NEWSFLASH: INTERXION IS REBRANDING TO DIGITAL REALTY. FIND OUT MORE.

PERSONDATAPOLITIK

Digital Realty Trust Inc. og virksomhedens tilknyttede enheder (samlet kaldet "Digital Realty", herunder, men ikke begrænset til, Interxion EMEA Group, kan også omfatte udtrykkene "vi", "os", "vores" eller lignende begreber), er forpligtet til at respektere og beskytte privatlivets fred for personer, der interagerer med os via vores websteder og vores portaler, når de besøger vores lokaliteter, når de bruger vores produkter og tjenester, eller når vi på anden måde kommunikerer med dem. 

Data RequestsData Processing AgreementDigital Realty Sub-Processor ListCookie NoticeCalifornia Residents

(A) Denne persondatapolitik

Denne politik beskriver, hvordan Digital Realty indsamler, bruger, deler og/eller på anden måde behandler dine personoplysninger i overensstemmelse med alle gældende databeskyttelseslove i de lande og regioner, hvor vi driver virksomhed, og i forbindelse med vores forretningsaktiviteter.  Den henvender sig til alle personer uden for vores organisation, som vi interagerer med (samlet "dig"). Definerede begreber, der anvendes i denne politik, er forklaret i denne politik eller i afsnit (O) nedenfor. 

Når vi anvender betegnelsen "personoplysninger” forstår vi disse som oplysninger med tilknytning til dig, hvor disse tillader os at identificere dig, enten direkte eller i kombination med andre oplysninger, som vi eventuelt måtte være i besiddelse af. 

Denne politik kan blive ændret eller opdateret fra tid til anden for at afspejle ændringer i vores praksis med hensyn til behandling af personoplysninger eller ændringer i gældende lovgivning. Vi giver dig besked, hvis der sker væsentlige ændringer. Vi opfordrer dig til at læse denne politik omhyggeligt igennem. Hvis du har spørgsmål om, hvordan Digital Realty behandler dine data, bedes du kontakte Digital Realty Privacy Team. Se afsnit (N) for relevante kontaktoplysninger.

 

(B) Dit forhold til os

I forbindelse med vores tjenester kan vi indsamle eller indhente personoplysninger om dig som enkeltperson i følgende situationer:

•    Som besøgende på vores kontorer og/eller datacenterfaciliteter
•    Når du bruger og/eller interagerer med os via vores websteder eller sociale medier
•    I forbindelse med vores forretningsforhold (herunder, men ikke begrænset til, som kunde, leverandør eller serviceudbyder)
•    Som registreret kunderepræsentant der bruger og får adgang til vores portaler
•    Som autoriseret repræsentant for vores kunder, leverandører eller tjenesteudbyder(e), der har adgang til vores sikre datacenterfaciliteter 
•    Ansøgere i vores rekrutteringsproces
•    Som forretningsrepræsentant, der kommunikerer med os via e-mail, telefonsvarer eller lyd- eller videokonferencer
•    Som repræsentant for potentielle kunder, der viser interesse for vores tjenester
•    Som deltager i vores konferencer, events og læringssessioner

 

(C) Indsamling af personoplysninger 

Vi kan indsamle eller indhente personoplysninger fra dig og om dig fra forskellige kilder. Vi begrænser indsamlingen af personoplysninger til det, der er nødvendigt for at opfylde det eller de formål, hvortil oplysningerne blev indsamlet..

Direkte fra dig:

 • Oplysninger, du giver os: Vi indhenter personoplysninger, når kontaktoplysninger gives til os (f.eks. i forbindelse med et kontraktligt forretningsforhold, enten ved registrering på webstedet, via e-mail eller telefon eller på anden måde, eller når du giver os dine kontaktoplysninger under et forretnings- eller handelsarrangement eller som kandidat i rekrutteringsprocessen).
   
 • Relationsoplysninger: Vi indsamler eller indhenter personoplysninger i forbindelse med vores almindelige kontraktforhold med dig (f.eks. leverer vi en tjeneste til dig eller din arbejdsgiver).

Indirekte fra dig:

 • Sikkerhedsoplysninger: Vi indsamler oplysninger om dine besøg på vores datacenterfaciliteter og andre lokaliteter, herunder optegnelser over de lokaliteter, der er tilgået, og de legitimationsoplysninger, der behandles ("datacenteradgangsoptegnelser"), og overvågningskamerabilleder, der er optaget under dit besøg på vores datacentre.
 • Webstedsoplysninger: Vi kan indsamle eller automatisk indhente personoplysninger, når du besøger vores websteder eller vores portaler, eller når du bruger de funktioner eller ressourcer, der er tilgængelige og forbundet med vores websteder.
 • Registrerings- og adgangsoplysninger: Vi indsamler eller indhenter personoplysninger, når du bruger eller registrerer dig for at bruge vores websteder, portaler eller tjenester, herunder registreringer af dine interaktioner med os, såsom oplysninger om din adgang til vores portaler.
 • Relationsoplysninger via din arbejdsgiver eller din agent: Vi indsamler eller indhenter personoplysninger fra vores kunder, leverandører og tjenesteudbydere, som videregiver dine oplysninger til os som din arbejdsgiver eller som din agent. 

Indirekte gennem tredjepart:

 • Oplysninger fra tredjepart: Vi kan indsamle eller indhente dine personoplysninger fra tredjeparter, herunder, men ikke begrænset til, kreditoplysningsbureauer, retshåndhævende myndigheder og marketingfirmaer.
 • Indholds- og reklameoplysninger: Hvis du interagerer med tredjepartsindhold eller reklamer på et websted (herunder tredjepartsplugins og cookies), kan vi modtage personoplysninger fra den relevante tredjepartsudbyder om dette indhold eller disse reklamer.

Børn:

 • Vores websteder, produkter og tjenester er ikke beregnet til brug af mindreårige, og Digital Realty indsamler ikke bevidst personoplysninger fra mindreårige.

 

(D)  Vi bruger dine personoplysninger til følgende formål og behandlingsaktiviteter

 Behandlingsaktiviteter Personoplysninger og formål
 • Drift og administration af vores datacenterfaciliteter og i udførelsen af aftalte datacentertjenester til vores kunder, herunder levering, implementering af arbejdsordrer fra vores leverandører og tjenesteudbydere, kundesupport og tekniske supporttjenester og for at tillade adgang til og/eller brug af vores kundeportaler
 • Økonomistyring og administration af aftalte ydelser

 

 

Vi indhenter dine personoplysninger med det formål at administrere forholdet til vores kunder, leverandører og tjenesteudbydere med henblik på udførelse af de aftalte tjenester og administrationen af disse. Disse personoplysninger omfatter:
 • Dit navn og stilling i din virksomhed
 • Dine forretningskontakt- og arbejdsgiveroplysninger (herunder forretnings-e-mailadresse og forretningstelefonnummer)
 • Dine legitimationsroplysninger for at få adgang til vores portaler og/eller systemer
 • Arbejdsordreoplysninger (registreringer af arbejdsordrer afgivet på vores portaler) og andre forretningsrelaterede oplysninger
 • Sikkerhed og fysisk adgang til vores datacenterfaciliteter, herunder overvågningskameraoptagelser, elektroniske sikkerhedselementer/enheder forbundet med fysisk adgang til vores datacentre, herunder adgangskontrolsystemer, der behandler dine personoplysninger, adgangsoplysninger og eventuelle biometriske data, som du måtte vælge at give til disse formål

 

 

 

 

 

Vi indhenter dine personoplysninger til godkendelses- og identifikationsformål og for at give dig adgang til vores sikre datacenterfaciliteter. Disse personoplysninger omfatter:
 • Dit navn, din [offentligt godkendte] personlige identifikation, din bils registreringsnummer i henhold til gældende lov
 • Dine [virksomhed]s kontakt- og arbejdsgiveroplysninger, herunder e-mailadresse, telefonnummer og mobilnummer
 • Datacenteradgangsoptegnelser, herunder datoer, tidspunkter og steder du har fået fysiske adgang til og eventuelle data om stedet eller biometriske data, der er underlagt lokale krav
 • Overvågningskameraoptagelser og -billeder af dig i nærheden af, på vej ind i eller inde i vores faciliteter
 • Salg, markedsføring og vedligeholdelse af vores kundeforhold, herunder for at kommunikere med dig via ethvert middel og til at give dig oplysninger om lignende produkter og tjenester, som du måtte være interesseret i, til at invitere dig til at deltage i undersøgelser og til at få dine synspunkter om vores tjenester
 • Direkte markedsføringskommunikation, der sendes til dig som kundeemne vedrørende vores produkter og tjenester og kommende kampagner ved hjælp af kontaktoplysninger, som du har givet os, forudsat at vi har indhentet dit forudgående samtykke i det omfang, det er påkrævet i henhold til gældende lovgivning, og at du til enhver tid kan afmelde dig vores salgsfremmende mailingliste.
Vi bruger dine personoplysninger til at administrere vores forretningsforhold med dig som kunde eller som kundeemne samt til salgs- og markedsføringsformål. Disse personoplysninger omfatter:
 • Dit navn og stilling
 • Dine  [forretnings] kontakt- og arbejdsgiveroplysninger, herunder din e-mailadresse og telefonnummer og mobilnummer
 • Oplysninger om, hvorvidt du har fravalgt at modtage e-mails til [direkte] markedsføringsformål
 • Optegnelser om samtykke, som du har givet, sammen med dato og klokkeslæt, samtykkemåde og eventuelle relaterede oplysninger (f.eks. emnet, der er givet samtykke til) 
 • Levering (og forbedring) af vores websteder og portaler og kommunikation med dig i forbindelse med dit besøg på vores websteder og portaler; indhold og annoncering og enhver anden kommunikation med dig, herunder brug af cookies og lignende sporingsteknologier i overensstemmelse med vores cookiepolitik (se afsnit L)

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi kan automatisk indsamle dine personoplysninger i forbindelse med dit besøg på vores websteder og portaler i henhold til gældende lovgivning. Disse personoplysninger omfatter: 
 • Enhedstype, operativsystem, browsertype, browserindstillinger, IP-adresse, sprogindstilling, datoer og tidspunkter for adgang til et websted
 • Optegnelser af dine interaktioner med vores online annoncering og indhold, enhver interaktion du måtte have med sådant indhold eller annoncering (f.eks. musemarkør over, museklik, enhver formular, du udfylder helt eller delvist) og enhver interaktion på berøringsskærmen
 • Portal-brugsstatistikker, portal-indstillinger, datoer og tidspunkter for forbindelse til en portal, brugernavn, adgangskode, sikkerheds-login-oplysninger, brugsdata, aggregerede statistiske oplysninger
 • Optegnelser om samtykke, som du har givet, sammen med dato og klokkeslæt, samtykkemåde og eventuelle relaterede oplysninger (f.eks. emnet, der er givet samtykke til)
 • Administration af IT-systemer: administration og drift af vores IT- og sikkerhedssystemer samt revisioner (herunder sikkerhedsrevisioner) og overvågning af sådanne systemer
 • Detektion og efterforskning af strafbare handlinger og overtrædelser (herunder afsløring af bedrageri); etablering, udøvelse og forsvar af juridiske rettigheder i forbindelse med retssager; overholdelse af vores juridiske og lovgivningsmæssige forpligtelser i henhold til gældende lov
Vi indhenter dine personoplysninger til administration og vedligeholdelse af vores IT-systemer i overensstemmelse med gældende rammer for informationssikkerhed, til undersøgelsesformål og til udøvelse af juridiske rettigheder og forpligtelser. Disse personoplysninger omfatter:
 • Dine kontakt- og arbejdsgiveroplysninger (herunder arbejds-e-mailadresse og arbejdstelefonnummer)
 • Login-oplysninger, hvis relevant 

 

 • Vurdering og registrering af sundheds- og sikkerhedsrisiko med det formål at skabe et sikkert miljø på vores faciliteter og overholde relaterede juridiske forpligtelser, altid under forudsætning af, at dette er påkrævet i henhold til gældende lovgivning

 

Vi indhenter dine personoplysninger med henblik på rekrutteringsaktiviteter og håndtering af jobansøgninger. Disse personoplysninger omfatter: 
 • Dine kontakt- og arbejdsgiveroplysninger 
 • Optegnelser over din adgang til datacentre, hvis relevant
 • Vaccinations- eller helbredskontroloptegnelser i henhold til gældende lovgivning
 • Rekruttering og jobansøgninger, rekrutteringsaktiviteter (herunder interviews), analyse af egnethed til relevante stillinger, optegnelser med ansættelsesbeslutninger, tilbudsoplysninger og acceptoplysninger

 

 

 

 

 

Vi indhenter dine personoplysninger med henblik på rekrutteringsaktiviteter og håndtering af jobansøgninger. Disse personoplysninger omfatter: 
 • Dine personlige kontaktoplysninger (navn, efternavn, postadresse, e-mailadresse, privat telefonnummer og/eller mobilnummer)
 • Grundlæggende oplysninger i rekrutteringsprocessen: dit CV, din ansøgning, din bedømmelse og/eller andre oplysninger, hvis det er relevant
 • Optegnelser om samtykke, som du har givet, sammen med dato og klokkeslæt, samtykkemåde og eventuelle relaterede oplysninger (f.eks. emnet, der er givet samtykke til

 

(E) Retsgrundlag for behandling af dine personoplysninger

Vi kan behandle dine personoplysninger, som beskrevet i afsnit (D), på et af følgende retsgrundlag. Et sådant retsgrundlag kan afhænge af den specifikke kontekst og det specifikke formål, som dine personoplysninger behandles til, og er underlagt gældende lovgivning.

Opfyldelse af en kontrakt - Vi kan bruge dine personoplysninger til at forberede, indgå og opfylde kontraktlige forpligtelser:

 • I forbindelse med vores kontraktlige forretningsforhold  
 • I forhold til levering af de aftalte ydelser

Legitime interesser - Vi kan bruge dine personoplysninger til vores legitime interesser, hvis det er lovligt tilladt, i det omfang disse legitime interesser ikke tilsidesættes af dine interesser, grundlæggende rettigheder eller frihedsrettigheder (se afsnit (M)). Sådanne legitime interesser omfatter følgende:

 • Forbedring af vores tjenester
 • Levering af oplysninger til vores kunder, potentielle kunder og andre interesserede parter om vores produkter og/eller tjenester
 • Sikring af vores datacenterfaciliteters sikkerhed
 • Sikring af netværks- og informationssikkerhed
 • Forebyggelse og afsløring af svindel
 • Til administrative og juridiske compliance-formål

Dit samtykke - Vi kan behandle dine personoplysninger på grundlag af dit samtykke, afgivet frivilligt og på en bekræftende måde. Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage.  Eksempler på, hvor vi er afhængige af samtykke, omfatter, men er ikke begrænset til, følgende situationer:

 • Når du vælger at modtage udvalgte markedsføringsmeddelelser om vores produkter og tjenester og/eller reklamemateriale
 • Når du accepterer brugen af cookies og lignende sporingsteknologier, når du besøger vores websteder og portaler
 • Når du er jobansøger i vores rekrutteringsproces
 • Når du som kunderepræsentant indvilliger i at dele dine forretningskontaktoplysninger med en eller flere andre kunder til forretningsrelaterede formål

Overholdelse af en juridisk forpligtelse - Vi kan bruge dine personoplysninger til at overholde juridiske forpligtelser i henhold til gældende lovgivning. Dette omfatter følgende situationer:

 • Til opfyldelse af vores administrative og skattemæssige forpligtelser
 • Til opfyldelse af vores forpligtelser i henhold til ordrer fra de lokale sundhedsmyndigheder

Beskyttelse af vitale interesser - Vi kan have brug for dine personoplysninger for at beskytte dine interesser eller andres interesser, f.eks. med henblik på at kontakte akuttjenester i tilfælde af en ulykke eller uheld i vores datacenter eller kontorfaciliteter.

 

(F) Deling af personoplysninger med tredjeparter

Vi deler kun dine personoplysninger med tredjeparter i følgende situationer:

 • Vi kan dele dine personoplysninger med vores kontraktansatte tjenesteudbydere, leverandører og andre tredjepartsdatabehandlere, som handler på vores vegne og kun behandler dine personoplysninger i overensstemmelse med vores forudgående dokumenterede anvisninger. Disse udbydere har kun tilladelse til at bruge dine personoplysninger i det omfang, det er nødvendigt for at levere deres tjenester til os. Når vi hyrer tjenesteudbydere, træffer vi alle rimelige og passende foranstaltninger for at sikre, at fortroligheden og sikkerheden af personoplysningerne beskyttes sammen med eventuelle yderligere krav i henhold til gældende lovgivning. Listen over databehandlere, som vi videregiver personoplysninger til, og det tilhørende formål kan findes på vores webside.
 • Vi kan dele dine personoplysninger med andre enheder inden for Digital Realty-koncernen, til legitime forretningsformål og til drift af vores websteder og til at levere vores tjenester til dig i overensstemmelse med vores kontraktlige forpligtelser og gældende lovgivning.
 • Vi kan dele dine personoplysninger med andre kunder baseret på dit forudgående samtykke (f.eks. med det formål at skabe forbindelse på tværs af vores datacenterfaciliteter eller til at muliggøre interaktion inden for Digital Realty Marketplace).
 • Vi kan dele dine personoplysninger i forbindelse med en (potentiel) forretningstransaktion, såsom en transaktion for at købe, sælge, fusionere eller på anden måde omorganisere vores forretning.  
 • Vi kan dele dine personoplysninger med juridiske myndigheder og eksterne rådgivere efter behov i forbindelse med retssager og for at undersøge, afsløre eller forhindre kriminelle handlinger.
 • Vi forbeholder os ret til at videregive dine personoplysninger til myndighederne, hvis det kræves ved lov, i det omfang vi mener, at det er rimeligt nødvendigt for at overholde gældende lovgivning, og/eller det er i vores medarbejderes, kunders eller offentlighedens interesse, for så vidt angår rettigheder, ejendom eller sikkerhed.

Digital Realty sælger ikke personoplysninger til tredjeparter.

 

(G) Overførsel af personoplysninger internationalt, herunder fra EØS til lande uden for EØS

På grund af vores virksomheds internationale karakter kan vi overføre dine personoplysninger inden for Digital Realty-koncernen og til tredjeparts databehandlere som angivet i afsnit (F) ovenfor til de specifikke formål, der er angivet i afsnit (D) i denne politik. Derfor kan vi overføre personoplysninger til andre lande, der kan have andre love og krav til overholdelse af databeskyttelse end dem, der gælder i det land, hvor du befinder dig. Vi overholder alle relevante love vedrørende overførsel af dine personoplysninger mellem lande for at beskytte dine oplysninger.

Hvis vi overfører dine personoplysninger fra EØS til modtagere i et land uden for EØS, som ikke er anerkendt af Europa-Kommissionen som havende en tilstrækkelig jurisdiktion, gør vi det på grundlag af Europa-Kommissionens standardkontraktbestemmelser. De gældende standardkontraktbestemmelser angiver rettigheder og forpligtelser for os som den ansvarlige part og for den modtagende part for at sikre passende databeskyttelsesforanstaltninger for overførslen til den modtagende part. De omfatter også specifikke tekniske og organisatoriske foranstaltninger, der er implementeret af den modtagende part for at sikre, at sikkerheden for personoplysningerne i det væsentlige vil svare til kravene i GDPR (se også under afsnit (H)). 

Til internationale dataoverførsler fra vores britiske organisation til modtagere i ikke-EØS-lande vil vi enten bruge ICO’s International Data Transfer Agreement (IDTA) eller ICO’s International Data Transfer Addendum til Europa-Kommissionens standardkontraktbestemmelser.

Du kan få en kopi af vores standardkontraktbestemmelser via forretningsenhedens kontaktoplysninger, der er angivet i afsnit (N) nedenfor.

 

(H) Datasikkerhed

Digital Realty anvender passende fysiske, tekniske og organisatoriske kontroller i vores organisation, der er designet til at beskytte dine personoplysninger mod utilsigtet eller ulovlig destruktion, tab, ændring eller offentliggørelse i overensstemmelse med gældende love og bestemmelser. Vores kontroller underkastes periodisk vurdering og evaluering af både interne og eksterne revisorer.  Det overordnede program evalueres regelmæssigt for at sikre, at de rette sikkerhedsforanstaltninger er på plads til det konstant skiftende cybermiljø.

 

(I) Datanøjagtighed

Vi tager alle rimelige skridt for at sikre, at:

 • Dine personoplysninger, som vi behandler, er nøjagtige og, hvor det er nødvendigt, opdaterede, og
 • Hvis nogen af dine personoplysninger, som vi behandler, viser sig at være unøjagtige i forhold til de formål, til hvilke personoplysningerne behandles, slettes eller rettes uden forsinkelse.

Fra tid til anden kan vi bede dig om at bekræfte nøjagtigheden af dine personoplysninger.

 

(J) Dataminimering

Vi tager alle rimelige skridt for at sikre, at dine personoplysninger, som vi behandler, er begrænset til de personoplysninger, der med rimelighed er nødvendige i forbindelse med de formål, der er angivet i denne politik.

 

(K) Data retention

Vi opbevarer dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt eller tilladt ved lov i forhold til de formål, der er angivet i afsnit (D), som dine personoplysninger blev indhentet til. Kriterierne for fastlæggelse af vores opbevaringsperioder omfatter:
 • Varigheden af et løbende forretningsforhold med dig 
  • Når vi leverer tjenester og/eller udfører en kontrakt med dig og/eller din arbejdsgiver  
  • Når du på lovlig vis er optaget på vores mailingliste og ikke har frameldt dig
 • Hvis vi har en legitim interesse i at behandle personoplysningerne med det formål at drive vores virksomhed og opfylde vores forpligtelser over for dig og/eller din arbejdsgiver
 • Hvor der er en begrænset opbevaringsperiode, der er underlagt gældende lokale love og bestemmelser
  • Overvågningskameraoptagelser for fysisk sikkerhed i vores datacentre
  • Biometriske data vedrørende sikker adgang til datacentre
  • Personoplysninger om ansøgere under rekrutteringsprocessen (begrænsninger i ansættelseslovgivningen varierer fra land til land) 
  • Hvis relevant, enhver anden behandling af personoplysninger, hvor lokale love eller bestemmelser kræver en begrænset opbevaringsperiode
 • I overensstemmelse med juridiske forpligtelser, som vi er underlagt i henhold til gældende lovgivning, har vi lovbestemte minimumopbevaringsperioder 
  • f.eks. til at opbevare dine personoplysninger til forretningsformål, administrative og skattemæssige krav
 • Beskyttelse af vores retsstilling
  • For at bevare bevismateriale i enhver gældende forældelsesperiode i henhold til gældende lov (enhver periode, hvor en person kan rejse et retskrav mod os i forbindelse med dine personoplysninger, eller hvor dine personoplysninger er relevante for at forsvare vores interesser i forbindelse med retssager)

 

(L) Cookies og lignende teknologier

Når du besøger vores websted eller bruger en af vores portaler, kan vi placere cookies på din enhed eller læse cookies, der allerede er på din enhed, forudsat at vi indhenter dit samtykke, hvor det er nødvendigt, og i overensstemmelse med gældende lovgivning. Vi bruger cookies til at registrere oplysninger om din enhed, din browser og, i nogle tilfælde, dine præferencer og browservaner. Vi behandler personoplysninger via cookies og lignende teknologier i overensstemmelse med vores cookiepolitik.

 

(M) Dine rettigheder, og hvordan du kan udøve dem

Afhængigt af den gældende databeskyttelses- og persondatalovgivning kan du have flere rettigheder med hensyn til indsamling og behandling af dine personoplysninger, herunder:
 • Retten til at vide, om vi behandler dine personoplysninger, og i så fald
 • Retten til at anmode om adgang til eller modtage kopier af dine personoplysninger sammen med oplysninger om arten af, formålet med behandlingen, og hvem vi har delt dine personoplysninger med.
 • Retten til at anmode om berigtigelse af eventuelle unøjagtigheder i dine personoplysninger. 
 • Retten til at anmode om følgende af legitime grunde: 
  • Sletning af dine personoplysninger og/eller retten til at blive glemt, og
  • Begrænsning af behandlingen af dine personoplysninger (f.eks. til direkte markedsføringsformål).
 • Retten til at få visse personoplysninger overført til en anden dataansvarlig i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format i det omfang, det er relevant (retten til portabilitet – i henhold til GDPR).
 • Retten til at gøre indsigelse mod beslutninger, der alene træffes ved hjælp af computere eller anden automatiseret behandling (herunder profilering), som har juridiske eller lignende væsentlige konsekvenser for dig.
 • Hvis behandlingen af personoplysninger er baseret på samtykke, har du ret til at trække dit samtykke til en sådan behandling tilbage (bemærk, at en eventuel tilbagetrækning ikke påvirker lovligheden af nogen behandling forud for datoen for en sådan tilbagetrækning). 
 • Retten til at indgive klager vedrørende behandlingen af dine personoplysninger til den kompetente databeskyttelsesmyndighed. 

 

(N) Sådan kontakter du os

For at udøve en eller flere af disse rettigheder eller stille spørgsmål om disse rettigheder eller andre bestemmelser i denne politik eller om vores behandling af dine personoplysninger bedes du bruge°forespørgselsformularen eller kontakte os når som helst ved hjælp af nedenstående kontaktoplysninger. 

Hvor det kræves i henhold til gældende lovgivning, vil vi svare på en gyldig anmodning vedrørende dine rettigheder inden for en måned efter modtagelse eller inden for tre måneder, hvis en anmodning er kompleks og/eller kræver mere tid. Bemærk venligst:

 • I nogle tilfælde vil det være nødvendigt at du legitimerer dig, før vi kan begynde at implementere de anførte rettigheder, og
 • Hvis din anmodning kræver yderligere oplysninger (f.eks. en afgørelse af, om en behandling ikke er i overensstemmelse med gældende lovgivning), vil vi straks undersøge din anmodning.

 

Kontaktoplysninger 

Hvad angår denne politik er de relevante dataansvarlige Digital Realty Trust Inc.'s datterselskaber, herunder Interxion EMEA Group.

Regioner Kontaktoplysninger
Globalt, undtagen Europa

privacy@digitalrealty.com

Telefon: +1 737 281 0150

DPO i Europa

dpo@digitalrealty.com

 

(O) Definitioner

For the purposes of this Notice, the relevant controllers are the affiliates of Digital Realty Trust Inc., including the Interxion EMEA Group.

 • Tilstrækkelig jurisdiktion” °betyder en jurisdiktion, der formelt er blevet udpeget af Europa-Kommissionen til at yde et passende beskyttelsesniveau for personoplysninger.
 • Cookie” betyder en lille fil, der placeres på din enhed, når du besøger et websted eller en portal (herunder vores websteder og portaler). I denne politik omfatter en henvisning til en "cookie" analoge teknologier såsom web beacons og clear GIFs.
 • Dataansvarlig"°” betyder den enhed, der fastlægger formålene med og metoderne til behandling af personoplysninger. I mange jurisdiktioner har den dataansvarlige det primære ansvar for at overholde gældende databeskyttelseslove.
  Databeskyttelsesmyndighed” betyder en uafhængig offentlig myndighed, som har til opgave at føre tilsyn med overholdelsen af gældende databeskyttelseslovgivning.
 • EØS” betyder Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde..
 • Personoplysninger” °betyder oplysninger, der vedrører en enkeltperson, eller hvorfra en enkeltperson direkte eller indirekte kan identificeres, især ved henvisning til et id såsom et navn, et identifikationsnummer, lokaliseringsdata, et online-id eller til en eller flere faktorer, der er specifikke for den pågældende persons fysiske, fysiologiske, genetiske, mentale, økonomiske, kulturelle eller sociale identitet.
 • Portal” °betyder enhver onlineportal, der leverer information eller interaktiv funktionalitet.
 • Behandle", "Behandling" eller "Behandlet” betyder alt, hvad der sker med personoplysninger, uanset om det sker automatisk eller ej, såsom indsamling, registrering, organisering, strukturering, opbevaring, tilpasning eller ændring, hentning, konsultation, brug, videregivelse ved transmission, formidling eller på anden måde tilgængeliggørelse, justering eller kombination, begrænsning, sletning eller destruktion.
 • Databehandler” betyder enhver person eller enhed, som behandler personoplysninger på vegne af den dataansvarlige (bortset fra den dataansvarliges medarbejdere).
 • Profiling” betyder enhver form for automatiseret behandling af personoplysninger, der består af brugen af personoplysninger til at evaluere visse personlige aspekter vedrørende en fysisk person, især for at analysere eller forudsige aspekter vedrørende den fysiske persons arbejdsindsats, økonomiske situation, helbred, personlige præferencer, interesser, pålidelighed, adfærd, placering eller bevægelser.
 • Standardkontraktbestemmelser” betyder de standardoverdragelsesbestemmelser, der er vedtaget af Europa-Kommissionen eller vedtaget af en databeskyttelsesmyndighed og godkendt af Europa-Kommissionen (seneste version EU 2021/914, 4. juni 2021).   
 • International Data Transfer Agreement (IDTA) og International Data Transfer Addendum (til standardkontraktbestemmelserne) betyder skabelonoverførelsesklausuler vedtaget af ICO, Storbritanniens uafhængige datasikkerhedsmyndighed og godkendt af Storbritanniens parlament og anvendt som [et] overførselsværktøj til internationale dataoverførsler til ikke-EØS-lande.

Last updated: May 3, 2022