Interxion bouwt achtste datacenter in Frankfurt

Interxion bouwt achtste datacenter in Frankfurt

11 June 2014

Parijs, 11 juni 2013 - INTERXION HOLDING NV (NYSE: INXN), een van de belangrijkste Europese leveranciers van neutrale colocatie-datacenterdiensten aan telecomoperatoren en cloudleveranciers, maakt vandaag bekend dat het een achtste datacenter wil bouwen in Frankfurt (‘FRA 8’). Dit nieuwe datacenter speelt in op de continue vraag van klanten om te kunnen gebruikmaken van de connectiviteitshub van Interxion, die meer dan 150 rechtstreeks toegankelijke telecomoperatoren en internetproviders (ISP) bevat, net als de kern van het DE-CIX netwerk, met meer dan 450 verbindingen van telecomoperatoren en ISP’s. De bouw van FRA 8 verloopt in vier fasen en elke fase zal ongeveer 900 m² aan ingerichte ruimte opleveren. Bovendien zal het datacenter op een terrein van Interxion liggen, binnen zijn huidige campus. Interxion heeft ervoor gezorgd dat er 6 MW extra elektrisch vermogen beschikbaar is voor de klanten van FRA 8. De eerste fase is normaal gezien klaar in de loop van het eerste semester van 2014, de tweede fase in 2015.

David Ruberg, CEO van Interxion: “De aanhoudende vraag van klanten in Frankfurt heeft te maken met het grote aantal cloudserviceproviders, digitale media en klanten van financiële diensten die interesse hebben in onze dynamische connectiviteitshub. Voorzichtigheidshalve voeren we de investeringen fasegewijs uit. Zo willen we inspelen op die vraag van onze belangengroepen en tegelijk het rendement optimaliseren.”

Om de site voor te bereiden en de eerste twee fasen van FRA 8 uit te voeren, is een investering van ongeveer 30 miljoen euro nodig. Deze voorziene uitgaven voor 2013 zijn opgenomen in de investeringsramingen voor 2013 die het bedrijf al heeft bekendgemaakt.

Over Interxion

Interxion (NYSE: INXN) is een van de belangrijkste Europese leveranciers van neutrale colocatie-datacenterdiensten voor telecomoperatoren en cloudleveranciers. Het bedrijf heeft tal van klanten, verspreid over 37 datacenters in 11 Europese landen. Alle datacenters van Interxion zijn volgens hetzelfde principe ontworpen. Ze zijn energiezuinig en bieden klanten een optimale veiligheid en beschikbaarheid voor kritieke applicaties. Dankzij de verbindingsmogelijkheden, waarvoor de 500 telecomoperatoren (vaste en mobiele) en leveranciers van internetdiensten en de 20 Europese internet exchange points instaan, is Interxion erin geslaagd om hubs te creëren voor cloudtoepassingen, voor content, voor financiële informatie en voor de verbindingen die de activiteiten van een groeiend aantal belangengroepen van klanten ondersteunen. Ga voor meer informatie naar www.interxion.com.


Ramingen

Dit persbericht bevat ramingen die risico’s en onzekerheden inhouden. De reële resultaten kunnen materieel afwijken van de verwachtingen die in deze ramingen aan bod komen. Een greep uit de factoren die aanleiding kunnen geven tot afwijkende resultaten (niet-exhaustieve lijst): moeilijkheden om de operationele uitgaven op korte termijn te beperken, onvermogen om de capaciteit van de datacenters en uitbreidingen van nieuw geplande datacenters te benutten, vertragingen bij de bouw van datacenters en uitbreidingen van nieuw geplande datacenters, de sterke concurrentie, de prijs en de voorziening van elektriciteit, een overcapaciteit binnen de sector van datacenters, een rendement dat lager ligt dan wat in de SLA’s is overeengekomen en andere risico’s die soms worden omschreven in de documenten die Interxion heeft neergelegd bij de SEC (Securities and Exchange Commission). De ramingen van de investering en de ingerichte ruimte gelden bij benadering en kunnen evolueren. De investering heeft betrekking op het totaalbedrag voor het project aan volle (elektrische) capaciteit en wordt mogelijk niet volledig geïnvesteerd binnen het lopende jaar. Interxion is niet verplicht om de ramingen in dit persbericht bij te werken.

Contact:

Jim Huseby
Relatie met investeerders van Interxion
Tel.: +1-813-644-9399
E-mail: IR@interxion.com

Interxion België
Frederik Dewulf
Algemeen directeur
Interxion Belgium NV
Tel.: +32 2 709 03 61