Problemen door gebrekkig functioneren van de cloud oplossen – 5 veelvoorkomende problemen

De cloud heeft veel te bieden voor ondernemingen. Nu SaaS-applicaties steeds meer gemeengoed worden en IoT in steeds meer activiteiten en processen wordt geïntegreerd, zien we een exponentiële groei van het gebruik van cloudservice-oplossingen. De cloud kan de schaalgrootte en verwerkingscapaciteit mogelijk maken die data-intensieve applicaties nodig hebben en kan de flexibiliteit en financiële aantrekkelijkheid bieden waaraan ondernemingen concurrentievoordeel kunnen ontlenen.

Ondanks al het potentieel dat geavanceerde applicaties en apparaten bieden, blijft er van het aanvankelijke enthousiasme vaak maar weinig over zodra er problemen met het functioneren ervan ontstaan. Lage reactiesnelheiden, het uitvallen van verbindingen en data-bottlenecks zijn slechts een paar van de problemen waar men met een slecht geconfigureerde hybride cloudomgeving tegenaan kan lopen. Nu de vraag naar cloudgebaseerde applicaties voor bedrijfskritische zaken groeit, kan het gebrekkig functioneren van netwerken grote gevolgen hebben.

De volgende vijf problemen in verband met het onvoldoende goed functioneren van clouds kunnen een naadloze invoering door bedrijven in de weg staan:

1. Afhankelijkheid van het openbare internet

Het openbare internet biedt zowel kansen als bedreigingen voor bedrijven. Door het enorme bereik is het een rendabel middel om contact te onderhouden met heel veel klanten, ondanks tijds- of geografische grenzen. Als men verbinding moet maken met voor het bedrijf cruciale zaken, kleven er aan het internet echter ook veel functionele risico's. Het openbare internet als cloud-gateway gebruiken kan betekenen dat de prestaties beperkt worden door belemmeringen op het gebied van gegevensverkeer en doorvoer, hetgeen de effectiviteit van applicaties juist op het moment dat ze het hardst nodig zijn kan beperken. Dit probleem kan nog groter worden als uw organisatie beveiligingsmaatregelen wil toepassen op de internetverbindingen, zoals VPN’s, die de doorvoer kunnen halveren. Vanwege eisen op het gebied van governance en regelgeving kan beveiligde connectiviteit ook vereist zijn om de blootstelling van een organisatie via het openbare internet te beperken.

2. Hoge latency van applicaties ervaren

Snelheid is een eerste vereiste voor bedrijven. Klanten verwachten niet anders en elk verloren moment heeft gevolgen voor de inkomsten. Uw bedrijf kan veel investeren in enterprise-applicaties die u een voordeel zouden moeten bieden, maar deze werken alleen optimaal als het functioneren van de applicatie dat toestaat. Uw cloudinfrastructuur in een geïsoleerd particulier datacentrum onderbrengen leidt meestal tot problemen met latency en connectiviteit in verband met lage dichtheid. Dit is het gevolg van de afstand tussen datacentra en de diensten die voor de verbindingen zorgen. Door deze latency-problemen worden interne processen trager en uiteindelijk heeft dit invloed op de resultaten voor klanten. Als enterprise-applicaties moeite hebben met piekbelastingen, kan dit tot inkomstenderving voor het bedrijf en reputatieschade leiden, waardoor de applicaties niet meer voldoen aan de doelstellingen waarvoor men juist naar de cloud is overgestapt.

3. Te weinig integratie tussen applicaties

meer complexiteit en hogere kosten.

4. Een intern gebrek aan vaardigheden

Een van de meest voorkomende problemen bij het bouwen en onderhouden van een cloudomgeving is complexiteit. Hoe complexer de eisen van de onderneming, des te groter de behoefte aan specialistische vaardigheden om deze complexiteit te doorbreken. De effectiviteit van de cloud kan dus worden gehinderd door te weinig interne expertise op het gebied van clouds voor het managen van kritische taken zoals prestaties, netwerk, beveiliging en opslag. De cloudomgeving van de onderneming is dan niet optimaal afgestemd op de beoogde resultaten. Dit kan het benaderen en uitvoeren van cloudapplicaties en -diensten een lastige en uiteindelijk frustrerende ervaring maken voor zowel medewerkers als klanten.

5. Prestaties die door legacy-applicaties geremd worden

Bij het bouwen van een cloudomgeving blijkt vaak dat niet alle applicaties geschikt zijn voor de cloud. Met name bepaalde legacy-applicaties kunnen beter lokaal dan in een openbare cloudomgeving draaien. Als men van een legacy-infrastructuur en complexe omgevingen afhankelijk is, is het belangrijk over een naadloos geïntegreerde netwerkinfrastructuur te beschikken die kan omgaan met verkeersprioritering, anders zouden prestatieproblemen en hogere kosten juist de kop kunnen opsteken op de momenten dat uw applicaties optimaal moeten draaien

Colocated Hybrid Cloud voor optimaal functioneren

Deze problemen met het functioneren van clouds zijn bekend, maar ze zijn niet onoverkomelijk. Ze kunnen voorgoed worden opgelost met Interxions Colocated Hybrid Cloud-aanbod. Via een high-capacitynetwerk van 50 datacentra in 13 steden in Europa bieden de faciliteiten van Interxion eenvoudig te gebruiken oplossingen voor gesloten layer 2-verbindingen die de cloudprestaties verhogen, plus allerlei carriers voor betere connectiviteitsopties. Zo bent u niet meer afhankelijk van de grillen van toegang tot een openbare cloud via internet en beschikt u over de netwerkinfrastructuur die geschikt is voor de meest veeleisende cloudactiviteiten.

Door zich niet meer te laten beperken door een gebrekkig functionerende cloudomgeving, kunnen ondernemingen next-generation applicaties invoeren en profiteren van het concurrentievoordeel dat de cloud belooft.

Is het tijd dat uw cloudprestaties sterk verbeterd worden? Ontdek hoe de Colocated Hybrid Cloud-oplossing van Interxion het functioneren van uw cloudomgeving sterk kan verbeteren.