NEWSFLASH: INTERXION IS REBRANDING TO DIGITAL REALTY. FIND OUT MORE.

Retningslinjer for beskyttelse af privatlivets fred for Interxion

1. Hvem er vi?

Disse retningslinjer for beskyttelse af privatlivets fred udgives af InterXion Holding NV og datterselskaber. Virksomhedens hjemsted er Holland og vores primære forretningshovedsæde findes på Scorpius 30, 2132 LR Hoofddorp. Virksomheden er registreret i handelskammeret under selskabsnummer 33301892. I Danmark er virksomheden registreret som Interxion Aps med adresse på Industriparken 20A, 2750 Ballerup. Det danske CVR-nummer er 25147022.

Virksomheden har aktiviteter i Holland, Storbritannien, Østrig, Belgien, Danmark, Frankrig, Tyskland, Irland, Spanien, Sverige og Schweiz (se de enkelte datterselskaber her: www.interxion.com/Locations).

Vores aktiviteter indebærer, at vi indsamler, opbevarer, videregiver og/eller på anden vis behandler persondata. I henhold til gældende databeskyttelseslovgivning er vi at betragte som registeransvarlig, hvad angår de persondata, som vi bearbejder.

Når vi anvender betegnelsen "persondata” i disse retningslinjer for beskyttelse af privatlivets fred forstår vi disse som oplysninger med tilknytning til dig, hvor disse tillader os at identificere dig, enten direkte eller i kombination med andre oplysninger, som vi eventuelt måtte være i besiddelse af. Dine persondata kan eksempelvis omfatte dit navn, dine kontaktoplysninger samt oplysninger om, hvornår du har besøgt ét af vores datacentre.

2. Dit privatliv er vigtigt for os

Din ret til beskyttelse af privatlivets fred vægter vi meget højt, og vi stræber efter at beskytte dine persondata i overensstemmelse med relevant databeskyttelseslovgivning og mere specifikt den generelle forordning om databeskyttelse og relevant national lovgivning (databeskyttelseslovgivning).

I disse retningslinjer for beskyttelse af privatlivets fred beskriver vi, hvordan vi indsamler dine persondata, hvordan og til hvilke formål vi eventuelt anvender dine persondata, og til hvilke personer vi eventuelt videregiver dine persondata. Desuden indeholder disse retningslinjer for beskyttelse af privatlivets fred dine rettigheder hvad angår bearbejdning af dine persondata. Derfor vil vi gerne opfordre dig til at læse disse retningslinjer for beskyttelse af privatlivets fred omhyggeligt igennem.

3. Hvilke persondata indsamler vi?

Inden for rammerne af vores serviceydelser kan vi indsamle persondata med tilknytning til følgende fysiske personer:

 • Besøgende, som kommer i vores datacentre
 • Kunder
 • Leverandører
 • Serviceudbydere
 • Ansøgere i vores rekrutteringsproces
 • Besøgende, som besøger vores website
 • Kandidater, som eventuelt har vist eller viser interesse for vores serviceydelser

4. Hvordan indsamler vi persondata med tilknytning til dig?

Vi kan indsamle oplysninger om dig på forskellige måder:

Direkte fra dig:

 • Besøgsoplysninger som vi indsamler fra dig, fx ved indgangen til vores datacentre og når du går ind i kundeområdet
 • Dine kontaktoplysninger i form af de oplysninger, vi har fået i forbindelse med en kontraktmæssig forretningsrelation
 • Personoplysninger, som du giver os som kandidat i forbindelse med en rekrutteringsproces
 • Personoplysninger, som du giver os ved at udfylde en formular på websitet (www.interxion.com)
 • Personoplysninger, som du udleverer i forbindelse med et virksomheds- eller salgsevents

Indirekte fra dig:

 • Dine kontaktoplysninger, som vi får fra vores kunder, fx i forbindelse med en kontrakt eller gennem kundeportalen
 • Dine kontaktoplysninger, som vi får fra vores leverandør eller vores serviceudbyder
 • Dine audiovisuelle billeder, som er optaget, når du har besøgt de almindelige områder eller kundeområderne i vores datacentre
 • Dine kontaktoplysninger, som er indsamlet af tredjeparter, fx med henblik på at opdatere vores database eller præsentere kandidater til stillinger hos Interxion

Andre formål:

 • Oplysninger, som vi får gennem din brug af vores website, fx ved at anvende cookies eller andre teknologier

 

5. Hvilke persondata indsamler vi, og til hvilke formål anvender vi dine persondata?

Persondata vedrørende besøgende på vores datacentre Formål
Dine kontaktoplysninger (navn, virksomhed, e-mailadresse, firmamobilnummer/mobilnummer)
 • Med henblik på fysisk sikkerhed i vores datacentre
 • Formål, der vedrører overholdelse af informationssikkerhed
Biometrisk information gennem anvendelse af adgang via fingeraftryk for regelmæssige besøgende
 • Med henblik på fysisk sikring og kontrol af adgangen til vores datacentre og kundeområder
Information om adgangslog ( dato, klokkeslæt og badge-nummer)
 • Registrering af information om adgangslog for adgang til kundeområder
 • Tilvejebringelse af information om adgangslog til kunden
 • Med henblik på fysisk sikkerhed og rapportering om hændelser (også til lokale myndigheder)
CCTV-billeder af personer, som kommer ind i datacentret og får adgang til kundeområderne
 • Med henblik på fysisk sikkerhed i datacentrene
 • Med henblik på indrapportering til de lokale myndigheder samt for at sikre overholdelse af sikkerheden
Persondata vedrørende kundekontakter Formål
Dine kontaktoplysninger (navn, virksomhed, e-mailadresse til virksomhed, firmamobilnummer og/eller privat mobilnummer)
 
 • Administration og forvaltning af kontakter
 • Med henblik på at tillade adgang til eller anvendelse af vores kundeportal
 • For udførelse af vores tjenesteydelser, inkl. levering, implementering og alle andre operationelle formål
 • Med henblik på administrative formål og fakturaformål, inkl. inddrivelse af fordringer
 • For at sikre, at oplysninger i vores systemer er opdaterede
 • Til marketingsformål
 • Med henblik på at håndtere mulige klager
 • Med henblik på at fastlægge, forsvare og udøve vores retsstilling

 

Persondata vedrørende leverandører
og serviceudbydere
Formål
Dine kontaktoplysninger (navn, virksomhed, e-mailadresse til virksomhed, firmamobilnummer og/eller privat mobilnummer)
 • Administration og forvaltning af kontakter
 • For udførelse af tjenesteydelser, herunder operationelle formål fra dag til dag 
 • Administrative formål, herunder betaling af fakturaer
 • For at sikre, at kontaktoplysninger i vores systemer er opdaterede
 • Med henblik på at håndtere mulige klager
 • Med henblik på at fastlægge, forsvare og udøve vores retsstilling

 

Persondata vedrørende rekruttering af kandidater  Formål
Dine kontaktoplysninger (navn, efternavn, postnummer, e-mailadresse, hjemmenummer og/eller mobilnummer)
 • Grundlæggende oplysninger, som anvendes i forbindelse med rekrutteringsprocessen
Dit CV og din ansøgning
 • Bruges i forbindelse med vores rekrutteringsprocedure
Din vurdering og eller anden information, hvis relevant
 • Bruges i forbindelse med vores rekrutteringsprocedure
 • Med henblik på at håndtere mulige klager
 • Med henblik på at fastlægge, forsvare og udøve vores retsstilling

 

Persondata vedrørende besøgende på vores website Formål
Dine kontaktoplysninger (navn, virksomhedsnavn, e-mailadresse, firmamobilnummer)
 • Til marketingsformål, der udvælges i vores præferencecenter
Oplysninger om elektronisk lokalisering
 • Til marketingformål
Din IP-adresse og søgeadfærd
 • Med henblik på at forbedre vores serviceydelser og kvaliteten af disse
 • Med henblik på at analysere din søgeadfærd og oprette en profil

 

Persondata vedrørende marketingkontakter Formål
Dine kontaktoplysninger (navn, navn på virksomhed, profession,  e-mailadresse, firmamobilnummer og/eller mobilnummer)
 • Til marketingsformål
Forretningsrelaterede personoplysninger, herunder deltagelse i virksomhedsevents eller webinarer   
 • Med henblik på at tilgodese forretningsbehov hos kontakter

 

6. Det lovmæssige grundlag for disse bearbejdningsaktiviteter:

 • For at kunne bearbejde vores besøgendes data med henblik på at opretholde sikkerheden tager vi udgangspunkt i vores legitime interesse
 • I tilknytning til bearbejdningen af vores kunders, leverandørers og serviceudbyderes persondata tager vi udgangspunkt i gennemførelse af en aftale med leverandøren og serviceudbyderen, som har tilvejebragt kontaktoplysningerne, og vi tager udgangspunkt i vores legitime interesse i at anvende kontaktoplysningerne
 • For at kunne bearbejde vores kunders persondata med henblik på at kunne opfylde marketingsformål tager vi udgangspunkt i vores legitime interesse
 • For at kunne bearbejde vores ansøgeres persondata i forbindelse med rekrutteringsprocessen tager vi udgangspunkt i et samtykke. Samtykket gives i forbindelse med en bekræftelse, når man besøger og/eller uploader oplysningerne på online-websitet for rekruttering.
 • Med henblik på bearbejdning af persondata for gæster på vores website tager vi udgangspunkt i samtykke
  • Vi udfører kun sporing af adfærd (profilering), når en gæst har accepteret brugen af dette
  • Vi anvender kun kontaktoplysninger for gæster til udvalgte marketingsformål, hvis en gæst aktivt klikker for at bekræfte dette.
 • Med henblik på bearbejdning af kandidaters persondata til marketingsformål tager vi generelt udgangspunkt i vores legitime interesse, med mindre lokal lovgivning kræver, at vi indhenter samtykke, som er i overensstemmelse med GDPR.

7. Deling af dine persondata

Inden for rammerne af de ovenfor nævnte formål kan vi dele dine persondata med tredjeparter (fx med kunder, hvor vi giver dem oplysninger om adgangslog for dem, der har tilgået kundeområdet).

Vi kan dele persondata, som vi indsamler inden for vores gruppe af virksomheder (Interxion og datterselskaber) i det omfang, hvor dette er påkrævet, og vi kan indgå aftaler med tredjeparter om at hjælpe os med vores forretningsaktiviteter.

Vi deler kun persondata med tredjeparter, som garanterer, at de implementerer passende sikkerhedsforanstaltninger for at sikre, at bearbejdningsaktiviteterne lever op til kravene i lovgivningen om beskyttelse af privatlivets fred og som sikrer beskyttelse af dine individuelle rettigheder (se herunder). Hvor dette er relevant garanterer vi, at vi indgår aftaler om databearbejdning med tredjeparter, hvor formålet med, beskyttelsen af og sikkerheden for dine data beskrives.

Parter, som vi eventuelt videregiver dine persondata til som beskrevet ovenfor, kan have adresse i lande uden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS). Disse lande tilbyder eventuelt et lavere databeskyttelsesniveau end det, der gælder i Danmark og Holland.

I så fald garanterer vi, at der træffes passende foranstaltninger til at sikre passende beskyttelse af dine persondata i overensstemmelse med gældende databeskyttelseslovgivning. Mere specifikt implementerer vi EU-US Privacy Shield og det schweiziske-US Privacy Shield og overfører data i henhold til disse, og i andre tilfælde implementerer vi de standardkontraktbestemmelser, der gælder inden for EU.

Dine persondata og/eller personprofiler bliver ikke udleveret eller solgt til tredjeparter uden dit forudgående udtrykkelige samtykke.

8. Hvor lang tid gemmer vi dine persondata? 

Dine persondata bliver ikke gemt i længere tid end det kræves for at opfylde de formål, der ligger til grund for bearbejdningen (vi henviser til de formål, der er angivet ovenfor i stk. 5). Vi gemmer kun persondata i et længere tidsrum i de tilfælde, hvor vi ifølge lovgivningen er forpligtet hertil, eller hvor dette er påkrævet for at forsvare vores interesser i forbindelse med retslige procedurFire uger efter, at opt-in er trukket tilbage

Persondata Opbevaringsperiode
Persondata vedrørende besøgende       
Navn, efternavn, virksomhed, e-mail, telefonnummer Maksimalt 24 måneder efter udløbet af den besøgendes adgangsrettigheder til datacentret
Biometriske oplysninger til sikkerhedsformål Ikke længere end påkrævet for sikker adgang som begrænset af lokal lovgivning
CCTV-optagelser 30 – 90 dage undergivet de begrænsninger, der gælder i henhold til lokal lovgivning
Persondata vedrørende kunder, leverandører og serviceudbydere  
Navn, efternavn, e-mailadresse til virksomhed, firmatelefonnummer og/eller mobilnummer Generelt er der en lovbestemt opbevaringsperiode for forretningspapirer på 5-10 år af administrative og skattemæssige årsager, hvilket er fastsat i lokal lovgivning.
Persondata vedrørende ansøgere i forbindelse med rekruttering  
Alle oplysninger, herunder navn, adresse, e-mail, telefonnummer, CV, vurdering Hvis kandidaten ikke ansættes, er opbevaringsperioden begrænset i henhold til lokal lovgivning, og den ligger på mellem 4 uger og to år.
Besøgende på websitet  
Navn, efternavn, titel, virksomhed, e-mailadresse, telefonnummer (hvis relevant) Fire uger efter, at opt-in er trukket tilbage
Marketingkontakter   
Navn, efternavn, titel, virksomhed, e-mailadresse, telefonnummer (hvis relevant) Fire uger efter, at opt-in er trukket tilbage

 

9. Hvordan beskytter vi dine persondata?

De oplysninger, som du overdrager til os, opbevares i vores systemer, som befinder sig på vores forretningsområder eller på servere hos en udvalgt tredjepart.

Vi implementerer de nødvendige administrative, tekniske og organisatoriske tiltag til at sikre et sikkerhedsniveau, som står i passende forhold til de specifikke risici, vi har identificeret. Vi beskytter dine persondata mod destruktion, tab, ændring, uautoriseret videregivelse af eller adgang til overførte persondata. Dette gælder for gemte eller på anden vis bearbejdede data. Nærmere bestemt træffer vi følgende foranstaltninger:

 • Fysisk adgang valideres og bygger på relevante godkendelser
 • Adgang til netværk og systemer er begrænset til ansatte med adgangsrettigheder
 • Brugere er i besiddelse af unikke adgangskoder (styring af adgangskoder sikrer adgangskoder af høj kvalitet)
 • Events registrerer brugeraktiviteter på databearbejdningssystemer
 • Autentificering bygger på to faktorer for adgang til vores systemer
 • Firewalls
 • System, som forhindrer indtrængen
 • Kryptering under overførsel anvendes i de tilfælde, hvor det er påkrævet
 • Obligatorisk bevidsthed omkring sikkerhed og GDPR-kurser gælder for alle ansatte

Desuden tilstræber vi at sikre os, at dine persondata er nøjagtige og opdaterede. Derfor beder vi dig venligst om at informere os om alle ændringer af dine persondata (såsom ændringer i dine kontaktoplysninger).

10. Hvilke rettigheder har du, og hvordan kan du udøve dem?

I henhold til databeskyttelseslovgivningen indrømmes du følgende rettigheder, som du kan bruge eller udøve i forbindelse med de data, vi har indsamlet om dig:

 • Du har ret til at anmode om adgang til de persondata, vi har indsamlet om dig
 • Du kan kræve unøjagtige persondata ændret eller slettet, ligesom du kan kræve, at ufuldstændige data fuldstændiggøres
 • Du kan kræve sletning af dine persondata
 • Du kan gøre indsigelse mod eller begrænse bearbejdningen af dine persondata (herunder i de tilfælde, hvor dine persondata bearbejdes med henblik på direkte markedsføringsformål)
 • Du kan anmode om, at dine persondata overføres til en anden registeransvarlig, eller at disse data stilles til rådighed i et format, der muliggør denne overførsel (såkaldt ”ret til portabilitet”)
 • Du kan gøre indsigelse mod alle afgørelser, der indbefatter, at du alene udvælges af en computer eller på baggrund af en anden automatiseret proces (herunder profilering)
 • Du kan indgive en klage om brugen af dine persondata til en tilsynsmyndighed.

Hvis du har spørgsmål i tilknytning til dine persondata, eller hvis du ønsker at indsende en bestemt forespørgsel, bedes du kontakte os på: dpo@interxion.com.

11. Brug af cookies og andre teknologier

Vi anvender visse cookies og social media plugins på vores website. Nogle af disse er vigtige for at få vores website til at fungere, andre har til formål at give dig en bedre, hurtigere og mere sikker brugeroplevelse.

Cookies er små dataelementer, som gemmes på din computer eller mobile enhed via din browser. Vi anvender følgende typer cookies:

Funktionelle cookies: Disse cookies sikrer, at vores website kan fungere, og de kan ikke frakobles i vores systemer. De sættes normalt kun som svar på handlinger, som du udfører. Dette sker, når du anmoder om serviceydelser, herunder når du indstiller dine privatlivspræferencer, logger på eller udfylder formularer. Du kan indstille din browser til at blokere disse cookies eller advare dig om disse cookies, men det kan resultere i, at nogle dele af websitet ikke fungerer.

Performance-cookies: Disse cookies gør det muligt for os at tælle besøg og trafikkilder, så vi kan måle og forbedre vores websites performance. De hjælper os med at fremskaffe viden om de sider, som er mest og mindst populære, ligesom vi ved hjælp af disse cookies kan se besøgendes surf-adfærd, når de er på websitet. Alle oplysninger, som disse cookies indsamler, er aggregerede og derfor anonyme. Hvis du ikke tillader disse cookies, ved vi ikke, hvornår du har besøgt vores website.

Targeting-cookies: Disse cookies anvendes til marketing og reklame, og de kan indstilles via vores website af vores reklamepartnere. De kan blive anvendt af os eller disse virksomheder til at opbygge en profil med dine interesser, så du kan få vist relevant indhold og annoncer på andre websites. De fungerer på den måde, at de entydigt identificerer din browser og enhed. Hvis du ikke tillader disse cookies, får du ikke oplevelsen af vores målrettede reklametiltag på tværs af forskellige websites.

Vi anvender følgende cookies på vores website:

 

Cookie Type Opbevaringsperiode
 Add This Funktionel 13 måneder
Google Analytics  Performance 24 måneder
DoubleClick  Targeting 18 måneder
Pardot  Targeting-cookie 24 måneder
Agent3 Intent Tag  Targeting-cookie 24 måneder
AdWords  Targeting 18 måneder

 

12. Hvordan kan du styre/slette disse cookies?

Alle større internetbrowsere tilbyder muligheden for at styre de cookies, der er installeret på din computer eller mobile enhed.

Hvis du ikke ønsker, at vores website sætter cookies på din computer eller mobile enhed, kan du nemt begrænse eller slette disse ved at tilpasse dine mobile indstillinger eller browser-indstillinger.  Derudover kan du indstille dine mobile indstillinger eller browser-indstillinger således, at du får en notifikation hver gang du modtager en cookie på din computer eller mobile enhed, så du kan afgøre, om du ønsker at acceptere denne cookie eller ej.

Vær opmærksom på, at der, når du deaktiverer visse cookies, som vi anvender, er risiko for, at visse dele af vores website ikke længere virker korrekt, og du har således ikke længere glæde af en optimal brugeroplevelse.

13. Opdateringer af vores retningslinjer for beskyttelse af privatlivets fred

Indimellem ændrer vi disse retningslinjer for beskyttelse af privatlivets fred. Den nyeste version af disse retningslinjer for beskyttelse af privatlivets fred finder du på www.interxion.com/legal/privacy-policy. Vi opfordrer dig til jævnligt at læse disse retningslinjer for beskyttelse af privatlivets fred. Du kan også bede os om at sende dig en kopi af den nyeste version af disse retningslinjer for beskyttelse af privatlivets fred.

14. Kontaktoplysninger

Du er naturligvis altid velkommen til at sende os spørgsmål, forespørgsler eller kommentarer til retningslinjerne for beskyttelse af privatlivets fred. Du bedes venligst kontakte vores Data Protection Officer på email dpo@interxion.com.