systemet, der som navnet antyder, er baseret på nedkøling via undergrunden og indeholder to reservoirer, som er placeret 70 meter under jorden i underjordiske grundvandsdepoter. Vandet i depoterne bliver naturligt nedkølet af jorden til en temperatur på omkring 10-11°C. Ved at pumpe koldt vand fra et reservoir til det andet gennem en varmeveksler i datacenteret, udnyttes den kølende evne fra vandet og det reducerer samtidig belastningen på kølerne. Den reducerede kølingsbyrde resulterer i en årlig energibesparelse på mere end 1.200 MWh.

Grøn strøm datacenter

ANSVARLIG TILGANG TIL ENERGI

Som en førende virksomhed i den europæiske datacenterindustri, stræber vi efter at være et godt eksempel på miljømæssig ansvarlighed. Ud over nyskabelser i teknik og grundige driftsanalyser for maksimering af energieffektiviteten, støtter og forbruger Interxion udelukkende bæredygtige kilder, hvad enten fra vandkraft, solkraft og/eller vindkraft. Energi er et grundlæggende element i den service, som vi leverer til vores mange kunder. Vi er forpligtet til at håndtere vores ressourcer ansvarligt både i dag men i lige så høj grad i fremtiden. Derfor innoverer vi konstant for at forbedre den måde, som vi designer og driver vores datacentre. Det betyder, at vi altid er på udkig efter nye måder at optimere energieffektiviteten, reducere kulstofemissioner og skære ned på spild.

INTERXIONS ENERGY STRATEGY GROUP

Vores Energy Strategy Group er en intern funktion dedikeret til at udvikle, gennemføre og regulere energistrategien for Interxion. Med deltagelse og støtte fra den øverste ledelse omfatter koncernens fokusområder:

  • Intelligent indkøb af energi
  • Løbende forbedring af vores energieffektivitet og Power Usage Effectiveness (PUE)
  • Prisfastsættelse på energi som en kerneservice til vores kunder

Som et aktivt medlem af brancheforeninger med fokus på grøn IT og energieffektivitet, stræber vi efter at maksimere brugen og støttelsen af ​​bæredygtig energi for vores datacentre – både på europæisk og global plan.
 

FREMTIDIGE GRØNNE INITIATIVER  OG OPTIMERING

Interxion er fortalere for en grønnere verden, og vi har derfor opsat en række krav og forpligtelser til os selv om at vi løbende forbedrer og effektiviserer vores datacentre bl.a. i forhold til energieffektivitet.

  • Løbende træning af operation teams ift. best practice til forbedring af PUE.
  • Automatiseret overvågning af energiforbrug.
  • Genbrug af overskudsvarme i Norden

I et fremadrettet perspektiv, så ønsker Interxion forsat at drage nytte af nyskabelser inden for teknik, drift og bæredygtig energi m.m. I Sverige genbruger vi overkudsvarmen fra vores datacentre til at opvarme 10.000 husstande i Stockholm. I Danmark har Interxion gennem flere år arbejdet på at få afgifter på overskudsvarme fjernet, så vi også i Danmark kan aflevere vores overskudsvarme til opvarmning. I øjeblikket sker der rigtig meget på dette område i Danmark, og mange politikere støtter, at varmen fra produktion og datacentre skal genbruges ved hjælp af varmepumper. Dette er derfor et område, som vi pt. arbejder aktivt med. Vi ønsker at holde os på forkant med nye innovationer, for vi tror, at det vil være med til at sikre, at vi også fremadrettet kan opnå den højest mulige maksimering af vores energieffektivitet og minimering af Co2– til gavn for os, vores kunder og klimaet. Fodnote:
1. Jf. elnettets sammensætning i Danmark, kan Interxion ikke garantere, at netop den pågældende strøm som bruges til at drifte vores danske datacentre, kommer direkte fra vedvarende energikilder. Det skyldes det faktum, at den strøm som er at finde i elnettet, består af en blanding af forskellige energikilder. Interxion har aktivt sikret sig, at vores samlede energiforbrug dækkes af strøm fra vedvarende kilder via et EPD-certifikat. Dette leveres pt. fra strøm fra vandkraft leveret af Vattenfall.
 

The Energy Strategy Group

Medlemsskaber

The Green Grid

The Green Grid

Tech Committee & Advisory Council members

Uptime Institute

Uptime Institute

Co-founders of the EMEA Chapter of the Uptime Institute

Medlemsskaber

The Green Grid

The Green Grid

Tech Committee & Advisory Council members

Uptime Institute

Uptime Institute

Co-founders of the EMEA Chapter of the Uptime Institute