NIEUWSFLITS: INTERXION REBRANDT NAAR DIGITAL REALTY. LEES MEER.

Werklast naar de cloud verplaatsen

Werklast naar de cloud verplaatsen is het proces waarbij bestaande werkbelastingen worden bekeken, hierin de benodigde wijzigingen worden aangebracht, en ze vervolgens worden overgezet naar de cloud.

Bedrijven doen dit om velerlei redenen. Cloudplatforms bieden doorgaans een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding, gebruiken geavanceerde hulpmiddelen, en zijn flexibel als het om bedrijfsvereisten gaat.

Voordat bedrijven bestaande werkbelastingen naar de cloud kunnen verplaatsen, moeten ze hierin eerst specifieke verbeteringen aanbrengen. Mogelijk moeten ze data, IT-resources of andere digitale activa verplaatsen. Veel bedrijven kiezen ook voor de cloud vanwege geavanceerde technologieën zoals machine learning of het internet der dingen (IoT).

Als zodanig is het overstappen op werken vanuit de cloud onderdeel van de algehele modernisering van IT-omgevingen.

6 June 2022

De verschillende soorten werkbelastingen

Er zijn verschillende soorten werkbelastingen, die elk geschikt zijn voor diverse businesscases. Voordat u uw werklast gaat migreren, is het van cruciaal belang dat u uw behoeften volledig begrijpt en de juiste cloudservices kiest voor uw organisatie.

Infrastructure as a Service (IaaS)

Infrastructuur als een serviceaanbod (IaaS) biedt eindgebruikers services die vanuit de cloud worden uitgevoerd, als alternatief voor een kostbare en tijdrovende IT-infrastructuur in het eigen bedrijfspand. Het biedt on-demand computerfaciliteiten via het internet. Dit geeft bedrijven de mogelijkheid om combinaties te selecteren van rekenkracht, opslag en virtualisatie die aansluiten op hun behoeften. IaaS, zoals Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure en Google Cloud, is uitermate flexibel en schaalbaar.

Platform as a Service (PaaS)

PaaS is een serviceaanbod van een platform via de cloud dat een combinatie biedt van infrastructuur met de bijbehorende specifieke software. Vaak gebruiken ontwikkelaars deze software om nieuwe applicaties te creëren. PaaS-services, zoals AWS Elastic Beanstalk en Google App Engine, bieden een flexibele en kosteneffectieve oplossing voor bedrijven die op zoek zijn naar een snelle manier om software te bouwen, testen en implementeren. 

Software as a Service (SaaS)

SaaS is de meest toegankelijke manier om werkprojecten te gebruiken vanuit de cloud. Het is samengesteld uit software – intern ontwikkeld of door derden – die wordt gehost op een cloud-infrastructuur. SaaS-oplossingen, zoals Office 365 en Salesforce, zijn uitermate schaalbaar en eenvoudig in gebruik. Bovendien kunnen werknemers SaaS benaderen vanaf elk aangesloten apparaat.

Hybride cloudservices

In een hybride cloudopstelling hebben organisaties hun werkbelasting ondergebracht in verschillende infrastructuren. Veel bedrijven kiezen voor een hybride, gecombineerde aanpak. Ze slaan hun werklast bijvoorbeeld deels op in een particuliere cloud op eigen terrein – die zeer gevoelige informatie kan bevatten of streng bewaakt wordt – terwijl een ander deel van de werklast wordt gehost op de meer kosteneffectieve infrastructuur van een openbare cloudprovider.

Multi-cloudservices

Een multi-cloudoplossing combineert twee of meer cloudservices. Anders dan bij hybride clouds kunnen in multi-cloudservices alleen openbare cloudinfrastructuren worden gecombineerd. Met multi-clouds kunnen organisaties providers kiezen voor specifieke taken – ze kiezen bijvoorbeeld één bepaalde provider voor een datacenter-infrastructuur die voorziet in de behoefte aan lage latentie en een andere provider voor calamiteitenherstel

Serverloos

Serverloze computing biedt ontwikkelaars de tools om cloudapplicaties te draaien en daarbij het serverbeheer over te kunnen laten aan de provider. Het is geschikt voor on-demand services, zoals chatbots, of voor event-triggered apps, zoals databasebeheer of bestandsverwerking. Serverloos is ook goedkoop, aangezien deze vorm van computing het grootste deel van de tijd inactief is.

Wat zijn de belangrijkste voordelen van migreren naar de cloud?

 

Applicaties verplaatsen naar de cloud kan om vele redenen gunstig zijn.

 • Kosten: Cloudservices kunnen heel kosteneffectief zijn. Dankzij cloudcomputing besparen bedrijven op aanschafkosten en betalen ze uitsluitend voor wat ze gebruiken. Voorspeld wordt dat organisaties tot wel 50% op hun operationele IT-kosten kunnen besparen door hun IT-infrastructuur te migreren naar openbare-cloudserviceproviders.
 • Efficiëntie: Cloudproviders handelen de tijdrovende taken af van het onderhouden en up-to-date houden van de infrastructuur. Het met elkaar verbinden van werkbelastingen en cloud-native services kan ook aanzienlijke efficiëntiewinsten opleveren. Bovendien zorgen cloudoplossingen volgens 80 procent van de IT-teams voor verhoging van hun productiviteit.  
 • Prestaties: Dankzij cloudomgevingen kunnen bedrijven werkbelastingen snel verplaatsen en omvormen indien nodig. Cloudapplicaties reageren ook dynamisch op veranderingen in de vraag naar bandbreedte en op een gewijzigde locatie van datawerkbelastingen. Dit geeft personeel meer tijd om zich op belangrijkere taken te concentreren.
 • Schaalbaarheid: Met cloudservices kunnen bedrijven efficiënter op vraag reageren door grootschaliger of kleinschaliger te gaan werken. Of u nu meer computing resources nodig hebt of veranderende behoeften ondervindt naar gelang de levenscycli van applicaties, de cloud geeft u de kracht om flexibel op of af te schalen.
 • Gebruikerservaring: De cloud verbetert de gebruikerservaring van zowel IT-teams, personeel en klanten. Van minder uitvaltijd tot onbeperkte datatoegang, cloudservices maken de digitale transformatie mogelijk die voorziet in de behoeften van wereldwijd actieve ondernemingen.

Wat zijn de grootste uitdagingen bij het migreren van werkgegevens naar de cloud?

Voordat organisaties hun project starten, moeten zij stilstaan bij enkele veelvoorkomende uitdagingen die met cloudmigratie gepaard gaan. Als zij dit nalaten, kan dat leiden tot onverwachte resultaten, onduidelijke streefdoelen en verspilde moeite.

Ten eerste moet er een gegronde zakelijke reden zijn voor de migratie. Dit klinkt misschien als een cliché, maar cloudmigratie moet alleen worden ondernomen als het iets oplevert qua werkbelasting. Vervolgens moet er een goed plan liggen voor de gehele migratie – overweeg waar mogelijk het gebruik van automatisering, migratieservices en ervaren providers. Als deze stap niet wordt uitgevoerd, riskeert het bedrijf van meet af aan dat het hele project mislukt.

Bedrijven moeten ook heel helder voor ogen hebben wat zij zien als een geslaagd project. Naar welke KPI's of doelen wilt u toewerken? Of uw migratie naar de cloud er nu op is gericht om kosten te besparen, prestaties te verbeteren, of een bepaald resultaat te leveren, met een helder doel voor ogen valt het slagen van het project beter af te meten. Het ontbreken van KPI's kan ertoe leiden dat succes een subjectief doel wordt, wat conflicten kan veroorzaken.

Ten slotte moeten tijdens het migratieproces gegevensbescherming en naleving gegarandeerd zijn. Afhankelijk van uw type werkbelasting kunt u kiezen voor volledige of gedeelde verantwoordelijkheid voor de beveiliging – een grondige kennis van de vereisten zorgt dat u hierbij risico's kunt voorkomen.

Hoewel sommige cloudmigraties complex kunnen zijn, is de kans van slagen hiervan groter wanneer u een gedegen strategie volgt.

Strategieën voor het verplaatsen van werkbelastingen naar de cloud

Uw cloudmigratiestrategie zal afhangen van uw vereisten en omstandigheden. Er zijn veel gevestigde strategieën, die voor het merendeel afkomstig zijn van het '5-R-model' van Gartner, Gartner 5 Rs.

Rehost

Rehosting – ook wel 'lifting and shifting‘ genoemd (optillen en ergens anders neerzetten) – is een recht-toe-recht-aan strategie voor cloudmigratie. Hierbij gaat men uit van bestaande applicaties die opnieuw worden geïmplementeerd in de cloud. Rehosting is geschikt voor bedrijven die IaaS-cloudservices willen gebruiken in combinatie met legacy applicaties – dit proces is doorgaans snel en kosteneffectief. Er is ook geen diepgaande kennis van de cloud voor vereist.

Refactor

Refactoring vergt meestal meer inspanning dan rehosting. Naast het proces van 'lifting and shifting' zijn er bij refactoring ook enige optimalisaties van uw werklast vereist. De wijzigingen verbeteren de prestaties van de applicatie wanneer deze wordt geïmplementeerd in de cloud.

Revise / Replatform

Revising, of replatforming, omvat het aanbrengen van uitgebreidere tweaks aan uw applicaties. Soms houdt dit in dat breedschalige hercodering moet worden uitgevoerd, om de cloudcapaciteiten ten volle te benutten. Dit vergt kennis en resources.

Rebuild

Bij deze vierde strategie voor cloudmigratie, rebuilding, wordt door een organisatie een geheel nieuwe applicatie gecreëerd. Deze wordt bij uitstek gebruikt door grote organisaties met aanzienlijke hulpbronnen, veel beschikbare tijd, en strenge vereisten.

Replace

Replacing: bij het vervangen van een werklast stapt men van een bestaande oplossing over op een kant-en-klare, door derden gebouwde applicatie. Dit bespaart coderingstijd maar houdt vaak een uitdagende gegevensmigratie in, bij het overschakelen van het ene systeem op een ander. Een typisch voorbeeld hiervan is wanneer een bedrijf overstapt van een legacy systeem op een SaaS-cloud-applicatie.

Veel bronnen zijn van mening dat er nog twee strategieën voor cloudmigratie kunnen worden toegepast – Retain (behouden) en Retire (buiten gebruik stellen). Retaining (behouden) is een situatie waarin het op grond van specialistische software, contractuele bepalingen, of omstandigheden raadzamer is om een werklast niet te migreren. Retiring (buiten gebruik stellen) vindt vaak plaats wanneer de processen van een werklast zijn vervlochten met een andere oplossing.

Nadat u hebt besloten welke strategie voor cloudmigratie u gaat toepassen, moet u uw proces zorgvuldig afwegen.

Het proces van verplaatsen van werkbelastingen naar de cloud

Wanneer u de migratie van een werklast plant, is het van essentieel belang dat u uw gehele proces begrijpt. Het begint met een goed begrip van de use case.

Waarom?

Tijdens de beginstadia van een project, is het vaak handig om er een zekere afstand van te nemen en uzelf af te vragen: welk probleem gaat de migratie oplossen? Als deze vraag niet is beantwoord voordat u begint, kan dit later tot problemen leiden. Als zodanig is het essentieel om het doel van de migratie te begrijpen.

Dit dient te beginnen met een formele businesscase. Zijn alle belanghebbenden het eens over het doel en de voordelen? De cloudmigratie moet voorzien in een duidelijke behoefte binnen de huidige IT-infrastructuur. Verder moet het een verbeterde oplossing creëren. Ten slotte moet het kunnen worden beoordeeld aan de hand van vooraf afgesproken streefdoelen zoals kostenbesparing of prestatieverhoging.

Plan

Zodra het project een duidelijke focus heeft, kunt u beginnen te plannen hoe u uw data naar de cloud migreert. Afhankelijk van uw cloudmigratiestrategie is dit het geschikte moment om het volgende te overwegen:

 • Hoeveel tijd en hulpmiddelen zijn er nodig voor het project?
 • Zijn er onderlinge afhankelijkheden binnen het project?
 • Is er een specifieke deadline?
 • Gaan we gegevens migreren die nog moeten worden aangepast of opgeschoond?
 • Zijn er nog kwesties met betrekking tot beveiliging en naleving?

Als al deze vragen zijn beantwoord, kunt u op zoek gaan naar geschikte cloudoplossingen en providers. Begrijp wat belangrijk is voor uw werklast – bent u op zoek naar specifieke prestatieniveaus, SLA's of rekenkrachtvermogen? Zodra u een compleet beeld heeft van uw cloudmigratieplanning kunt u van start gaan.

Migreren

De volgende stap is het in gang zetten van uw cloudmigratiestrategie. Afhankelijk van uw bedrijfsbehoeften, houdt dit een snelle implementatie in de cloud in of een langer proces.

Welke strategie u ook hanteert, het is van cruciaal belang dat uw bedrijfscontinuïteit gegarandeerd is. In sommige gevallen betekent dit dat u een simpele migratie moet plannen – terwijl voor complexere projecten misschien een periode moet worden ingepland waarin het legacy systeem nog een tijdje blijft draaien naast uw nieuwe werklast in de cloud.

U moet bij de planning van de migratie rekening houden met de behoeften van personeel en klanten. Zijn uw gegevens mogelijk ontoegankelijk tijdens de migratie? Is dat het geval, dan is het nu tijd om hier in uw planning rekening mee te houden en om iedereen hiervan op de hoogte te stellen. Met een dergelijke waarschuwing vooraf kunt u hoogstwaarschijnlijk rekenen op begrip van de belanghebbenden.

Onderhoud

Nadat u de overstap naar de cloud hebt gemaakt, moet u uw project evalueren. Werkt uw nieuwe werklast volgens uw planning? In dit stadium is het handig om de gegevensbeveiliging, realtime dataverkeerniveaus en eventuele andere kwesties die zijn gemeld, te beoordelen.

Wanneer deze naar tevredenheid functioneren, is het tijd om legacy systemen buiten gebruik te stellen. U kunt zich dan concentreren op uw werkbelastingen in de cloud, op toekomstige vereisten en op eventuele andere migraties.

Veelgestelde vragen

Wat zijn werkbelastingen in de cloud?

Werkbelastingen in de cloud zijn applicaties of services die kunnen worden geïmplementeerd op een cloudinfrastructuur. Praktijkvoorbeelden van het verplaatsen van werkbelastingen naar de cloud zijn databases, virtual machines (VM's) en bedrijfssoftware.

Welke werkbelastingen kan ik naar de cloud verplaatsen?

Wanneer u op zoek gaat naar geschikte werkbelastingen om naar de cloud te verplaatsen, kunt u kijken naar databases en backups, calamiteitenherstel, ontwikkelingsprojecten, analytische projecten, bedrijfssoftware en samenwerkingstools.

Welke verschillende soorten werkbelastingen zijn er?

Om werkbelastingen eenvoudig naar een geschikt cloudplatform te verplaatsen, is het raadzaam om eerst de eigenschappen te bestuderen van IaaS, PaaS, SaaS, hybride cloud, multi-cloudservices en serverloze werkbelastingen. Elke methode heeft weer eigen voordelen voor bepaalde taken.

Welke werklast is het gemakkelijkst over te brengen naar de cloud?

Doorgaans is de simpelste strategie voor cloudmigratie rehosting – ofwel 'lift and shift'. Bij dit proces van 'oppakken en neerzetten' wordt een bestaande werklast eenvoudigweg verplaatst en opnieuw geïmplementeerd op een cloudinfrastructuur.

Hoe verplaats ik mijn services naar de cloud?

Om uw werkbelastingen gemakkelijker naar de cloud te kunnen verplaatsen, moet u het volgende begrijpen:

 • De voordelen van cloudmigratie
 • De beste strategie voor cloudmigratie
 • Uw eigen cloudmigratieproces.

Wanneer u werkbelastingen naar de cloud verplaatst, moet u zich richten op specifieke en meetbare verbeteringen – met deze focus kunt u de beste strategie identificeren, uw proces plannen en de resultaten beoordelen. Onze colocatie-dataceners bieden u de ideale omgeving voor het bouwen van uw oplossingen en helpen u bij het optimaal benutten van de kracht en flexibiliteit van de cloud. Neem vandaag nog contact met ons op voor meer informatie.