NIEUWSFLITS: INTERXION REBRANDT NAAR DIGITAL REALTY. LEES MEER.

Datacenter en cloud, een meer dan logische combinatie

Categorieën

3 maart 2014

Door: Michael van den Assem

Onlangs stonden met Cloud Expo Europe en Data Centre World in het Excel Centre in Londen verschillende soorten housing in het middelpunt van de belangstelling. Hoewel het op het oog twee afzonderlijke werelden zijn, is het bij nadere beschouwing niet meer dan logisch dat beide evenementen gelijktijdig en onder hetzelfde dak worden gehouden. Sterker nog, het is opmerkelijk dat dat dit jaar pas voor de eerste keer het geval was.
 
Van de ene beursvloer naar de andere gaan, voelde een beetje als schakelen tussen lichaam en geest binnen het datacenter. Aan de ene kant de fysieke uitingen, met gigantische dieselgeneratoren en koelsystemen, en aan de andere kant de cloud, met een overvloed aan consultants die adviseren over het ontwikkelen en exploiteren van cloud-diensten. Het samenkomen van datacenters en ‘de cloud’ helpt bepaalde projecten in de enterprise-wereld in perspectief te plaatsen. Want waar veel bedrijven het tegenwoordig als niet meer dan vanzelfsprekend beschouwen om data in de cloud onder te brengen, geldt dat nog niet in dezelfde mate als het gaat om het coloceren van IT-infrastructuur in een datacenter. Terwijl IT-infrastructuur in een onafhankelijk datacenter onderbrengen en gebruiken via een cloud-model, onder meer zorgt voor een enorme toename in efficiëntie, een zuiniger gebruik van energie en een forse toename van de bedrijfsflexibiliteit.
 
Onterechte angst
Ondanks de voordelen zijn veel bedrijven echter nog altijd huiverig om hun IT-capaciteit in een onafhankelijk datacenter onder te brengen. Deze terughoudendheid komt voor een groot deel voort uit de angst om de controle te verliezen en de perceptie dat de veiligheid te wensen overlaat. Deze angst is verklaarbaar, maar volledig ongegrond. Want een gespecialiseerde datacenterleverancier voldoet aan de allerhoogste beveiligingsstandaarden in de industrie en loopt voorop in het adopteren van nieuwe technologieën. Daarnaast worden de verantwoordelijkheden van een datacenterleverancier nauwkeurig vastgelegd in SLA’s en NDA’s, waarin allerhande zekerheden aangaande het dienstenniveau zijn opgenomen. Bovendien zijn er de certificeringen, zoals de SOC2-standaard, die gelden als onafhankelijk bewijs dat een datacenter alle aspecten die van invloed zijn op zijn dienstverlening tot in de finesses beheerst. Bedrijven kunnen met dit soort certificeringen op hun beurt aantonen dat ze volledig in control zijn wat betreft de diensten die ze aan het datacenter hebben uitbesteed.
 
Strategische keuze
Aan de andere kant zijn er ook genoeg bedrijven die met volle overtuiging voor een onafhankelijk datacenter kiezen als locatie om hun IT-capaciteit te huisvesten. De meest voorkomende redenen hiervoor zijn dat ze zich willen kunnen focussen op hun kernactiviteiten, dat ze flexibel willen blijven en dat het beheren en onderhouden van de IT-infrastructuur on premise te veel tijd en inspanningen kost. Zo kondigde Shell in december aan dat het IT-infrastructuur on premise meer en meer wil vervangen door IT-capaciteit in de cloud, om zo de kosten voor hardware te verminderen en de efficiëntie te vergroten. En IT Director David Bulman van Virgin Atlantic gaf in zijn presentatie tijdens Cloud Expo Europe aan dat de luchtvaartmaatschappij van alle onderhoudsintensieve legacy-systemen af wil door de transitie naar de cloud te maken. Of zoals hij het zelf verwoordde: ‘We are not an IT company, we are an airline’.
 
Robuuste basis
Bedrijven als Shell en Virgin Atlantic snappen dat cloud-diensten alleen maar kunnen renderen als er een robuuste basis aan ten grondslag ligt in de vorm van een betrouwbaar datacenter met de beste connectiviteitmogelijkheden en de hoogste beschikbaarheidsgaranties. Zij beschouwen ‘de cloud’ en ‘het datacenter’ als een soort van twee-eenheid, waarbij de een niet zonder de ander kan. Dit is zeker het geval als het gaat om een cloud- en carrier-neutraal datacenter. Omdat een onafhankelijk datacenter een grote verscheidenheid aan cloud-dienstverleners en connectiviteitsproviders huisvest, is dit in mijn ogen veel meer dan ‘alleen’ een logische combinatie. Voor organisaties die vertrouwen op een neutraal datacenter geldt dat het geheel meer is dan de som der delen. Zij krijgen veilige, robuuste en flexibele datacenterdiensten en hebben tegelijkertijd volledige keuzevrijheid bij het selecteren van de juiste cloud-dienstverlener. Mede hierom was het goed dat onlangs in Londen beide werelden werden samengebracht. Ik verwacht dat het in de toekomst alleen nog maar op deze manier zal worden georganiseerd.