NAJNOVIJA VIJEST: INTERXION BRAND POSTAJE DIGITAL REALTY. VIŠE INFORMACIJA OVDJE.

Dizajn i arhitektura datacentara

Tvrtkama su podaci esencijalno važni za poslovanje u digitalnom dobu. Oni su u središtu ključnih procesa, od internih operacija do podrške korisnicima. Velike količine podataka potrebno je pohraniti na mjesta koja zadovoljavaju tehnološke zahtjeve i zahtjeve poslovanja. Tradicionalno, to su bila informacijska središta koja su se nalazila u zgradama samih tvrtki koje su ih koristile, a koja su sadržavala servere i potrebnu opremu. Danas su suvremeni datacentri mjesta pohrane podataka koja su od ključnog značaja za održavanje brzih i opsežnih procesa bitnih za funkcioniranje našeg društva. Za dizajn i izgradnju tih centara potrebno je mnogo planiranja i resursa kako bi se osiguralo da će njihovi kapaciteti moći biti podrška tvrtkama tijekom nadolazećih desetljeća.

Categories

18 listopada 2022

Odabir odgovarajućeg dizajna datacentra

Dizajniranje infrastrukture sveobuhvatnog datacentra podrazumijeva sljedeće ključne stavke:

 • napajanje
 • hlađenje (topli/hladni prolaz)
 • povezivost s partnerima, operatorima te internetskim središtima za razmjenu podataka
 • sigurnost
 • lokaciju

Odabir elemenata koji određuju arhitekturu datacentra ovisi o navedenim stavkama i zahtjevima poslovanja. Namjenski izgrađeni datacentri najčešće iskorištavaju fizički prostor na najučinkovitiji mogući način kako bi ostalo prostora za rast tijekom nadolazećih godina. Za pohranu ormara za opremu i servera potrebno je pomno planiranje i modularni dizajn kojim se omogućuje protok zraka i proširenja.

Povezivost datacentra

U dizajnu datacentara najpopularnije rješenje je modularna izgradnja, što znači da se ormari i serveri mogu ukloniti ili dodavati, a da se istovremeno ne prekida rad. Svrha takve izgradnje upravo je povećavanje ili smanjivanje kapaciteta bez problema. Kabelski sustavi u datacentrima najčešće nadžive ostalu opremu, a neki od njih ostaju u upotrebi godinama. Stoga, dobra organizacija kabela unutar ormara i upravljanje njima od temeljne je važnosti za neometano spajanje i isključivanje pojedinačnih elemenata opreme. Kabeli za napajanje i podatkovni kabeli su obično razdvojeni u kabelskim sustavima kako bi se spriječile potencijalne smetnje.

Hlađenje datacentra

Sustav za hlađenje temeljna je značajka svakog datacentra jer toplina lako može smanjiti vijek trajanja opreme ili je u krajnjem slučaju uništiti. Gusto slaganje opreme u jednoj zgradi podrazumijeva stvaranje značajne količine topline. Postoji nekoliko rješenja za hlađenje datacentara koja se razlikuju ovisno o lokaciji centra.

Vrste sustava za hlađenje datacentara:

 • adijabatsko hlađenje (zrak)

U najrasprostranjenijim sustavima za hlađenje, onima pomoću zraka, koriste se ventilatori ugrađeni u ormare koji odvode zrak od servera. Ventilatori su raspoređeni u takozvane tople i hladne prolaze. S jedne strane servera rashlađeni zrak prolazi kroz hladni prolaz i ispušta hladan zrak u ormar. Sa suprotne strane ventilatori ispuhuju topli zrak od servera kroz topli prolaz i odvode ga iz prostorije.

 • hlađenje tekućinom (voda)

Rashlađena voda gušći je medij od zraka i zato učinkovitije provodi toplinu. Voda se pumpa kroz zavojnice u zatvorenom sustavu i odvodi toplinu od servera. Tako zagrijana voda zatim prolazi kroz rashladnu jedinicu i ciklus se ponavlja.

 • hlađenje uranjanjem u tekućinu

Ovaj se rashladni sustav često smatra budućnošću hlađenja, a podrazumijeva zamjenu vode, koja ne funkcionira dobro s električnom strujom, dielektričnim tekućim rashladnim sredstvom (kemijski i električki inertnim). Ta svojstva ove tekućine omogućuju uranjanje dijelova opreme u nju pa više nema potrebe za pumpama i zavojnicama. Hlađenje uranjanjem u tekućinu rješenje je za potencijalne probleme koji se povezuju s vodom u blizini električne opreme, kao i za probleme isprekidanog protoka zraka, što omogućuje gušći raspored opreme i učinkovitije datacentre u budućnosti.   

Timovi za podršku u datacentrima

Pri dizajniranju datacentra nužno je uzeti u obzir podršku vještih inženjera. Interdisciplinarnom osoblju potreban je prostor za suradnju u datacentru, središte operacija s naprednom opremom za monitoring. IT stručnjaci i inženjeri specijalizirani za hlađenje, vlažnost i serverske ormare trebali bi se nalaziti na lokaciji datacentra kako bi mogli brzo reagirati u hitnim slučajevima i kada se traži održavanje. Oni mogu obaviti i konzultacije i migraciju u okruženja datacentra za tvrtke koje žele koristiti prednosti kolokacija i cloud servisa. Timovi za podršku mogu pridonijeti i dizajnu mreže datacentra te upravljati konfiguracijama mreže za kompleksne višenamjenske i hibridne cloud usluge.

Sigurnost datacentra

Zaštita povjerljivih podataka jedan je od glavnih razloga zbog kojih se tvrtke odlučuju za usluge datacentra. Podaci i oprema koji se nalaze u njemu zahtijevaju standardno implementirane robusne sigurnosne protokole za zaštitu elemenata ključnih za poslovanje. Ulaz u datacentar pod strogim je nadzorom radi sigurnosti i očuvanja opreme – prašinu i druge onečišćivače potrebno je svesti na najmanju moguću mjeru. Veći datacentri uključuju i fizičke barijere na svakom dijelu objekta: mjere protiv prolazaka više osoba ili vozila istovremeno, biometrijske skenere i osoblje za nadzor na lokaciji. U serverskoj sobi nalaze se ormari koji se mogu zaključati i tako jamče korisnicima dodatnu sigurnost jer omogućuju da samo voditelji datacentra kontroliraju tko može pristupiti serverima.

Alati za upravljanje datacentrom

Datacentri često podrazumijevaju alate koji pomažu CTO-ovima i IT stručnjacima pratiti infrastrukturu i rad IT sustava:

 • Data Centre Infrastructure Management (DCIM): softver koji sadrži konzole za nadzor resursa tvrtke izvan lokacije te nadzor svih resursa, kolokacija i javnih cloud servisa.
 • Software Defined Networking (SDN): alati za premještanje upravljanja s hardvera na softver i raspodjelu resursa za najučinkovitiju upotrebu u skladu sa zahtjevima tvrtke.
 • Korisnički portali: samoposlužni internetski portali za upravljanje podacima i dostupnim računalskim resursima.

Dizajn protoka zraka

Upravljanje protokom zraka u datacentru za njegov je rad jednako važno kao i rashladni sustavi. Ta dva mehanizma rade usklađeno da bi zaštitili povjerljive podatke i opremu. Computer Room Air Conditioning (CRAC) rashladne jedinice upotrebljavaju rashlađenu vodu i zrak za održavanje rada unutrašnjeg okruženja unutar zadanih parametara temperature, protoka zraka i vlažnosti. Dijelovi servera kao što su magnetske vrpce (ključne za pohranu podataka) posebno su osjetljivi na promjene vlažnosti. Pri dizajniranju arhitekture datacentra važno je ovakve zahtjeve uzeti u obzir.

Napajanje

Napajanje energijom u suvremenim se datacentrima temelji na gustoći, dostižući i više od 10 kW po ormaru. Ovo je novi industrijski standard za usluge koje se brzo razvijaju u području umjetne inteligencije, virtualne stvarnosti i streaminga sadržaja visoke razlučivosti na zahtjev. Velika količina energije koja je potrebna povlači pitanje učinkovitosti. Pomoću mjere koja predstavlja industrijski standard za mjerenje učinkovitosti potrošnje energije – PUE (Power Usage Effectiveness), određuje se učinkovitost napajanja datacentara, a brojni su centri dizajnirani tako da ova vrijednost bude najniža moguća da bi se postigla veća ekološka prihvatljivost.

Datacentri zahtijevaju velike količine energije, a povezani su na glavnu elektroenergetsku mrežu. Struju iz glavne mreže provodi kabel osmišljen tako da smanjuje disipaciju topline na najnižu moguću razinu i povećava iskorištavanje energije. Svi bi datacentri trebali imati barem N+1 redundanciju napajanja radi omogućavanja neprekinutog rada čak i kada dođe do prekida dovoda električne energije. U tu svrhu u datacentrima se upotrebljavaju generatori električne energije pogonjeni gorivom i sustavi neprekinutog napajanja (UPS-ovi) pogonjeni baterijama. Ako dođe do prekida napajanja iz glavne mreže, UPS-ovi nastavljaju opskrbljivati opremu energijom iz svojih baterija i na taj način pružaju zaštitu od naponskih udara i struju dok se ne uključe generatori.

Zaključak

Datacentri središta su tehnoloških inovacija u kojima se pohranjuju velike količine podataka i najsuvremenija oprema. Prostori u kojima se nalaze dizajnirani su tako da pružaju najviše razine povezivosti, učinkovitosti i kvalitete rada. Za više podataka o uslugama našeg zagrebačkog datacentra ZAG1, slobodno nas kontaktirajte.

Kontaktirajte nas

Kontaktirajte nas za više informacija.
Naš tim rado će vam pomoći.