Presse

Interxion opnår Paneuropæisk ISO 27001 recertificering

Interxion opnår Paneuropæisk ISO 27001 recertificering

Recertificeringen er en anerkendelse af Interxion's fokus på at markedets mest sikre og pålidelige datacentre

København, den 15. september 2011 - INTERXION HOLDING NV (NYSE: INXN), en førende leverandør af carrier-neutral colocation og datacentertjenester. Interxion meddeleler i dag, at virksomheden har opnået recertificering af alle 11 europæiske lande, hvor Interxion driver datacentre. Recertificeringen er opnået efter den internationalt anerkendte ISO 27001 standard om "information security and business continuity".

ISO-certificeringen understreger Interxions evne til at levere markedets bedste service og sikkerhed for såvel den fysiske installation som data. Den Paneuropæiske certificering styrker også Interxions mulighed for at levere en ensartet service i hele 28 datacentre i 13 af Europas førende centre for virksomheder og handel. Med Interxions rammeaftale behøver man kun én kontrakt, når man ønsker at købe tjenester på tværs af de lande, hvor Interxion driver datacentre og med samme kontaktpunkt for alle aftaler, er det nemt at administrere aftaler med geografisk spredning over flere lande.

ISO 27001 revision- og certificeringsproces dækker alle aspekter af virksomheden, herunder fysisk infrastruktur,  overvågning, vagt og adgangskontrol, uddannelse, kommunikation, drift, overholdelse af gældende regler og bestemmelser, back-up og reetablering af systemer og data.

Certificeringen er et billede på Interxions arbejde med at sikre fortrolighed, integritet og adgang til alle lagre af fysiske og elektroniske informationer i forretningen. Interxions garanterede oppetid er på 99,999 %, og de stærkt sikrede og moderne datacentre er bygget med robusthed for øje med flere lag sikkerhed herunder indgangssluser, biometrisk scanning og overvågning døgnet rundt. Alle Interxions datacentre er også godkendt efter BS25999, den internationale "business continuity" standard.

"Vores kunder kan føle sig sikre på deres forbindelser hos Interxion, gennem vores tilbud om ensartet, markedsledende design, opbygning, drift og service. Vores succesfulde ISO 27001 recertificering er et yderligere udtryk for vores ansvar for leverance af pålidelig, markedsledende datacentertjenester til et stadigt stigende marked for digitale medier, finansielle tjenester og cloudbaserede netværk," fortæller marketingdirektør Kevin Dean, Interxion.

Yderligere information:

Adm. dir Peder Bank, Interxion        
Mail: Pederb@interxion.com
Tlf.: 44 82 23 00

Kommunikationsrådgiver Per Henriksen, Frontal
Mail: per@frontal.dk
Tlf.: 33 31 00 12