NAJNOVIJA VIJEST: INTERXION BRAND POSTAJE DIGITAL REALTY. VIŠE INFORMACIJA OVDJE.

Što su izravno povezivanje i međusobno povezivanje?

Povećana povezivost ključna je stvar za tvrtke koje planiraju digitalnu transformaciju. Količine podataka u opticaju na globalnoj razini svakim su danom sve veće, kao i očekivanja u pogledu trenutne mogućnosti pristupa, pouzdanosti i sigurnosti. U tvrtki Interxion usluge kolokacije razvijene su s ciljem ojačavanja povezivosti i zajedništva među mrežama te omogućavanje novog koraka digitalnog rasta za vašu tvrtku, partnere i klijente. U nastavku su detaljnije opisane ključne usluge uključene u izgradnju digitalnih ekosustava koji omogućavaju povezivanje s cloud-om i interesnim zajednicama.

Categories

18 listopada 2022

Što je izravno povezivanje?

Tvrtke su se dosad s cloud-om povezivale putem javne internetske veze, ali novi zahtjevi poslovanja pokazuju da takav način povezivanja za mnoge nije idealno rješenje.

Izravno povezivanje upotrebljava privatnu namjensku mrežu za povezivanje s cloud-om, neovisno o tome radi li se o javnom ili privatnom cloud-u. U kolokacijskom okruženju izravno povezivanje (poznato kao povezivanje putem ukrštenih kabela) servere povezuje izravno ili putem usluge „Meet Me Room” (MMR). Davatelji usluga cloud-a ovu uslugu nazivaju „ekspresnim povezivanjem”, ali temeljno načelo ostaje isto: radi se o privatnoj putanji koja povezuje vašu tvrtku s čvorom u cloud-u.

Prednosti izravnog povezivanja

Izravno povezivanje osmišljeno je za olakšavanje brojnih izazova s kojima se tvrtke susreću kada svoje poslovanje žele premjestiti u cloud:

  • sigurnost: budući da izravno povezivanje upotrebljava privatnu mrežu za povezivanje s cloud-om, rezultat je veća sigurnost podataka koji se razmjenjuju jer oni u potpunosti zaobilaze javnu internetsku mrežu. Nema potrebe za posebnim hardverom za VPN, koji često ne podržava prijenos podataka pri brzini većoj od 4 Gbps, pa je povezivanje sigurnije i brže.
  • pouzdanost: javne internetske veze mogu biti nepouzdane, posebice zato što ih koristi više korisnika čija je količina prometa nepredvidiva pa je protok podložak zakrčenjima i prekidima, što može imati katastrofalne posljedice za tvrtke koje se za svoje temeljne procese oslanjaju na servise u cloud-u.
  • brzina/latencija: izravno povezivanje često premašuje uobičajene brzine prijenosa podataka na cloud i preuzimanja s njega te smanjuje latenciju tako što zaobilazi javni internetski promet.
  • uštede: troškovi korištenja cloud-a prilikom velikog prometa značajno su smanjeni zahvaljujući upotrebi ekspresnog odnosno izravnog povezivanja zbog nižih cijena koje neki davatelji usluga u cloud-u naplaćuju za ovakve namjenske mreže.
  • upravljanje softverski definiranom mrežom: izravno povezivanje s cloud-om može se razdijeliti na virtualna sučelja, što znači da je moguć potpuno odvojeni pristup s i na više mreža. Ova virtualna sučelja mogu se konfigurirati tako da upotrebljavaju iste kabele za izravno povezivanje radi javnog ili privatnog pristupa većem broju cloud-a. Još jedna prednost uključuje mogućnost prikaza svih veza ostvarenih putem konzole te mogućnost upravljanja njima. Te se mreže mogu jednostavno ponovno konfigurirati tako da se prilagode promjenjivim zahtjevima poslovanja.
  • elastičnost: povećavanje propusnosti veze moguće je pomoću izravnog povezivanja (veze koje se obično nude: 1 Gbps i 10 Gbps), ali tvrtke mogu odabrati i više veza, i to onda kada im to bude potrebno.

Što je međusobno povezivanje?

Za razliku od izravnog povezivanja, međusobno povezivanje nije ograničeno na veze jedan-na-jedan između pojedinih privatnih mreža i servisa u cloud-u. Međusobno povezivanje je povezivanje većeg broja veza za omogućavanje razmjene podataka između dvije ili više mreža ili subjekata. Međusobno povezivanje u datacentru najčešće uključuje kolocirane IT komponente, hostanje točaka razmjene neovisne o davatelju usluge da bi se tvrtke mogla povezati jedne s drugima ili s partnerima i klijentima.

Prednosti međusobnog povezivanja

  • Gušća povezivost – međusobno povezivanje ne podrazumijeva samo povezivanje dviju strana, već ono često uključuje stvaranje nekoliko povezanih ekosustava, od jedan-na-više do više-na-više, i svih konfiguracija između.
  • Stvaranje vrijednosti – stvaranje ovih digitalnih ekosustava ključni je pokretač vrijednosti za tvrtke koje se žele povezati s partnerima s kojima razmjenjuju podatke uz smanjenu latenciju, kao i tvrtke koje se žele sigurno povezati s klijentima i zaposlenicima na globalnoj razini. Ovi se načini povezivanja mogu primijeniti i na druge usluge, kao što su Cloud Connect, repozitoriji podataka i sigurnosne usluge omogućujući digitalnu suradnju većeg broja subjekata na globalnoj razini.
  • Blizina – kolociranje pomoću međusobnog povezivanja omogućuje više veza unutar kampusa datacentra uz smanjenje latencije za unaprjeđenje doživljaja krajnjeg korisnika te smanjenje troškova prijenosa podataka na velikim udaljenostima.
  • Sigurnost – zaobilaženje javne internetske mreže u okviru izravnog međusobnog povezivanja smanjuje potencijalni rizik od napada, što je idealno za tvrtke bilo koje veličine koje si ne mogu priuštiti povrede sigurnosti.

Povezivost i suradnja ključni su pokretači rasta u svijetu koji se sve više oslanja na digitalne tehnologije. Međusobno povezivanje putem tvrtke Interxion omogućuje tvrtkama konkurentnost unutar hiperpovezanih interesnih zajednica – pružajući povećanu sigurnost, smanjene latencije i manje troškove. Izravno povezivanje i međusobno povezivanje tvrtkama pružaju alate da iskoriste svoju IT infrastrukturu s ciljem stvaranja strateške platforme koja podupire razvoj međusobno povezanih zajednica koje djeluju na korist jedna drugoj.

Kontaktirajte nas

Kontaktirajte nas za više informacija.
Naš tim rado će vam pomoći.