banner

Hoe optimaliseer ik workloads en workflows in de digitale werkplek? (Deel 2)

Dit is de derde blog in onze digitale werkplek blogserie gericht op het ontwerpen van een IT-infrastructuur voor de digitale werkplek. 

Dan Eline, Senior Director - Platform

August 20, 2020

De digitale economie dwingt alle industrieën om de infrastructuur te herontwerpen naar een gedecentraliseerde infrastructuur, waardoor wereldwijd gedistribueerde workflows in de centra voor gegevensuitwisseling de data gravity kunnen verwijderen en de digitale handel kunnen opschalen. 

Gartner Senior Analyst Ross Winser zei: "De I&O-professionals van vandaag moeten bereid zijn om verder te gaan dan de oude praktijken en denkwijzen om trends te omarmen die een diepgaande impact zullen hebben op de I&O-teams en de mogelijkheden die zij hun bedrijf bieden". 

Tot nu toe hebben we in onze serie geschetst hoe klassieke infrastructuren moeten evolueren naar een gedecentraliseerde infrastructuur ter ondersteuning van een digitale werkplek. We hebben ons ook verdiept in het belang van infrastructurele workflows en het identificeren van de deelnemers aan de digitale werkplek. 

Vandaag zullen we die inzichten aanvullen door workloads in kaart te brengen en een fit for purpose footprint in te zetten. 

Het in kaart brengen van uw workloadprestaties maakt deel uit van een uitgebreider stappenplan voor een geoptimaliseerde IT-infrastructuur voor de digitale werkplek. Laten we dieper ingaan op de factoren die uw workloads en prestaties definiëren. 

 

Prestatieattributen definiëren en workloads plannen 

 

DLR

 

Door het in kaart brengen van de werklast met prestatieattributen geeft u de middelen in handen om uw deelnemers aan de werklast te ondersteunen. Maak een checklist aan voor de omvang van uw werklast en specifieke profielen: 

 • De gelijktijdigheid en het berichtengedrag 

 • De reken- en I/O-afhankelijkheden 

 • De dagelijkse werkbelasting 

 • De op uitzonderingen gebaseerde verwerkingsbehoeften 

 • De reactietijd, de beschikbaarheid en de prioriteitsniveaus 

 • De combinatie van referentie met deelnemersprofiel 

Uw eisen ten aanzien van de werklast verdienen een zorgvuldige afweging om ervoor te zorgen dat uw prestatiedoelen op de digitale werkplek worden gehaald. Een compleet werklastprofiel omvat prioriteits- en prestatieoverwegingen die bedrijfskritische processen effectief ondersteunen. 

 

Het initiëren van een fit-for-purpose implementatie

 

DLR

 

 

Dus, nu we onze workflow en werklastprocessen hebben geoptimaliseerd, moeten we ze afstemmen op een geschikte footprint.  

Door over te stappen van een gecentraliseerde legacy infrastructuur naar een gedecentraliseerde strategie, kunnen we deelnemers in centra van gegevensuitwisselingszones met elkaar verbinden die gedistribueerde workflows binnen een digitale werkplek mogelijk maken. U bereikt dit door middel van drie primaire acties: 

 • Profielgegevens samenvoegen 
 • Bepaling van de inzetstrategie 
 • Voetafdrukken selecteren 

U dient vast te stellen hoe uw werklast wordt ondersteund: 

 • Publiek? 
 • Privé? 
 • Hybride wolk? 

Bepaal deze componenten van uw inzet: 

 • De schaal die nodig is om het werklastprofiel te ondersteunen 
 • De diensten die nodig zijn ter ondersteuning van de werklast (met inbegrip van netwerk- en beveiligingsdiensten) 
 • De positionering van diensten (in de wolken of naast de wolken) 

In deze fase van het digitale werkplaatstransformatieproces ziet u de diepte van de details die we in onze nieuwe infrastructuur kunnen inbrengen. We hebben niet alleen de workflows/workloads in kaart gebracht, we hebben ook de deelnemers, hosts, diensten, implementaties, processen, omvang en doeleinden correct geïdentificeerd. 

Na het in kaart brengen van het vraagprofiel van workflows, deelnemers en workloads, moet u nu implementaties selecteren en de configuratie van de ondersteunende footprints afstemmen. 

Volgende week leggen we uit hoe u uw infrastructuurimplementatie kunt optimaliseren, terwijl we de stappen voor het creëren van een digitaal getransformeerde werkplek beginnen af te ronden. Als u echter vooruit wilt komen, download dan onze Pervasive Datacenter Architecture (PDx™) Design Guide for the Digital Workplace en krijg de volledige routekaart naar infrastructuuroptimalisatie in de huidige digitale economie.