NIEUWSFLITS: INTERXION REBRANDT NAAR DIGITAL REALTY. LEES MEER.

Digitale mainport vormt de basis voor de digitale delta

itinfrasrcturenl

Door: Michael van den Assem

Categorieën

14 oktober 2014

De oproep van Nederland ICT om maximaal in te zetten op de digitale economie, wordt ingegeven door een gebrek aan concrete maatregelen in de Miljoenennota van het kabinet om deze specifieke economie aan te jagen. Hoewel uit de Troonrede blijkt dat het kabinet prioriteit geeft aan economische groei en groei van de werkgelegenheid, vindt de brancheorganisatie hierin onvoldoende maatregelen terug die een stimulans vormen voor de digitale economie. Dit ondanks dat de economische groei de afgelopen decennia met name tot stand is gekomen dankzij de inzet van ICT.

Topsectoren beleid

De oproep van Nederland ICT werd voorafgegaan door het nieuws enkele weken geleden dat het Topsectorenbeleid van het kabinet zijn vruchten begint af te werpen. Dit concludeerden onderzoekers van het World Economic Forum. Zij stellen elk jaar een lijst op van de meest concurrerende landen en op die lijst neemt Nederland opnieuw de achtste plek in. Uit het onderzoek blijkt ook dat Nederland goed blijft scoren op het gebied van ICT-infrastructuur en de snelle toepassing van nieuwe technieken. Toch is ICT indertijd niet aangewezen als Topsector. Hier heeft het eerste kabinet van Mark Rutte, initiator van het Nederlandse topsectorenbeleid, veel kritiek op gekregen. Voor het aanwijzen van ICT als Topsector, zijn er voor- en tegenstanders. De voorstanders vinden het niet meer dan logisch, ICT is immers een sector, maar de tegenstanders zeggen dat ICT ‘Topsector-overkoepelend’ is. Daarmee willen ze zeggen dat ICT een status aparte heeft en in alle sectoren dominant aanwezig is (of zou moeten zijn). Ik vind voor beide wat te zeggen. Maar met de wetenschap dat er in de begroting van Economische Zaken staat dat in 2015 30 miljoen euro extra beschikbaar is voor het stimuleren van innovatie in kleine en startende bedrijven, en dat dat geld wordt verdeeld over de negen Topsectoren, schaar ik me bij de voorstanders. Voor zover dit geld ICT-ontwikkelingen stimuleert, zal dit vaak zijn in het kader van een afgebakend project in één of meer van de wél aangewezen Topsectoren. Dat zie ik als een gemiste kans voor de ICT-sector.

Digitale delta

Minstens even belangrijk als het al dan niet aanwijzen van ICT tot Topsector, is de constatering dat ons land goed presteert op het gebied van de digitale infrastructuur. Nederland heeft hierdoor bij uitstek de uitgangspositie en potentie om uit te groeien tot de ‘Digital Delta’ van Europa, schrijft Nederland ICT terecht. Naast Schiphol en de Rotterdamse haven is de digitale infrastructuur de derde mainport van Nederland, en daarmee van groot belang voor de verdere groei van onze economie, waar digitale diensten een steeds groter onderdeel van uitmaken. De digitale infrastructuur is hiervoor de voedingsbodem: (nieuwe) technologiebedrijven zijn in korte tijd snel uitgebreid en bedienen klanten over de gehele wereld. De leidende positie kan Nederland alleen vasthouden en verstevigen als het belang van ICT niet alleen met woorden, maar ook met daden terugkomt in de begrotingsstukken.

Mismatch ICT-professionals

Als laatste waarschuwt Nederland ICT opnieuw dat het onvoldoende beschikbaar zijn van de juiste, hoog opgeleide en gekwalificeerde ICT-professionals een rem vormt op de economische groei. Terugkomend op het eerder genoemde onderzoek van het World Economic Forum: slechtere prestaties op het gebied van de starre arbeidsmarkt zorgen ervoor dat Nederland niet is gestegen naar de absolute top van de lijst. Dit betekent dat de kloof tussen de vraag vanuit de markt en een daarbij aansluitende opleiding, een terecht en terugkerend punt van aandacht blijft.