Fremtiden for datacentre – hvad er næste skridt?

Gartner

Ifølge Gartner "skal traditionelle datacentermodeller udvikles for at spille en rolle i moderne informationshåndtering på virksomhedsniveau."

Udviklingen af virksomhedsdatacentre har med andre ord permanent ændret IT-rollen. Engang bestod IT's primære rolle i at beskytte en organisation gennem et kontrolleret, logisk sæt af processer.

Nu vil virksomhederne have hurtig adgang til en lang række nye teknologier og tjenester. Hybrid IT er den nye standard. Forretningsdrevne infrastrukturer er nu forenklede og standardiserede.

Med ændringer som disse står IT-chefer over for et modstridende sæt ansvarsområder, der spænder fra at "holde lyset tændt" til at reagere på og tilpasse sig nye teknologier og services.

Vi mener, at du ved at downloade denne Gartner report – The Future of Enterprise Data Centers – What’s Next (Henrique Cecci, April 24, 2019), kan lære noget om de strategiske og handlingsrettede anbefalinger, som Gartner beskriver.
 

Gartner, The Future of Enterprise Data Centers — What’s Next, Henrique Cecci, 24 April 2019