Duurzaamheid

Verklein uw ecologische voetafdruk

100% van onze energie is afkomstig uit duurzame bronnen. We hebben energiebesparende ontwerpen ontwikkeld en doen er alles aan om onze ecologische voetafdruk te verkleinen, van poolwinden en grondwaterkoeling tot de Baltische Zee.

s

Energie is een cruciaal onderdeel van de diensten die we aan onze klanten leveren. We willen onze bronnen nu en in de toekomst op een verantwoordelijke manier beheren en blijven innoveren om de manier waarop we onze datacenters ontwerpen en beheren te kunnen verbeteren. Dit houdt in dat we altijd op zoek zijn naar nieuwe manieren om de energiezuinigheid te verbeteren, de koolstofuitstoot te verminderen en afval te reduceren.

Verantwoordelijk omgaan met energie

sustain

Als marktleider in de Europese datacenterbranche willen we het goede voorbeeld geven ten aanzien van milieuverantwoordelijkheid. Naast innovaties op het gebied van techniek en zorgvuldige procedures om de energiezuinigheid te maximaliseren, ondersteunt en gebruikt Interxion energie uit duurzame bronnen met een lage koolstofuitstoot voor zover dit praktisch mogelijk is in de markten waarin we actief zijn.

Een groot deel van onze stroom is afkomstig uit duurzame bronnen, waaronder water, zon en wind.

Energy Strategy Group

Onze Energy Strategy Group is een interne functie die zich richt op het ontwikkelen, toepassen van en het houden van toezicht op de energiestrategie voor Interxion. De groep richt zich, met deelname en steun van het senior management, onder andere op

  • slimme inkoop van energie
  • constante verbetering van onze energiezuinigheid en Power Usage Effectiveness (PUE)
  • vaststellen van de waarde van energie als kerndienst voor onze klanten
The Energy Strategy Group

Memberships

The Green Grid

The Green Grid

Tech Committee & Advisory Council members

Uptime Institute

Uptime Institute

Co-founders of the EMEA Chapter of the Uptime Institute

Memberships

The Green Grid

The Green Grid

Tech Committee & Advisory Council members

Uptime Institute

Uptime Institute

Co-founders of the EMEA Chapter of the Uptime Institute