Interxion en naleving van de AVG

De algemene verordening gegevensbescherming (AGV) wordt van kracht op 25 mei 2018. De AVG heeft als doel de veiligheid en de bescherming van persoonsgegevens in de EU te versterken en zal daartoe de Europese privacyrichtlijn en de nationale wetgevingen vervangen.

Interxion is tevreden met de komst van de AVG. Het succes van ons bedrijf is gebaseerd op het vertrouwen dat onze medewerkers, klanten en andere belanghebbenden hebben in ons vermogen om steeds de beste kwaliteit te leveren. Dit omvat ons vermogen om een kwaliteitsvolle gegevensbescherming en -beveiliging te garanderen van de persoonsgegevens die onze werknemers, klanten en derden ons toevertrouwen.

Interxion beschouwt het niet alleen zijn plicht om de nationale en internationale regels inzake gegevensbescherming na te leven, maar om dit te doen door overal waar Interxion aanwezig is dezelfde normen, processen en procedures toe te passen. Zo kunnen we de transparantie, voorspelbaarheid en consistentie die onze stakeholders van ons verwachten waarmaken.

Certificaten

Als bedrijf dat voldoet aan ISO 27001 en ISO 22301 beschikken we over meerdere technische en organisatorische maatregelen om een hoog niveau van beveiliging en naleving te verzekeren binnen onze datacenters.

Fysieke beveiliging

Als aanbieder van datacenter-faciliteiten zijn we vooral betrokken bij de fysieke beveiliging van onze datacenters en van de klantenzones. We hebben geen rechtstreekse toegang tot de datasystemen van de klant en/of persoonsgegevens in deze systemen.

Gegevensbescherming en -beveiliging

Voor veiligheidsdoeleinden moeten onze bezoekers hun persoonsgegevens ingeven aan de ingang en, indien van toepassing, ook hun vingerafdrukken registreren. Daarnaast zijn er ook bewakingscamera’s bij de ingang van het datacenter en in de klantenzones. Deze persoonsgegevens zullen worden verwerkt in overeenstemming met de geldende AVG-beginselen. Dit betekent onder meer dat persoonsgegevens niet langer zullen worden bewaard dan strikt noodzakelijk is om het doel te bereiken waarvoor ze worden gebruikt.

Implementatie AVG

Hoewel we in onze datacenters al een consistent niveau van gegevensbescherming en -beveiliging hebben geïmplementeerd, willen we tegen het einde van het eerste kwartaal 2018 volledig voldoen aan de vereisten van de AVG. Dit betekent dat we de interne gegevens van al onze gegevensverwerkingsactiviteiten moeten bijhouden en moeten beschikken over een proces om de rechten van de betrokkenen te respecteren.

Contactpersoon

Alle AVG-gerelateerde vragen kunnen aan de Interxion Data Protection Officer worden gericht via het volgende e-mailadres:dpo@interxion.com.