Interxion en naleving van de AVG

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) treedt in werking op 25 mei 2018. De AVG is gericht op het verbeteren van de veiligheid en beveiliging van persoonlijke gegevens binnen de EU en vervangt de Europese Privacyrichtlijn en nationale wetgevingen.

Interxion is blij met de komst van de AVG. Het succes van ons bedrijf is gebaseerd op het vertrouwen dat onze klanten, werknemers en andere belanghebbenden stellen in ons vermogen om topkwaliteit te leveren. Hieronder valt ook ons vermogen om een hoog niveau van gegevensbescherming en een hoog veiligheidsniveau te kunnen bieden met betrekking tot persoonlijke gegevens die onze klanten, werknemers en derden aan ons toevertrouwen.
Interxion vindt het niet alleen zijn plicht om nationale en internationale regelgeving inzake gegevensbescherming na te leven, maar vindt ook dat het dit moet doen door in het hele servicegebied van Interxion op een coherente en allesomvattende manier dezelfde normen, processen en procedures te hanteren. Hierdoor kan Interxion de transparantie, voorspelbaarheid en consistentie bieden die onze belanghebbenden van ons blijven verwachten.

Certificeringen

Omdat wij een ISO 27001- en ISO 22301-gecertificeerde organisatie zijn, beschikken wij over een uitgebreid pakket toonaangevende technische en organisatorische maatregelen om een hoog veiligheidsniveau en een hoog nalevingsniveau te waarborgen binnen onze datacenters.

Fysieke beveiliging en beveiliging van de omgeving

Als vertrouwde serviceprovider van datacenterfaciliteiten zijn wij volledig gericht op en verantwoordelijk voor de fysieke beveiliging en de beveiliging van de omgeving van onze datacenters en de klantruimtes binnen deze faciliteiten. Deze beveiliging omvat fysieke toegangscontrole, logische toegangscontrole, systeemcontrole en netwerkbeveiligingscontrole.

Geen verwerking van persoonlijke gegevens van klanten

We verwerken geen persoonlijke gegevens namens de Klant en we hebben geen toegang tot persoonlijke gegevens in de systemen van onze klanten (Persoonlijke Gegevens van Klanten). Bovendien kan Interxion de verwerking van Persoonlijke Gegevens van Klanten in de systemen van onze klanten niet monitoren.

Gegevensbescherming en -beveiliging

Om veiligheidsredenen hebben wij als gegevensbeheerder een rechtmatig belang bij de verwerking van persoonlijke gegevens van onze bezoekers die het datacenter betreden. Onze bezoekers zijn verplicht persoonlijke gegevens (Persoonlijke Gegevens van Bezoekers) te registreren bij de ingang en vingerafdrukken af te staan, indien vingerafdrukscanners onderdeel uitmaken van ons toegangsbeheersysteem. Daarnaast worden de algemene toegangsruimtes en de klantruimtes gecontroleerd en beveiligd door middel van CCTV-opnamen. Persoonlijke Gegevens van Bezoekers worden verwerkt conform de geldende AVG-principes. Dit houdt onder andere in dat Persoonlijke Gegevens van Bezoekers niet langer worden bewaard dan strikt noodzakelijk voor veiligheidsnalevingsdoeleinden of dan vereist op grond van de lokale wetgeving.

Implementatie AVG

Omdat we in onze datacenters al een consistent niveau van gegevensbescherming en -beveiliging handhaven, voldoen wij op 25 mei 2018 volledig aan de AVG en beschikken wij over al het vereiste beleid en alle vereiste processen en procedures.

Contactpersoon

Alle AVG-gerelateerde vragen voor Interxion en alle gegevensverzoeken van betrokkenen aan Interxion kunnen worden gericht aan Interxions Data Protection Officer via:dpo@interxion.com.