Blog

Webinar over het belang van IT-infrastructuur in de smart cities van de toekomst

Heb je wel eens nagedacht over welk effect technologie in het algemeen en zaken als big data en cloud in het bijzonder in de toekomst zullen hebben op je werk, je omgeving of je leven? En wat zal de invloed zijn op de stad waar je in leeft?

Volgens het United States Census Bureau waren er juli 2013 al zo’n 7.452 miljard mensen op de wereld. Voor het geval dit duizelingwekkende getal je nog niet de adem beneemt, hebben de Verenigde Naties voorspeld dat rond 2050 steden met 70% in grootte zullen zijn toegenomen. Zo’n gigantische toename van het aantal inwoners geeft een geheel nieuwe lading aan de term ‘megacity’. Waar er 62 jaar geleden nog maar twee van dit soort steden met meer dan 10 miljoen inwoners bestonden, namelijk New York en Tokyo, zijn dat er vandaag de dag al 23. De verwachting is dat in 2025 alleen al in Azië negen nieuwe megacities  zullen ontstaan, waardoor het totaal aantal de dertig zal overstijgen.

Cruciaal voor het succes van een megacity is diens vermogen om ‘smart’ te zijn. Technologie ligt voor een belangrijk deel ten grondslag aan de urbanisatie en de groei van steden, zeker in de digitale eeuw waarin we leven. Tegelijkertijd helpt technologie te voorzien in de behoeften van de steeds groter wordende populaties. In plaats van te reageren op de uitdagingen van vandaag, zou onze speciale aandacht daarom nu eigenlijk al uit moeten gaan naar de infrastructuur die in de toekomst nodig is. Het bedrijfsleven zal moeten inspelen op trends als the Internet of Things en met name op de vraag naar extra en nieuwe diensten die hieruit voortkomt en de capaciteit die hiervoor benodigd is.

U kunt zich hier inschrijven voor ons webinar op 27 juni 2014, waar Ian McVey, Director of Marketing en Business Development bij Interxion, uiteen zal zetten wat het belang is van IT-infrastructuur in de smart cities van morgen.

Sign up here