NEWSFLASH: INTERXION IS REBRANDING TO DIGITAL REALTY. FIND OUT MORE.

Our Annual ESG Report

Information about our Environmental, Social and Governance efforts can be found in our ESG report.

Our Annual ESG Report

Information about our Environmental, Social and Governance efforts can be found in our ESG report.

Datacenter ansvarlighed og Environental, Social og Governance (ESG)

Reducer dit datacenters CO2-aftryk

Vi er forpligtet til at sænke vores klimabelastning og optimere vores brug af energi og naturlige ressourcer. Vi fokuserer på at skabe grønne, energieffektive datacentre, der er mindre klimabelastende. 100 % af den energi, vi bruger i datacentre, kommer fra vedvarende energikilder. Vi er pionerer inden for energibesparende design og har udnyttet alt fra arktiske vinde til underjordiske grundvandsførende aquiferer i Østersøen til at reducere vores CO2-aftryk.

Environmental Social og Governance (ESG)

Environmental, Social og Governance (ESG) er vigtige aspekter af, hvordan vi fortsat udvikler vores forretning, engagerer medarbejdere, støtter kunder og minimerer vores indvirkning på miljøet. 

thumbnail
image

ESG Report

Our Environmental, Social and Governance (ESG) Report, reflects the growth and successes of our business, our employees, our customers and the environment. Additional information about our efforts can be found in our ESG report.

Vores principper er beskrevet i vores globale sustainability-politik: 

  • At sænke klimalastning på vores datacenterløsninger, der leverer branchens førende energiproduktivitet og ressourceeffektivitet, øger kundernes værdi og sænker omkostningerne på driften
  • At give medarbejdere og kunder mulighed for at forbedre ressourceeffektiviteten inden for områder som energi, vand, affald og CO2
  • At kommunikere vores resultater reglmæssigt og transparent med interessenter

GRUNDVANDSKØLING

Som en af de absolut førende virksomheder inden for den europæiske såvel globale datacenterindustri, stræber vi efter at statuere et godt eksempel, når det gælder miljømæssig ansvarlighed. I København drager vi bl.a. fordel af et helt nyt grundvandskølesystem. Systemet, der som navnet antyder, er baseret på nedkøling via undergrunden og indeholder to reservoirer, som er placeret 70 meter under jorden i underjordiske grundvandsdepoter. Vandet i depoterne bliver naturligt nedkølet af jorden til en temperatur på omkring 10-11°C. Ved at pumpe koldt vand fra et reservoir til det andet gennem en varmeveksler i datacenteret, udnyttes den kølende evne fra vandet og det reducerer samtidig belastningen på kølerne. Den reducerede kølingsbyrde resulterer i en årlig energibesparelse på mere end 1.200 MWh.

FREMTIDIGE GRØNNE INITIATIVER  OG OPTIMERING 

Interxion er fortalere for en grønnere verden, og vi har derfor opsat en række krav og forpligtelser til os selv om at vi løbende forbedrer og effektiviserer vores datacentre bl.a. i forhold til energieffektivitet. 

  • Løbende træning af operation teams ift. best practice til forbedring af PUE. 
  • Automatiseret overvågning af energiforbrug. 
  • Genbrug af overskudsvarme i Norden 

I et fremadrettet perspektiv, så ønsker Interxion forsat at drage nytte af nyskabelser inden for teknik, drift og bæredygtig energi m.m. I Sverige genbruger vi overskudsvarmen fra vores datacentre til at opvarme 10.000 husstande i Stockholm. I Danmark har Interxion gennem flere år arbejdet på at få afgifter på overskudsvarme fjernet, så vi også i Danmark kan aflevere vores overskudsvarme til opvarmning. I øjeblikket sker der rigtig meget på dette område i Danmark, og mange politikere støtter, at varmen fra produktion og datacentre skal genbruges ved hjælp af varmepumper. Dette er derfor et område, som vi pt. arbejder aktivt med. Vi ønsker at holde os på forkant med nye innovationer, for vi tror, at det vil være med til at sikre, at vi også fremadrettet kan opnå den højest mulige maksimering af vores energieffektivitet og minimering af Co2– til gavn for os, vores kunder og klimaet. 
 

Medlemsskaber

The Green Grid

The Green Grid

Tech Committee & Advisory Council members

Uptime Institute

Uptime Institute

Co-founders of the EMEA Chapter of the Uptime Institute

Medlemsskaber

The Green Grid

The Green Grid

Tech Committee & Advisory Council members

Uptime Institute

Uptime Institute

Co-founders of the EMEA Chapter of the Uptime Institute