Opslag in hybride cloud uitgelegd

Bedrijven verwerken vandaag de dag meer data en workloads dan ooit. In de strijd om al die informatie onder controle te krijgen, biedt opslag in een hybride cloud een oplossing die zowel praktisch als strategisch is.

Praktisch omdat bedrijven met hybride cloudoplossingen de kosten van dataopslag efficiënt kunnen beheren. Strategisch omdat bedrijven die een hybride cloud gebruiken, beschikken over de flexibiliteit van IT die nodig is om concurrentievoordelen te behalen, waaronder een betere dienstverleningskwaliteit voor hun klanten.

Bovendien is uit nieuw onderzoek van IDC gebleken dat hybride cloud een populaire IT-strategie is onder “digitale leiders” – die bedrijven die het snelst op een digitale transformatie afstevenen. Uit de resultaten blijkt dat 44 procent van alle digitale leiders van plan is de hybride cloud te gebruiken in de toekomst, vergeleken met 36 procent van hun concurrenten. Daarnaast maakt 28 procent al gebruik van de hybride cloud, vergeleken met slechts 11 procent van de rest.

De resultaten wijzen op een groeiende verschuiving naar de hybride cloud, met name onder bedrijven die willen worden gezien als leiders binnen hun branche. Maar wat is een hybride cloud precies en waarom zou u deze overwegen voor uw IT-omgeving?

Voordelen van hybride cloud

Simpel gezegd combineert opslag in de hybride cloud het gebruik van private cloudopslag met publieke clouddiensten. Sommige data en activiteiten worden in uw datacenter opgeslagen, de rest in een faciliteit van een externe provider. Het is een strategie die verschillende voordelen biedt:

  • Veiligheid – hybride cloud biedt u de gelegenheid vast te stellen wat de beste veiligheidsmix voor uw data is. U zou ervoor kunnen kiezen de gevoeligste informatie vanuit uw privécloud te blijven hosten en tegelijkertijd gebruik te maken van de prestaties en flexibiliteit van de publieke cloud.
  • Wendbaarheid – hybride cloud biedt u ook wendbaarheid. U kunt gebruikmaken van de sterke punten van elk platform om aan de veranderende eisen van klanten te kunnen voldoen. Applicaties van klanten kunnen misschien veel sneller en eenvoudiger worden uitgerold vanuit de publieke cloud, terwijl internationale activiteiten misschien beter intern kunnen worden beheerd.
  • Prestaties – binnen een hybride cloud hoeft u niet in te leveren op prestaties voor veiligheid of vice versa. In plaats daarvan heeft u de flexibiliteit om de compute kracht van de publieke cloud te combineren met de veiligheid van de privécloud.
  • Flexibiliteit – het onderhouden van een privéfaciliteit is duur. U moet betalen voor de ruimte, de apparatuur, het personeel en de infrastructuur. De hybride cloud biedt flexibiliteit in de begroting, omdat u kunt kiezen waar u verschillende soorten data opslaat op basis van wat financieel het meest logisch is.

Wat is de volgende ontwikkeling voor de hybride cloud?

Het komt erop neer dat hybride cloud een dynamischere oplossing voor het beheer van zakelijke IT is. De hybride cloud biedt uw bedrijf de totale vrijheid om te beslissen waar data, applicaties en activiteiten worden opgeslagen of toegepast. Dit leidt tot kosteneffectiviteit en flexibiliteit van IT, twee pijlers van een groeiend, schaalbaar bedrijf.

Het is dan ook niet verrassend dat bedrijven zeggen dat de hybride cloud vanaf nu een belangrijk deel van hun IT-strategie voor de lange termijn zal vormen. Tijdens ons onderzoek gaf 44 procent van alle respondenten aan van plan te zijn de hybride cloud te gebruiken als overgang naar een IT-strategie volledig in de cloud. Aan de andere kant gaf 28 procent aan van plan te zijn de hybride cloud tot hun belangrijkste IT-strategie te maken voor de nabije toekomst. Waarvoor u ook kiest: de flexibiliteit, wendbaarheid, prestaties en veiligheid zullen verbeteren. Daarom is de hybride cloud een blijvertje.