NIEUWSFLITS: INTERXION REBRANDT NAAR DIGITAL REALTY. LEES MEER.

Een praktische handleiding om applicaties probleemloos uit te rollen in de cloud

cloudservers

Categorieën

3 juli 2014

Door: Jelle Frank van der Zwet

Voorbereiding en planning cruciaal om applicatie workloads succesvol over te zetten.

De voordelen van cloud computing zijn inmiddels bij vrijwel iedere organisatie bekend, zoals een groter aanpassingsvermogen voor de organisatie, lagere investeringsuitgaven en een efficiënter gebruik van IT-middelen. Tegelijkertijd is een groot aantal bedrijven nog steeds terughoudend om daadwerkelijk de overgang naar de cloud te maken. Deze terughoudendheid komt veelal voort uit het complexe karakter van een cloud-migratie en het feit dat geen enkele IT-organisatie een transitietraject start als het niet de zekerheid heeft dat de overgang soepel en zonder problemen zal verlopen.

Hoewel maar al te vaak wordt voorgespiegeld dat het overzetten van applicaties naar de cloud gemakkelijk is, is de praktijk doorgaans toch aanzienlijk weerbarstiger. Geen enkele applicatie draait namelijk volledig geïsoleerd, waardoor het niet een kwestie is van een schakelaar omzetten. Om een applicatie probleemloos van de bestaande omgeving naar een cloud-omgeving te migreren, zal men zich onder meer rekenschap moeten geven van de processoren, de benodigde storagecapaciteit, koppelingen met andere systemen en beveiligingsvoorzieningen. Een goede planning en voorbereiding zijn dan ook cruciaal.

In de whitepaper ‘A practical guide to cloud onboarding’ wordt uiteengezet hoe applicaties naar een private, publieke of hybride cloud-omgeving kunnen worden gemigreerd, zonder dat ze hiervoor herbouwd of aangepast hoeven te worden. In het eerste deel van de whitepaper wordt ingegaan op de uitdagingen die optreden bij het migreren van applicaties naar de cloud. In het tweede deel wordt een stappenplan uiteengezet voor het probleemloos overzetten van applicaties, bestaande uit de volgende zeven stappen:
 

  1. De workload definiëren
  2. Cloud resources reserveren
  3. Een connectivity bridge opzetten
  4. De workload uitrollen
  5. Naadloze toegang in beide richtingen regelen
  6. Testen en valideren
  7. De oude dienst stopzetten


Ook worden in de whitepaper de drie belangrijke activiteiten besproken die in de voorbereiding meegenomen moeten worden om een succesvolle uitrol in de cloud te kunnen garanderen; workload-analyse, de applicatie klaar maken voor de cloud en het kiezen van de juiste cloud-leverancier.

Download de whitepaper ‘A practical guide to cloud onboarding’