NEWSFLASH: INTERXION IS REBRANDING TO DIGITAL REALTY. FIND OUT MORE.

idc mobile banner

Webinar med IDC: Opnå konkurrencefordele med en ny tilgang til jeres infrastruktur [On-Demand]

Se dette on-demand webinar fra Interxion og IDC, hvor vi har inviteret Fidesmo og Aquis Exchange ind til en spændende debat. Her blev der diskuteret og udvekslet best practices for virksomheder inden for den finansielle sektor, som ønsker at opnå konkurrrencemæssige fordele ved at evaluere og revidere deres infrastruktur-strategi. 

9 november 2021

Den hurtige og konstante udvikling i forhold til innovation i den finansielle sektor er imponerende og den drives af en række faktorer, såsom store og krævende kundeforventninger, øget konkurrence fra etablerede operatører såvel nye aktører, som dukker op i kølvandet af deregulering og skabelsen af forretningsværdi gennem teknologi.

Migreringen af workloads og processer til cloud kom som en naturlig konsekvens, som forbinder, aggregerer og analyserer data i et væld af nye og eksisterende applikationer. Dette skabte en dataeksplosion. Finansielle Services var ikke sene til at igangsætte massiv digitalisering af en lang række tjenester, men for at kunne udnytte den data som blev skabt, var det nødvendigt at få de underliggende systemer og infrastruktur integreret med disse nye teknologier og platforme.
 

I løbet af webinaret vil vi komme nærmere ind på hvordan forskellige virksomheder inden for financielle services kan opnå en konkurrencefordel ved at evaluere og reviderere deres strategi for data og infrastruktur, samt ved at udforske følgende:


•    Den tilgang, som førende dataudvekslingstjenester, betalingsudbydere og fintechs tager for at fremtidssikre deres infrastruktur

•    Hvordan bliver AI/ML anvendt i din virksomhed?

•    Hvordan I bedst opnår fordelene fra et hyperforbundet datacenter i optimeringen af jeres infrastruktur-strategi

•    Etablering af en forbedret sikkerheds- og infrastrukturstyring

 

Gå til On-Demand webinar >

SPEAKERS

IDC speakers