NAJNOVIJA VIJEST: INTERXION BRAND POSTAJE DIGITAL REALTY. VIŠE INFORMACIJA OVDJE.

OBAVIJEST O PRIVATNOSTI

Digital Realty Trust Inc. i njegovi povezani subjekti (zajedno: „Digital Realty”, uključujući, ali ne ograničavajući se na, Interxion EMEA Group te „mi”, „nas”, „naši” ili slične pojmove) obvezuju se poštovati i štititi prava na zaštitu privatnosti pojedinaca koji sudjeluju u interakciji s nama putem naših web-mjesta i naših portala, pristupanjem našim objektima, upotrebom naših proizvoda i usluga ili s kojima na komuniciramo na neki drugi način.

Data RequestsData Processing AgreementDigital Realty Sub-Processor ListCookie NoticeCalifornia Residents

(A) Ova obavijest o zaštiti privatnosti

Ova Obavijest opisuje načine na koje Digital Realty prikuplja, upotrebljava, dijeli i/ili na neki drugi način obrađuje vaše osobne podatke u skladu sa svim primjenjivim zakonima o zaštiti podataka u zemljama i regijama u kojima poslujemo i u okviru naših poslovnih djelatnosti. Upućena je svim pojedincima izvan naše organizacije s kojima komuniciramo (zajedno: „vi”). Definirani pojmovi koji se upotrebljavaju u ovoj Obavijesti objašnjeni su u ovoj Obavijesti ili u odjeljku (O) u nastavku.

Kada upotrebljavamo pojam „osobni podaci” mislimo na informacije koje se odnose na vas kao pojedinca i koje nam omogućuju da vas identificiramo izravno ili u kombinaciji s drugim informacijama koje možemo imati.

Ovu Obavijest možemo povremeno mijenjati ili ažurirati kako bi odražavala promjene u našim praksama koje se odnose na obradu osobnih podataka ili promjene važećeg zakona. Obavijestit ćemo vas u slučaju da dođe do bilo kakvih značajnih promjena. Pažljivo pročitajte ovu Obavijest. Ako imate bilo kakvih pitanja o tome kako Digital Realty obrađuje vaše podatke, obratite se timu za zaštitu privatnosti društva Digital Realty. Relevantni podaci za kontakt navedeni su u odjeljku (N).

 

(B) Vaš odnos s nama

U okviru naših usluga, možemo prikupljati ili pribaviti osobne podatke o vama kao pojedincu u sljedećim situacijama:
 • kada posjetite naše urede i/ili objekte podatkovnog centra
 • kada upotrebljavate i/ili komunicirate s nama putem naših web-mjesta ili društvenih medija
 • u okviru našeg poslovnog odnosa (uključujući, ali ne ograničavajući se na, kupca, dobavljača, davatelja usluga)
 • kao registriranog predstavnika kupaca koji upotrebljava i pristupa našim portalima
 • kao ovlaštenog predstavnika naših kupaca, dobavljača ili davatelja usluga koji pristupaju našim sigurnim objektima podatkovnog centra
 • kao kandidata u našem postupku zapošljavanja
 • kao predstavnika poslovanja koji se dopisuje s nama putem e-pošte, govorne pošte ili audiokonferencija ili videokonferencija
 • kao predstavnika potencijalnog poslovanja koji pokazuje interes za naše usluge
 • kao sudionika naših konferencija, događaja i predavanja

 

(C) Prikupljanje osobnih podataka

Možemo prikupljati ili pribavljati osobne podatke od vas i o vama iz različitih izvora. Prikupljanje osobnih podataka ograničavamo samo na ono što je potrebno za postizanje svrha za koje su podaci prikupljeni.

Izravno od vas:

 • Podaci koje nam dajete: osobne podatke pribavljamo kada su nam dati podaci za kontakt (npr. u okviru ugovornog poslovnog odnosa, prijavljivanjem putem web-mjesta, e-pošte ili telefona, ili na bilo koji drugi način, ili kada nam date svoje podatke za kontakt tijekom poslovnog ili trgovačkog događaja ili kao kandidat u postupku zapošljavanja).
 • Podaci o odnosu: osobne podatke prikupljamo ili pribavljamo tijekom ugovornog odnosa s vama (npr. pri isporuci usluge vama ili vašem poslodavcu).

Neizravno od vas:

 • Sigurnosni podaci: prikupljamo podatke o vašim posjetima objektima našeg podatkovnog centra i drugim prostorima, uključujući zapise o lokacijama kojima pristupate i obrađenim vjerodajnicama („zapisi o pristupu podatkovnom centru”) i snimke sa sigurnosnih kamera snimljene tijekom vašeg posjeta našim podatkovnim centrima.
 • Podaci s web-mjesta: možemo prikupljati ili automatski pribavljati osobne podatke kada posjetite naša web-mjesta ili naše portale, ili kada upotrebljavate značajke ili resurse koji su dostupni i povezani s našim web-mjestima.
 • Podaci o prijavljivanju i pristupu: prikupljamo ili pribavljamo osobne podatke kada upotrebljavate ili se prijavite radi upotrebe naših web-mjesta, portala ili usluga, uključujući zapise o vašim interakcijama s nama, kao što su informacije o vašem pristupanju našim portalima.
 • Podaci o odnosu dobiveno od vašeg poslodavca ili zastupnika: prikupljamo ili pribavljamo osobne podatke od naših kupaca, dobavljača i davatelja usluga koji nam daju vaše podatke u svojstvu vašeg poslodavca ili zastupnika.

Neizravno putem treće strane:

 • Podaci treće strane: vaše osobne podatke možemo prikupljati ili pribavljati od trećih strana, uključujući, ali ne ograničavajući se na, agencije za provjeru kreditnih referenci, tijela za provedbu zakona i marketinška poduzeća.
 • Podaci o sadržaju i oglašavanju: ako stupite u interakciju sa sadržajem treće strane ili oglasima na web-mjestu (uključujući dodatke treće strane i kolačiće), možemo primiti osobne podatke od relevantnog davatelja treće strane koji je odgovoran za predmetni sadržaj ili oglas.

Djeca:

 • naša web-mjesta, proizvodi i usluge nisu namijenjeni maloljetnim osobama i Digital Realty ne prikuplja svjesno osobne podatke maloljetnih osoba.

 

(D) Vaše osobne podatke upotrebljavamo u sljedeće svrhe i za sljedeće aktivnosti obrade

Aktivnosti obrade Osobni podaci i svrhe
 • Rukovanje i upravljanje objektima podatkovnog centra i tijekom isporuke ugovorenih usluga podatkovnog centra našim korisnicima, uključujući izvršenje, provedbu radnih naloga koju vrše naši dobavljači i davatelji usluga, usluga korisničke i tehničke podrške i dopuštanja pristupa i/ili upotrebe naših portala za korisnike
 • Upravljanje financijama i administracija ugovorenih usluga

 

 

• Vaše osobne podatke pribavljamo u svrhu upravljanja odnosima s našim korisnicima, dobavljačima i davateljima usluga radi isporuke i administriranja ugovorenih usluga. Navedeni osobni podaci uključuju:
 • vaše ime i funkcija u vašem poduzeću
 • vaše poslovne podatke za kontakt i podatke o poslodavcu (uključujući poslovnu adresu e-pošte, poslovni telefonski broj)
 • vaše vjerodajnice za pristupanje našim portalima i/ili sustavima
 • informacije o radnim nalozima (evidencija radnih naloga koji su upućeni putem naših portala) i druge informacije u vezi s poslovanjem
 • Sigurnost i fizički pristup objektima našeg podatkovnog centra, uključujući snimke sa sigurnosnih kamera, elektroničke sigurnosne elemente/uređaje povezane s fizičkim pristupom našim podatkovnim centrima, sustave za kontrolu pristupa koji obrađuju vaše osobne podatke, vjerodajnice potrebne za pristup i sve biometrijske podatke koje nam date u navedene svrhe

 

 

 

 

 

• Vaše osobne podatke pribavljamo u svrhu provjere autentičnosti i identifikacije te kako bismo vam omogućili pristup našim sigurnim objektima podatkovnog centra. Navedeni osobni podaci uključuju:
 • vaše ime, vaše osobne identifikacijske podatke [koje su odobrila nadležna tijela], registracijski broj vašeg vozila sukladno važećem zakonu
 • vaše [poslovne] podatke za kontakt i podatke o poslodavcu, uključujući adresu e-pošte, broj telefona i mobitela
 • zapise o pristupu podatkovnom centru, uključujući datume, vremena, lokacije fizičkog pristupa i sve podatke o lokaciji ili biometrijske podatke koji podliježu lokalnim zahtjevima
 • snimke sa sigurnosnih kamera i fotografije vas u blizini, tijekom ulaska ili unutar naših objekata
 • Prodaja, marketing i održavanje odnosa s našim korisnicima, uključujući komunikaciju s vama koja se izvodi na bilo koji način i pružanje informacija o sličnim proizvodima i uslugama za koje biste mogli biti zainteresirani, pozivanje na ispunjavanje anketa i pribavljanje vašeg mišljenja o našim uslugama
 • Usluge izravnog oglašavanja koje vam šaljemo kao potencijalnom korisniku u vezi s našim proizvodima i uslugama te nadolazećim promidžbenim aktivnostima putem podataka za kontakt koje ste nam dali, pod uvjetom da dobijemo vašu prethodnu suglasnost u mjeri u kojoj je to potrebno sukladno važećem zakonu te da vam omogućimo da se odjavite s našeg promidžbenog popisa adresa e-pošte u bilo kojem trenutku
Vaše osobne podatke upotrebljavamo u svrhu upravljanja našim poslovnim odnosom s vama kao našim korisnikom ili kao potencijalnim korisnikom, kao i u prodajne i marketinške svrhe. Navedeni osobni podaci uključuju:
 • vaše ime i funkciju
 • vaše [poslovne] podatke za kontakt i podatke o poslodavcu, uključujući vašu adresu e-pošte, broj telefona i mobitela
 • informacije o tome jeste li odabrali da ne želite primati poruke e-pošte koje se odnose na usluge [izravnog] oglašavanja
 • evidenciju privola koje ste dali, zajedno s datumom i vremenom, načinom davanja privole i svim povezanim informacijama (npr. predmet privole)
 • Stavljanje u rad (i poboljšavanje) naših web-mjesta i portala te komunikacija s vama u vezi s vašim posjetom našim web-mjestima i portalima; sadržaj i oglašavanje, te bilo koja druga komunikacija s vama, uključujući upotrebu kolačića i sličnih tehnologija za praćenje u skladu s našim Pravilima o upotrebi kolačića (pogledajte odjeljak L)

 

 

 

 

 

 

 

 

Možemo automatski prikupljati vaše osobne podatke u vezi s vašim posjetom našim web-mjestima i portalima u skladu s važećim zakonom. Navedeni osobni podaci uključuju:
 • vrstu uređaja, operacijski sustav, vrstu preglednika, postavke preglednika, IP adresu, postavke jezika, datume i vremena posjećivanja web-mjesta
 • zapise o vašim interakcijama s našim oglasima i sadržajem na mreži, svakoj interakciji koju možete imati s navedenim sadržajem ili oglasima (npr. prelazak miša, klik mišem, svi obrasci koje ispunite u cijelosti ili djelomično) i svakoj interakciji sa zaslonom osjetljivim na dodir
 • statistiku upotrebe portala, postavke portala, datume i vremena posjećivanja portala, korisničko ime, lozinku, podatke o sigurnosnoj prijavi, podatke o upotrebi, skupne statističke podatke
 • evidenciju privola koje ste dali, zajedno s datumom i vremenom, načinom davanja privole i svim povezanim informacijama (npr. predmet privole)
 • Upravljanje IT sustavima: upravljanje i rukovanje našim IT i sigurnosnim sustavima te revizije (uključujući revizije sigurnosti) i praćenje takvih sustava
 • Otkrivanje i istraživanje kaznenih djela i povreda (uključujući otkrivanje prijevare); uspostavljanje, ostvarivanje i branjenje zakonskih prava u okviru sudskog postupka; usklađenost s našim zakonskim i regulatornim obvezama sukladno važećem zakonu
Vaše osobne podatke pribavljamo radi upravljanja i održavanja naših IT sustava u skladu s primjenjivim okvirima informacijske sigurnosti i u svrhu istraga te za ostvarivanje zakonskih prava i obveza. Navedeni osobni podaci uključuju:
 • vaše podatke za kontakt i podatke o poslodavcu (uključujući poslovnu adresu e-pošte i poslovni telefonski broj)
 • podatke za prijavu, ako je primjenjivo

 

 • Procjena rizika zaštite na radu i vođenje evidencije u svrhu postizanja sigurnog okruženja u našim prostorima i usklađenosti s odgovarajućim zakonskim obvezama, uvijek u mjeri u kojoj to može biti propisano važećim zakonom

 

Vaše osobne podatke možemo pribavljati u vezi sa zaštitom vašeg zdravlja i zaštitom na radu u skladu s važećim zakonom. Navedeni osobni podaci uključuju:
 • vaše podatke za kontakt i podatke o poslodavcu
 • podatke o pristupu podatkovnom centru, ako je primjenjivo
 • evidenciju o cijepljenju ili zdravstvenim pregledima, sukladno važećem zakonu
 • Prijave za zapošljavanje i prijave za posao, aktivnosti zapošljavanja (uključujući razgovore), analiza primjerenosti kandidata za relevantne funkcije, evidencija odluka o zapošljavanju, informacije o ponudi i prihvaćanju

 

 

 

 

 

Vaše osobne podatke pribavljamo u svrhu zapošljavanja i obrade prijava za posao. Navedeni osobni podaci uključuju:
 • vaše osobne podatke za kontakt (ime, prezime, poštanska adresa, adresa e-pošte, kućni broj telefona i/ili broj mobitela)
 • osnovne informacije iz postupka zapošljavanja: vaš životopis, vaše motivacijsko pismo, vašu procjenu i/ili druge informacije, ako je primjenjivo
 • evidenciju privola koje ste dali, zajedno s datumom i vremenom, načinom davanja privole i svim povezanim informacijama (npr. predmet privole)

 

(E) Pravna osnova za obradu vaših osobnih podataka

Vaše osobne podatke možemo obrađivati, kako je opisano u odjeljku (D), na temelju jedne od sljedećih pravnih osnova. Takva pravna osnova može ovisiti o pojedinom kontekstu i svrsi u koju se vaši osobni podaci obrađuju te važećem zakonu.

Vaše osobne podatke možemo obrađivati, kako je opisano u odjeljku (D), na temelju jedne od sljedećih pravnih osnova. Takva pravna osnova može ovisiti o pojedinom kontekstu i svrsi u koju se vaši osobni podaci obrađuju te važećem zakonu.

Izvršavanje ugovora - vaše osobne podatke možemo upotrebljavati za pripremanje na, sklapanje i ispunjavanje ugovornih obveza:

 • u okviru našeg ugovornog poslovnog odnosa
 • u odnosu na isporuku ugovorenih usluga

Legitimni interesi – vaše osobne podatke možemo upotrebljavati za naše legitimne interese u mjeri u kojoj je to dopušteno zakonom i ako ti legitimni interesi nisu nadjačani vašim interesima, temeljnim pravima ili slobodama (pogledajte odjeljak (M)). Takvi legitimni interesi uključuju:

 • poboljšanje naših usluga
 • pružanje informacija našim korisnicima, budućim korisnicima i drugim zainteresiranim stranama u vezi s našim proizvodima i/ili uslugama
 • sigurnost objekata našeg podatkovnog centra
 • sigurnost mreže i informacijskih sustava
 • sprječavanje i otkrivanje prijevara
 • administrativne i pravne svrhe

Vaša privola – vaše osobne podatke možemo obrađivati na temelju vaše privole koja je dana dobrovoljno i na potvrdan način. Privolu možete povući u bilo kojem trenutku. Primjeri situacija u kojima se oslanjamo na privolu uključuju, ali nisu ograničeni na, sljedeće:

 • kada odlučite da želite primati odabrane marketinške poruke o našim proizvodima i uslugama i/ili promidžbenim materijalima
 • kada prihvatite upotrebu kolačića i sličnih tehnologija praćenja prilikom posjete našim web-mjestima i portalima
 • kada ste kandidat za posao u našem postupku zapošljavanja
 • kada, kao predstavnik korisnika, pristanete podijeliti svoje poslovne podatke za kontakt s jednim ili više drugih korisnika u poslovne svrhe

Usklađenost sa zakonskom obvezom – vaše osobne podatke možemo upotrebljavati za ispunjavanje zakonskih obveza u skladu s važećim zakonom. Navedeno uključuje sljedeće situacije:

 • ispunjavanje naših administrativnih i poreznih obveza
 • ispunjavanje naših obveza prema uputama lokalnog zdravstvenog tijela

Zaštita ključnih interesa - vaši će nam osobni podaci možda trebati da zaštitimo vaše interese ili interese drugih, primjerice u svrhu kontaktiranja s hitnim službama u slučaju nesreće ili incidenta u našem podatkovnom centru ili uredskim objektima.

 

(F) Dijeljenje osobnih podataka s trećim stranama

Vaše osobne podatke dijelimo s trećom stranom samo u sljedećim situacijama:

 • Vaše osobne podatke možemo dijeliti s našim ugovornim davateljima usluga, dobavljačima i drugim izvršiteljima obrade treće strane koji djeluju u naše ime i obrađuju vaše osobne podatke samo u skladu s našim prethodnim dokumentiranim uputama. Navedeni davatelji usluga ovlašteni su upotrebljavati vaše osobne podatke samo u mjeri u kojoj je to potrebno za isporuku usluga. Kada angažiramo bilo kojeg davatelja usluga, poduzimamo sve razumne i primjerene mjere kako bismo zaštitili povjerljivosti i sigurnost osobnih podataka te ispunili sve dodatne zahtjeve propisane važećim zakonima. Popis izvršitelja obrade kojima otkrivamo osobne podatke i povezane svrhe možete pronaći na našem web-mjestu..
 • Vaše osobne podatke možemo dijeliti s drugim subjektima unutar Digital Realty Grupe u legitimne poslovne svrhe i kako bismo osigurali ispravan rad naših web-mjesta te isporuku usluga u skladu s našim ugovornim obvezama i važećim zakonom.
 • Vaše osobne podatke možemo dijeliti s drugim korisnicima na temelju vaše prethodne privole (npr. u svrhu međupovezivanja unutar objekata našeg podatkovnog centra ili omogućavanja interakcije unutar sustava Digital Realty Marketplace).
 • Vaše osobne podatke možemo dijeliti u okviru (potencijalne) poslovne transakcije, kao što je kupnja, prodaja, spajanje ili neka druga reorganizacija našeg poslovanja.
 • Vaše osobne podatke možemo dijeliti s nadležnim tijelima i vanjskim savjetnicima kada je to potrebno u vezi s pravnim postupkom, te radi istraživanja, otkrivanja ili sprječavanja kaznenih djela.
 • Zadržavamo pravo otkriti vaše osobne podatke nadležnim tijelima ako to zahtijeva zakon, u mjeri u kojoj smatramo da je razumno potrebno kako bi se osigurala sukladnost s važećim zakonom i/ili je to u interesu prava, imovine ili sigurnosti naših zaposlenika, korisnika ili javnosti.

Digital Realty ne prodaje osobne podatke trećim stranama.

 

(G) Prekogranični prijenos osobnih podataka, uključujući iz EGP-a u zemlje izvan EGP-a

Zbog međunarodne prirode našeg poslovanja, možemo prenositi vaše osobne podatke unutar Digital Realty Grupe i trećim stranama radi obrade podataka kao što je navedeno u odjeljku (F) u prethodnom tekstu i u posebne svrhe navedene u odjeljku (D) ove Obavijesti. Iz tog razloga možemo prenijeti osobne podatke u druge zemlje koje mogu imati drugačije zakone i zahtjeve za usklađenost zaštite podataka od onih koji se primjenjuju u zemlji u kojoj se nalazite. Poštujemo sve relevantne zakone koji se odnose na prijenos vaših osobnih podataka između zemalja kako bismo zaštitili vaše podatke.

Kada prenosimo vaše osobne podatke iz EGP-a primateljima koji se nalaze u zemlji izvan EGP-a koju Europska komisija ne priznaje kao primjereno područje nadležnosti, to činimo na temelju standardnih ugovornih klauzula Europske komisije. Primjenjive standardne ugovorne klauzule utvrđuju naša prava i obveze kao odgovorne strane i prava i obveze strane koja prima podatke kako bi se uspostavile odgovarajuće sigurnosne mjere zaštite podataka tijekom prijenosa strani koja prima podatke. Također uključuju posebne tehničke i organizacijske mjere koje provodi strana koja prima podatke kako bi osigurala da će sigurnost osobnih podataka biti u osnovi istovjetna zahtjevima GDPR-a (također pogledajte (H)).

Za međunarodne prijenose podataka iz naše organizacije u Ujedinjenom Kraljevstvu primateljima u zemljama izvan EGP-a primjenjujemo ICO-ov Sporazum o međunarodnom prijenosu podataka (IDTA) ili ICO-ov Dodatak standardnim ugovornim klauzulama Europske komisije o međunarodnom prijenosu podataka.

Možete dobiti primjerak naših standardnih ugovornih klauzula putem podataka za kontakt subjekta navedenih u odjeljku (N) u nastavku.

 

(H) Sigurnost podataka

Digital Realty primjenjuje odgovarajuće fizičke, tehničke i organizacijske kontrole unutar naše organizacije koje su osmišljene za zaštitu vaših osobnih podataka od slučajnog ili nezakonitog uništenja, gubitka, izmjene ili otkrivanja u skladu s važećim zakonima i propisima. Naše kontrole podliježu redovitoj procjeni i vrednovanju koje vrše unutarnjih i vanjskih revizori. Cjelokupni se program redovito vrednuje kako bi se osiguralo postojanje odgovarajućih zaštitnih mjera u suvremenom kiberokruženju koje se neprestano mijenja.

 

(I) Točnost podataka

Poduzimamo sve razumne korake kako bismo osigurali:

 • da su vaši osobni podaci koje obrađujemo točni i, gdje je to potrebno, ažurni; i
 • ako utvrdimo da su bilo koji od vaših osobnih podataka koje obrađujemo netočni u pogledu svrhe u koju se obrađuju, da se takvi podaci brišu ili ispravljaju bez odgađanja.

Povremeno možemo od vas tražiti da potvrdite točnost svojih osobnih podataka.

 

(J) Smanjenje količine podataka

Poduzimamo sve razumne korake kako bismo osigurali da su vaši osobni podaci koje obrađujemo ograničeni na osobne podatke koji su razumno potrebni za svrhe navedene u ovoj Obavijesti.

 

(K) Zadržavanje podataka

Vaše osobne podatke zadržavamo onoliko dugo koliko je to potrebno ili dopušteno zakonom u odnosu na svrhe iz odjeljka (D) u koje su vaši osobni podaci pribavljeni. Kriteriji za određivanje razdoblja zadržavanja uključuju:
 • trajanje našeg poslovnog odnosa s vama
  • ovisno o isporuci usluga i/ili izvršenju ugovora koji smo sklopili s vama i/ili vašim poslodavcem
  • podložno zakonitom dodavanju na naš popis za slanje promidžbenih poruka e-pošte s kojeg se niste odjavili
 • postojanje legitimnog interesa za obradu osobnih podataka u svrhu obavljanja poslovnih djelatnosti i ispunjavanja naših obveza prema vama i/ili vašem poslodavcu
 • postojanje ograničenja za razdoblje zadržavanja u skladu s važećim lokalnim zakonima i propisima
  • snimke sa sigurnosnih kamera kojima se jamči fizička sigurnost naših podatkovnih centara
  • biometrijski podaci koji se odnose na siguran pristup podatkovnim centrima
  • osobni podaci kandidata tijekom postupka zapošljavanja (ograničenja zakona o radu razlikuju se od zemlje do zemlje)
  • ako je primjenjivo, bilo koja druga obrada osobnih podataka za koju je lokalnim zakonima ili propisima utvrđeno ograničeno razdoblje zadržavanjad
 • minimalno razdoblje zadržavanja u skladu sa zakonskim obvezama kojima podliježemo sukladno važećem zakonu
  • npr. čuvanje vaših osobnih podataka radi evidencije poslovanja, administrativnih i poreznih zahtjeva
 • zaštitu našeg pravnog položaja
  • radi očuvanja dokaza tijekom bilo kojeg primjenjivog roka zastare sukladno važećem zakonu (bilo koje razdoblje tijekom kojeg bi bilo koja osoba mogla pokrenuti pravno potraživanje protiv nas u vezi s vašim osobnim podacima ili kojoj su vaši osobni podaci potrebni za obranu naših interesa u okviru sudskog postupka)

Nakon isteka razdoblja zadržavanja, trajno i sigurno ćemo izbrisati, uništiti ili anonimizirati relevantne osobne podatke.

(L) Kolačići i slične tehnologije

Kada posjetite naše web-mjesto ili neki od naših portala, možemo postaviti kolačiće na vaš uređaj ili pročitati kolačiće koji su već na vašem uređaju, podložno dobivanju vaše privole gdje je to potrebno i u skladu s važećim zakonom. Kolačiće upotrebljavamo za evidentiranje informacija o vašem uređaju, pregledniku i, u nekim slučajevima, sklonostima i navikama pregledavanja. Osobne podatke obrađujemo putem kolačića i sličnih tehnologija u skladu s našim Pravilima o upotrebi kolačića.

 

(M) Vaša prava i kako ih možete ostvariti

Možete imati nekoliko prava u vezi s prikupljanjem i obradom svojih osobnih podataka ovisno o važećim zakonima o zaštiti podataka i privatnosti:
 • pravo da znate obrađujemo li vaše osobne podatke i, ako obrađujemo,
 • pravo da zatražite pristup svojim osobnim podacima ili primite kopije svojih osobnih podataka, zajedno s informacijama o prirodi i svrsi obrade te s kime smo podijelili vaše osobne podatke,
 • pravo da zatražite ispravak bilo koje netočnosti u svojim osobnim podacima,
 • pravo da zatražite, ovisno o postojanju legitimne osnove:
  • brisanje svojih osobnih podataka i/ili pravo na zaborav, i
  • ograničenje obrade svojih osobnih podataka (npr. u svrhe izravnog marketinga),
 • pravo na prijenos određenih osobnih podataka drugom voditelju obrade, u strukturiranom, uobičajeno upotrebljavanom i strojno čitljivom formatu, u mjeri u kojoj je to primjenjivo (pravo na prenosivost – prema GDPR-u),
 • pravo na prigovor u vezi s odlukama koje su donesene isključivo putem računala ili druge automatizirane obrade (uključujući profiliranje) koje imaju pravne ili slične značajne učinke za vas,
 • ako se obrada osobnih podataka temelji na privoli, pravo na povlačenje privole za takvu obradu (imajte na umu da povlačenje ne utječe na zakonitost bilo koje obrade koja je izvršena prije datuma takvog povlačenja),
 • pravo na podnošenje pritužbi u vezi s obradom vaših osobnih podataka tijelu nadležnom za zaštitu podataka,
  • stanovnici EU-u: lokalnom tijelu za zaštitu podataka vaše države članice EU-a ili našem nadležnom tijelu za zaštitu podataka u EU-u koje se nalazi u Nizozemskoj (AP) putem web-mjesta https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

 

(N) Kako kontaktirati s nama

Kako biste ostvarili jedno ili više navedenih prava ili postavili pitanje o tim pravima ili bilo kojoj drugoj odredbi ove Obavijesti, ili o našoj obradi vaših osobnih podataka, upotrijebite obrazac za slanje upita ili nam se obratite u bilo kojem trenutku putem podataka za kontakt u nastavku.

Ako je to propisano važećim zakonom, odgovorit ćemo na svaki važeći zahtjev koji se odnosi na vaša prava u roku od mjesec dana od primitka ili u roku od tri mjeseca ako je zahtjev složen i/ili zahtijeva više vremena. Imajte na umu sljedeće:

 • u nekim ćete slučajevima morati dostaviti dokaz o svojem identitetu prije nego što izvršimo navedena prava, i
 • ako je za vaš zahtjev potrebno utvrditi dodatne činjenice (npr. utvrditi je li neka obrada u skladu s važećim zakonom), vaš ćemo zahtjev obraditi bez odgađanja.

 

Podaci za kontakt

Za potrebe ove Obavijesti, relevantni voditelji obrade su pridružena društva društva Digital Realty Trust Inc., uključujući Interxion EMEA Grupu.

Regije Podaci za kontakt
Globalno, osim Europe

privacy@digitalrealty.com

Telefon: +1 737 281 0150

DPO u Europi

dpo@digitalrealty.com

 

(O) Definicije

 • „Primjereno područje nadležnosti” znači područje nadležnosti koje je Europska komisija službeno označila kao područje koje osigurava primjerenu razinu zaštite osobnih podataka.
 • „Kolačić” znači mala datoteka koja se postavlja na vaš uređaj kada posjetite web-mjesto ili portal (uključujući naša web-mjesta i portale). U ovoj Obavijesti, upućivanje na „kolačić” također obuhvaća slične tehnologije kao što su web-pratilice i prozirni GIF-ovi.
 • „Voditelj obrade” znači subjekt koji određuje svrhe i sredstva obrade osobnih podataka. U brojnim područjima nadležnosti voditelj obrade ima primarnu odgovornost usklađivanja s važećim zakonima o zaštiti podataka.
 • „Tijelo nadležno za zaštitu podataka” znači neovisno javno tijelo koje je zakonski odgovorno za praćenje usklađenosti s važećim zakonima o zaštiti podataka.
 • „EEA” znači Europski gospodarski prostor.
 • „Osobni podaci” znači podaci koji se odnose na pojedinca ili podaci iz kojih se identitet pojedinca može utvrditi izravno ili neizravno, osobito s pomoću identifikatora kao što su ime, identifikacijski broj, podaci o lokaciji, mrežni identifikator ili s pomoću jednog ili više čimbenika svojstvenih za fizički, fiziološki, genetski, mentalni, ekonomski, kulturni ili socijalni identitet te osobe.
 • „Portal” znači svaki portal na mreži koji omogućuje pristup informacijama ili interaktivnu funkcionalnost.
 • „Obrada”, „obrađivanje” ili „obrađeno” znači bilo koji postupak koji se obavlja na osobnim podacima, bilo automatiziranim bilo neautomatiziranim sredstvima kao što su prikupljanje, bilježenje, organizacija, strukturiranje, pohrana, prilagodba ili izmjena, pronalaženje, obavljanje uvida, uporaba, otkrivanje prijenosom, širenjem ili stavljanjem na raspolaganje na drugi način, usklađivanje ili kombiniranje, ograničavanje, brisanje ili uništavanje.
 • „Izvršitelj obrade” znači bilo koja osoba ili subjekt koji obrađuje osobne podatke u ime voditelja obrade (osim zaposlenika voditelja obrade).
 • „Profiliranje” znači bilo koji oblik automatizirane obrade osobnih podataka koji se sastoji od upotrebe osobnih podataka za procjenu određenih osobnih svojstava fizičke osobe, posebice za analizu ili predviđanje svojstava koja se tiču uspješnosti te fizičke osobe na poslu, ekonomske situacije, zdravlja, osobnih sklonosti, interesa, pouzdanosti, ponašanja, lokacije ili kretanja.
 • „Standardne ugovorne klauzule” znači predložak klauzula o prijenosu koje je usvojila Europska komisija ili koje je usvojilo tijelo za zaštitu podataka i odobrila Europska komisija (najnovija verzija EU 2021/914 od 4. lipnja 2021.).
 • Sporazum o međunarodnom prijenosu podataka (IDTA) i Dodatak (standardnim ugovornim klauzulama) o međunarodnom prijenosu podataka znače klauzule o prijenosu predložaka koje je usvojio ICO, neovisno tijelo za zaštitu podataka Ujedinjenog Kraljevstva i koje je odobrio britanski parlament i koji se primjenjuju kao [a] alat za međunarodnih prijenos podataka u zemlje koje nisu članice EGP-a.

Posljednje ažuriranje: 3. ožujka 2023.