NAJNOVIJA VIJEST: INTERXION BRAND POSTAJE DIGITAL REALTY. VIŠE INFORMACIJA OVDJE.

Što je učinkovitost potrošnje energije (PUE)?

Učinkovitost potrošnje energije (PUE) mjera je za izračun energetske učinkovitosti podatkovnih (data) centara. Društvo The Green Grid prvi ju je put predstavilo i odobrilo 2007. godine radi promicanja učinkovitijeg energetskog upravljanja u podatkovnim centrima. Danas je PUE međunarodni standard koji tvrtke upotrebljavaju za procjenu i smanjenje potrošnje energije.

Da bi izračunala PUE, tvrtka mora izmjeriti dva čimbenika:

  1. Svoju angažiranu IT snagu. Riječ je o snazi koja je potrebna za rad IT opreme te se ona obično mjeri korištenjem mjernih uređaja poput jedinica za distribuciju energije (PDU).
  2. Ukupnu angažiranu snagu objekta, uključujući svu mrežnu opremu, sustave za hlađenje, rasvjetu te sva ostala trošila. Ona se obično mjeri pomoću brojila.

PUE je odlična mjera za određivanje efikasnosti potrošnje energije podatkovnih centara te se time tvrtkama omogućuje da vide rezultate promjena i poboljšanja koja su uvedena.

 

PUE i potrošnja energije podatkovnih centara

U modernim podatkovnim centrima nalazi se IT infrastruktura danas neizbježna u radu skoro svih industrija. Ta IT oprema troši električnu energiju te istovremeno gotovo cjelokupnu tu energiju pretvara u toplinu. Kako podatkovni centri rastu i nude sve veću gustoću snage, tako i njihovu opremu treba održavati u unutar referentnih okvira vrijednosti definiranih od strane proizvođača, putem učinkovitog upravljanja toplinom, hlađenjem i upotrebom prostora.

Podatkovni centri u tu svrhu obično upotrebljavaju PUE za nadzor efikasnosti potrošnje energije. Drugim riječima, ako je vrijednost PUE-a podatkovnog centra visok, trebalo bi istražiti u kojim se područjima može optimizirati potrošnja energije. Snižavanje PUE-a ne samo da smanjuje nepotrebnu potrošnju energije, već i pridonosi inicijativama za uštedu energije, smanjenju emisija te pružanju najboljeg mogućeg korisničkog iskustva. Bitno je za uočiti da je PUE samo mjera efikasnosti infrastrukrure data centa, ali ne govori ništa o efikasnosti korištenja same IT opreme. Uz dobar PUE i vlasnik IT opreme mora se potruditi implementirati bitne elemente smanjenja potrošnje kao što su blankiranje kabineta, uključena štednja energije na serverima itd.

 

Što je DCiE?

Učinkovitost infrastrukture podatkovnog centra (DCiE) druga je metoda za procjenu potrošnje energije podatkovnih centara. Za primjenu te metode upotrebljava se ista metrika kao i za PUE, ali se rezultati izražavaju na drugačiji način. Kod metrike PUE radi se o omjeru, a DCiE prikazuje IT opterećenje kao postotak ukupne potrošnje energije u objektu.

Koliko energije troši podatkovni centar?

Podatkovni centri troše velike količine energije. Zbog toga su pružatelji usluga podatkovnih centara odgovorni za smanjenje potrošnje energije gdje god je to moguće. Šira primjena poslovnih procesa u stvarnom vremenu, strojnog učenja i povezivosti velike brzine ukazuje na to da bi postojeća potrošnja energije mogla porasti u budućnosti.

S obzirom na to da su podatkovni centri odgovorni za 1 % svjetske potrošnje energije, nužno je ostvariti napredak gdje god je to moguće. Poboljšanje PUE i DCiE ključni su načini u borbi protiv nepotrebne potrošnje energije.

 

Kako izračunati PUE i DCiE

Metoda za izračun učinkovitosti potrošnje energije je sljedeća:

Ukupna količina potrošene energije / potrošnja energije IT opreme = omjer PUE-a podatkovnog centra.

Primjerice, za podatkovni centar koji troši 50 000 kWh energije i čija IT oprema troši 40 000 kWh energije PUE iznosi 1,25.

Za DCiE upotrebljava se obrnuta formula:

Potrošnja energije IT opreme / ukupna količina potrošene energije = DCiE.

Prema podacima iz ranijeg primjera, DCiE podatkovnog centra iznosio bi 80 %.

 

Kako vam PUE i DCiE pomažu u upravljanju troškovima

Izračunavanje ovih metrika može biti iznimno korisno. Što je vrijednost PUE veća, to je učinkovitost potrošnje energije podatkovnog centra manja. Isto tako, što je PUE bliže vrijednosti 1, to je učinkovitost potrošnje energije veća.

Pružatelj usluga podatkovnih centara trebao bi upotrebljavati PUE u svrhu neprestanog poboljšavanja učinkovitosti energije te naposljetku time učiniti podatkovni centar isplativijim.

Kako upotrebljavati PUE

Upravljanje podatkovnim centrom trebalo bi redovito provoditi izračun vrijednosti PUE. Potrošnja energije može se razlikovati ovisno o dobu dana i godišnjem dobu, stoga se redovitim izračunima može izbjeći utjecaj tih varijacija. S vremenom će ti rezultati pokazati jesu li tvrtke poboljšale rezultate te pomoći u stvaranju novih referentnih vrijednosti podatkovnih centara.

Prema istraživanju organizacije Uptime Institute, prosječna vrijednost PUE bila je 1,57 2021. godine, što znači da su podatkovni centri potrošili otprilike 60 % svoje energije putem IT opreme. Vidi se maleni napredak u odnosu na vrijednost od 1,59 iz 2020., ali i značajan napredak u odnosu na prosječnu vrijednost od 2,5 iz 2007. Ako provode izračun vrijednosti PUE dulje vrijeme, podatkovni centri mogu dokazati svoja nastojanja da PUE i smanje.

Kako smanjiti PUE

Smanjivanje vrijednosti PUE čini podatkovni centar ekonomičnijim i daje mu prednost nad drugim, manje učinkovitim konkurentima. Postoji nekoliko načina za smanjenje vrijednosti PUE.

Održavanje hladnog prolaza - održavanje hladnog prolaza jedan je od najučinkovitijih načina za poboljšavanje vrijednosti PUE, u kombinaciji sa sprječavanjem propuštanja protoka zraka (zaštitne ploče, preusmjeravanje zraka itd.)

Poboljšana tehnologija hlađenja - velik udio energije podatkovnog centra troši se na hlađenje IT opreme. Neovisno o tome poboljša li se upravljanje protokom zraka, unaprijede sustavi za hlađenje ili njihov raspored i pozicija, poboljšavanjem sustava za hlađenje može se uštedjeti mnogo energije.

Uvođenje manjih poboljšanja - mnogo skromnih poboljšanja dovodi do velikih promjena. Upotrebom naprednih izvora napajanja i automatske rasvjete te uklanjanjem otpada osigurava se da cijeli objekt pridonosi postizanju niže vrijednosti PUE.

Redovita mjerenja - najvažnije je da podatkovni centar provodi redovita mjerenja vrijednosti PUE. Na taj se način otkrivaju poteškoće, ali i bilježe trud i raniji uspjesi.

Zašto je važno smanjiti PUE

PUE i DCiE pokazuju koliko je učinkovita potrošnja energije podatkovnog centra. Stvaranjem slike o količini energije koja se troši na različite procese, tvrtke mogu procijeniti kako uvesti poboljšanja kojima će uštedjeti novac, unaprijediti uslugu te smanjiti otpad. Naši kolokacijski podatkovni centri izgrađeni su s velikim naglaskom na učinkovitost. Obratite nam se već danas da biste saznali više.