NEWSFLASH: INTERXION IS REBRANDING TO DIGITAL REALTY. FIND OUT MORE.

Brug af hjemmesiden

 1. Brug af hjemmesiden
  Reglerne for brug af denne hjemmeside (“Terms of Use”) gælder alle brugere af hjemmesiden www.interxion.com og alle andre hjemmesider vedligeholdt af Interxion  (“Website”). Hvis du ikke vedkender dig disse regler, har du ikke tilladelsen til at bruge denne hjemmeside. Reglerne for denne hjemmeside kan blive ændret fra tid til anden. Det er til enhver tid de publicerede regler, som gælder for din brug af hjemmesiden. Vi anbefaler derfor, at du læser disse regler ved hvert brug af hjemmesiden.

  Interxion forbeholder sig ret til at forhindre adgang uden forudgående varsel. Det gælder for alle brugere, som ikke anerkender reglerne for brug og som ikke anerkender reglerne for acceptabelt brug af internettet.
   
 2. General
  Informationen på denne hjemmeside er tiltænkt som generel information omkring Interxion, vores tjenester og produkter.
  Interxion har til hensigt at holde denne information opdateret og komplet. Vi forbeholder os ret til at foretage ændringer uden varsel og uden forpligtelser af nogen art. Vi kan også ændre produkter og aftaler beskrevet her uden forudgående varsel. Interxion stiller ikke garantier for korrektheden eller opdateringen af information eller tjenester præsenteret på denne hjemmeside. Interxions forpligtelse til at levere produkter og tjenester er alene afhængig af den kontrakt, hvorunder de er leveret.
   
 3. Copyright
  Al materiale på hjemmesiden (inklusiv, men  ikke begrænset til, tekst, data, lydoptagelser, videooptagelser og fotografier), herefter kaldt ”materiale” kan være underlagt copyright ejet af eller under licens til Interxion.

  Alle typer reproduktion, gengivelse eller kopiering af alt slags materiale fundet på hjemmesiden er ulovligt, medmindre Interxion på forhånd har givet specifik skriftlig tilladelse til at gengive, videregive eller publicere materiale. Interxion kan ikke holdes ansvarlig for skader forsaget af brug af materiale uden forudgående skriftlig tilladelse.

  “Interxion” og “InterXion” og associerede logo er registrerede varemærker under Interxion. Brug af disse varemærker er forbudt uden forudgående accept og skriftlig tilladelse til det specifikke brug.
   
 4. Fortrolighed og ejerskab af information
  Interxion ønsker ikke at modtage fortrolig information eller information ejet af dig gennem denne hjemmeside. Bemærk at al information sendt via denne hjemmeside vil blive betragtet som IKKE fortrolig. Når du sender information eller materiale til Interxion, så er du også enig i følgende:
   
  • At give Interxion en ubegrænset ret til at reproducere, ændre og videresende og distribuere dette materiale og/eller information;
  • At friholde Interxion for enhver krænkelse af intellektuelle ejendomsrettigheder af tredjemand
  • At Interxion er uden betaling eller vederlag kan bruge alle idéer, koncepter, knowhow eller teknikker, som du sender os til ethvert formål.
 5. Privatliv og brud på sikkerheden
  Brug af dine personligt identificerbare data vil være omfattet af vores persondatapolitik, som er offentliggjort på hjemmesiden, og som vil blive ændret fra tid til anden.

  Al (eller forsøg på) adgang til beskyttede områder på hjemmesiden uden at være registreret som foreskrevet på hjemmesiden eller ethvert forsøg på at bryde sikkerheden på Interxions computernetværk er strengt forbudt og vil blive rapporteret af Interxion til de relevante lokale myndigheder.
   
 6. Referencer og links
  Oplysninger som Interxion offentliggør på internettet kan indeholde henvisninger eller krydshenvisninger til Interxions produkter, programmer og tjenester, der ikke er annonceret eller tilgængelige i dit land. Sådanne henvisninger betyder ikke, at Interxion har til hensigt at annoncere sådanne produkter, programmer eller tjenester i dit land. Kontakt din lokale Interxion-kontaktperson for oplysninger om de produkter, programmer og tjenester, som er tilgængelige for dig.
  Interxion repræsenterer ikke nogen anden hjemmeside, som du kan få adgang til ved brug af links eller på anden måde via hjemmesiden. Når du adgang til et websted, selv om det kan indeholde Interxions logo, bedes du forstå, at det er uafhængigt af Interxion, og at Interxion ingen kontrol har over indholdet på hjemmesiden. Hertil kommer, at et link til en hjemmeside ikke betyder, at Interxion godkender indhold eller accepterer noget ansvar for indholdet, eller brugen af en sådan hjemmeside.
   
 7. Ansvar
  Under ingen omstændigheder vil Interxion være ansvarlig over for nogen part eller for nogen direkte skade, indirekte skade, særlige skader eller andre følgeskader af enhver brug af hjemmesiden, eller for nogen anden link-forbundet hjemmeside, herunder – uden begrænsning – tab af fortjeneste, driftstab, tab af programmer eller andre data , selvom vi udtrykkeligt er blevet gjort opmærksom på muligheden for sådanne skader.
  Interxion påtager sig intet ansvar for manglende adgang til hjemmesiden.
   
 8. Konsekvenser af vilkår som ikke kan håndhæves
  Hvis nogen vilkår under brug af hjemmesiden viser sig at være ugyldige eller uden lovhjemmel, så vil disse blive isoleret fra resten af brugsvilkårene, som dermed ikke berøres.