Blog

volg ons Netneutraliteit draagt bij aan innovatie telecommarkt

Door: Michael van den Assem

Onlangs heeft het Europees Parlement de telecomhervormingen van eurocommissaris Neelie Kroes aangenomen die netneutraliteit op Europees niveau in de wet verankeren. Ook enkele amendementen die een strengere definitie voorstaan en die de uitzonderingen voor gespecialiseerde diensten met voorrang in het gebruik van bandbreedte sterk inperken, haalden de stemming. De nieuwe wetgeving in Europa zorgt er voor dat de bepalingen zoals we die al sinds 1 januari 2013 in Nederland kennen (artikel 7.4a van de Telecomwet) nu ook in andere Europese landen gaan gelden. Kort gezegd komt de wet er op neer dat internetproviders alle data en internetdiensten gelijk moeten behandelen, onafhankelijk van het type, de inhoud en de identiteit van de zender of ontvanger.
 
Tweedeling
Met de nieuwe Europese wetgeving mogen internetproviders en telecomoperators niet zomaar bepaalde datastromen blokkeren, bijvoorbeeld om een trage internetverbinding te voorkomen. Ook mogen ze geen onderscheid maken in de snelheid waarmee ze vergelijkbare datastromen afhandelen. Evenmin mogen ze extra geld vragen aan een contentleverancier om diens internetverkeer met voorrang door te geven. Gespecialiseerde netwerkdiensten zijn wel mogelijk, maar alleen als aanvullende service en als ze op geen enkele manier ten koste gaan van de normale toegang tot het internet. Met de nieuwe wet is de gevreesde tweedeling in het internet afgewend. Een tweedeling die er volgens critici toe zou leiden dat sommige consumenten wel over snel en volledig internet kunnen beschikken en andere niet. De tweedeling zou bovendien in de hand werken dat grotere partijen in het voordeel zijn. Zij hebben immers het geld om hun content sneller en beter te laten doorgeven, om op die manier de concurrentie uit de markt te drukken. Met de nieuwe wet wordt bovendien de macht van de providers ingeperkt, in die zin dat zij geen zeggenschap hebben over welke diensten de consument wel of niet mag gebruiken.
 
Concurrentie
Netneutraliteit betekent een eenvoudige en noodzakelijke minimumkwaliteitseis om de Europese internetmarkt adequaat te harmoniseren. Op de langere termijn zullen de concurrentie en innovatiedrang die voortkomen uit netneutraliteit een positieve invloed hebben op de groei van de Europese telecommunicatiemarkt.
 Video- en VoIP-diensten worden steeds populairder, maar vragen ook meer bandbreedte. Extra geld vragen voor de doorgifte van dit soort high density-diensten kan met de nieuwe wet nog wel, maar niet langer onbeperkt en alleen onder strikte voorwaarden. Om alle eindgebruikers te voorzien van de nieuwste diensten zijn verdere investeringen in de digitale infrastructuur nodig, zowel in de datacentrales als in de netwerken.
 Daar komt bij dat kleine spelers en nieuwkomers in gelijke mate en onder dezelfde voorwaarden als de grote ondernemingen toegang hebben tot dezelfde infrastructuur. Dit is een vereiste om te garanderen dat nieuwe diensten op de markt kunnen worden gebracht.
 Zo bezien draagt netwerkneutraliteit op twee manieren bij aan innovatie.
 
Neutraal datacenter
Interxion is al sinds zijn oprichting in 1998 voortrekker van netwerkkeuzevrijheid en -neutraliteit. In onze datacenters hebben kleine en grote spelers in gelijke mate toegang tot meer dan vijfhonderd netwerkaanbieders en honderden online diensten. De grootste internetknooppunten ter wereld zijn er gevestigd en deze locaties zijn vandaag de dag uitgegroeid tot marktplaatsen voor online diensten, waar clouds, netwerken en gebruikers elkaar ontmoeten en versterken in hun streven naar hoogwaardige en nieuwe diensten. Dagelijks zien we in onze datacenters dat neutraliteit en keuze daadwerkelijk leiden tot innovatie. Voor vrijwel alle partijen die in onze datacenters zijn gehuisvest, geldt dat niet de prijs maar de kwaliteit, betrouwbaarheid en nieuwe diensten het onderscheidend vermogen vormen.