Privacyrechten inwoners Californië

Privacyregels

Inwoners van Californië | Cookiemelding | Verzoek om informatie | Digital Realty Overzicht Subverwerkers | Gegevensverwerkingsovereenkomst | Richtlijnen voor aanvaardbaar gebruik

Als u een inwoner van Californië bent, als bedoeld in de Californische wetgeving, hebt u bepaalde rechten onder de California Consumer Privacy Act van 2018 ("de CCPA") (Consumentenprivacywet van Californië) inzake de persoonlijke gegevens die bedrijven van u hebben verzameld. Dit omvat mede het recht om te vragen welke persoonlijke gegevens we van u bewaren of om uw persoonlijke gegevens in bepaalde gevallen te verwijderen, evenals het recht om een bedrijf te gelasten de verkoop van uw persoonlijke gegevens te staken. Digital Realty verkoopt uw persoonlijke gegevens niet in ruil voor een geldelijke vergoeding, maar we delen uw persoonlijke gegevens wel voor andere doeleinden die als een “verkoop”, zoals is bedoeld in de CCPA, kunnen worden beschouwd. U dient zich ervan bewust te zijn dat wij in bepaalde gevallen toch informatie met anderen kunnen delen, zelfs als u ons gelast de “verkoop” van uw persoonlijke gegevens te staken, zoals toegestaan krachtens de CCPA.

De categorieën persoonlijke gegevens die we verzamelen, de bronnen waaruit we uw persoonlijke gegevens kunnen verzamelen en de zakelijke doeleinden voor het verzamelen van deze gegevens vindt u in onze Privacyregels. Onze Privacyregels omvatten tevens aanvullende bekendmakingen over uw persoonlijke gegevens die we volgens de CCPA aan u moeten doen.

 

Afmelden verkoop Persoonlijke Gegevens inwoners Californië

Cookie Settings

Wanneer u de websites van Digital Realty gebruikt, mogen partners die wij daartoe bevoegd hebben cookies en soortgelijke technologieën voor hun eigen doeleinden gebruiken. Deze activiteit kan als een “verkoop” onder de CCPA worden beschouwd. U kunt uw keuzes beheren door op bovenstaande link naar de "Cookie-instellingen" te klikken, zodat u dergelijk gebruik kunt toestaan of afwijzen. Afhankelijk van uw keuzes, is het mogelijk dat wij in de afgelopen twaalf maanden gegevens die onder de volgende categorieën vallen, zoals gedefinieerd in de CCPA, aan bevoegde partners hebben “verkocht”: identificatoren, zoals IP-adressen en cookies, informatie over internetactiviteiten betreffende uw interacties met onze websites en gevolgtrekkingen naar aanleiding van uw voorkeuren.

Verzoek voor kennis of wissen van Persoonlijke Gegevens

U kunt bovenstaande link gebruiken om uw rechten krachtens de CCPA uit te oefenen.

Laatste update: 3 mei 2022