NIEUWSFLITS: INTERXION REBRANDT NAAR DIGITAL REALTY. LEES MEER.

Nederland heeft ICT-opleidingen nodig in Amsterdam en Rotterdam

4 augustus 2014

Naast Schiphol en de Rotterdamse haven is er een derde mainport in Nederland: de digitale infrastructuur. De mainport-functie van de digitale infrastructuur is wellicht minder zichtbaar, maar daarmee niet minder belangrijk voor Nederland. Binnen deze mainport-functie vervult Amsterdam een belangrijke rol. Amsterdam is op dit moment binnen Europa één van de snelst groeiende locaties voor datacenters en heeft bovendien met de Amsterdam Internet Exchange (AMS-IX) een internetknooppunt van wereldformaat. Om deze mainportfunctie ook in de toekomst te behouden, zijn de komende jaren hoogopgeleide en gespecialiseerde IT’ers nodig. Dit blijkt ook uit de onlangs gepubliceerde ICT Marktmonitor, een jaarlijks initiatief van Nederland ICT. De vraag naar hoogopgeleide ICT-specialisten over de eerste helft van 2014 laat een dubbelcijferige groei zien. Netto groeit de vraag naar ICT-professionals de komende vijf jaar met 18 procent.

Kloof
Nu is het verontrustend dat deze vraag groter is dan het aanbod uit het onderwijs. De kloof tussen vraag en aanbod is dan ook één van de grootste uitdagingen van de ICT-sector voor de komende jaren. Wat we nu al horen van klanten die bijvoorbeeld programmeurs nodig hebben, is dat het voor hen een grote uitdaging is om de juiste mensen te vinden in eigen land. Noodgedwongen halen zij experts uit het buitenland. Maar dit is niet wenselijk op de lange termijn. Het is beter om die experts, waaronder programmeurs, virtualisatie-experts, ontwikkelaars en ingenieurs, op te leiden in eigen land. Hiervoor is het nodig dat het ICT-vak, en de daarbij behorende opleidingen, toegankelijker, laagdrempeliger en populairder worden. Amerika is wat dat betreft een goed voorbeeld: daar is men ‘proud to be a nerd’. In Nederland is dit nu nog onvoldoende het geval, maar een kentering is wel al zichtbaar. ICT wordt steeds hipper.

Populaire steden
Om de bestaande situatie te veranderen en de kloof tussen vraag en aanbod te overbruggen, zou het helpen als er IT-opleidingen komen in populaire studentensteden als Rotterdam en Amsterdam. Eindhoven, Delft en Enschede hebben een zeer goede reputatie als het gaat om technische opleidingen. Deze steden brengen hoogopgeleide ICT’ers voort, maar alleen niet in voldoende grote aantallen. Er zijn nog te veel VWO’ers die met hun diploma op zak een ICT-opleiding links laten liggen, enkel omdat ze deze niet in de stad van hun keuze kunnen volgen. Daarom zullen steden als Amsterdam, Rotterdam en ook Groningen moeten investeren in hoogwaardige ICT-opleidingen die aansluiten op de vraag vanuit de arbeidsmarkt. De kloof mag in geen geval een remmende factor worden voor economische groei. Om de mainportfunctie nu en in de toekomst te behouden, is het nodig dat we voldoende hoogopgeleide IT’ers opleiden én behouden voor onze eigen arbeidsmarkt.