Data Hub

Optimaliseer data-uitwisseling

Het leveren van goed inzicht is een van de grootste uitdagingen voor IT geworden. Grote datasets over verschillende architecturen heen vragen om een moderne aanpak van opslag en analyse. Het verbeteren van de prestatie- en dataconformiteitscontrole en tegelijkertijd het ondersteunen van snel groeiend volume, variabiliteit en snelheid van de gegevens vereist een nieuwe IT-architectuur.

  • Gelokaliseerde data-aggregatie, -staging, -analyse, -streaming en -beheer
  • Gestandaardiseerde gegevensopslagbenadering die is afgestemd op de vereisten inzake gegevensbescherming
  • Geoptimaliseerde real-time intelligentie in de gehele IT-organisatie

De oplossing van Interxion en Digital Realty stelt IT-organisaties in staat om kritieke data-infrastructuur te implementeren, te verbinden en te hosten in de nabijheid van gebruikers, netwerken, cloud en daarbuiten om digitale zaken te schalen.

Key Benefits

Gedistribueerde data staging en data aggregatie implementeren

Implement distributed data staging and data aggregation

Inzet van regionale Data Lakes en gedistribueerde data warehouses

Inzet van regionale Data Lakes en gedistribueerde data warehouses

Behoud compliance en sovereiniteit

Behoud compliance en sovereiniteit

Openbare en particuliere databronnen integreren

Openbare en particuliere databronnen integreren

Verspreid business intelligence

Verspreid business intelligence

Verbind wereldwijde data-ecosystemen

Verbind wereldwijde data-ecosystemen

Implement Data Hubs on PlatformDIGITAL®

Ganzheitlich

Capacity

Solve global coverage, capacity and connectivity needs

Maßgeschneidert

Infrastructure

Tailored infrastructure deployments matched to business need

Global Infrastructure

Global

Operate deployments as a seamless extension of global infrastructure with consistent experience, security and resiliency

Features

  • Secure colocation for security and telemetry footprint (expandable)
  • Private direct interconnection to clouds, carriers, and partners
  • Global access to operational environment via portal/APIs
  • Streamlined contracting vehicle for multi-site deployments
  • Cabinet installation and remote hands services
  • Industry Standard Compliance
  • Discounted pricing for starter kit configuration

 

 

Availability Map

Availability Map
Availability Map