NIEUWSFLITS: INTERXION REBRANDT NAAR DIGITAL REALTY. LEES MEER.

Waarom hosting providers steeds vaker voor kwalitatief goede datacenters kiezen

blog3header

 

Categorieën

27 november 2014

Door: Jelle Frank van der Zwet

Veel service providers zitten momenteel in een transitiefase; ingegeven door de veranderende klantvraag worden traditionele hostingmodellen meer en meer vervangen door cloud-diensten. Op zijn beurt verandert dit de wijze waarop service providers invulling geven aan hun datacenterstrategie. Waar in het verleden service providers vanuit prijsoverwegingen doorgaans kozen voor tier 1 of tier 2 datacenters, zien we dat zij tegenwoordig steeds vaker voor de hoogste kwaliteit datacenters gaan.

Er zijn grofweg drie manieren waarop service providers hun IT-infrastructuur (gedefinieerd als datacenters, netwerken en hardware) kunnen sourcen; eigen of do it yourself (DIY) infrastructuur, DIY in een datacenter van een onafhankelijke datacenterleverancier of gebruik maken van een service-based platform van een lokaal of wereldwijd publiek cloud-platform.

infrastructurestrategy

 

Uit recent onderzoek dat in opdracht van Interxion is gehouden onder meer dan 400 Europese hosting en cloud providers, blijkt dat de meerderheid van de service providers er de voorkeur aan geeft om eigen IT-infrastructuur te hebben en te beheren. 76 procent exploiteert eigen infrastructuur, die ze in een eigen datacenter of in een datacenter van een onafhankelijke datacenteraanbieder onderbrengen (twee derde van deze groep heeft twee redundante datacenters). Slechts 24 procent maakt gebruik van een cloud-platform als hun enige hosting-platform. De belangrijkste reden waarom hosting providers datacenters verkiezen boven cloud-modellen, komt voort uit het gegeven dat infrastructuur hun core business betreft en toezicht en zeggenschap daarom enorm belangrijk zijn.

De resultaten van het onderzoek  tonen aan dat de omzet van hosting providers vooralsnog maar voor een klein deel voortkomt uit cloud-diensten (12%). Uit het onderzoek blijkt echter ook dat de vraag naar cloud-diensten de komende jaren alleen maar zal toenemen. Dit resultaat wordt onderschreven door de analisten van IDC, die voorspellen dat de markt van enterprise cloud-diensten richting 2018 een samengestelde jaarlijkse groei laat zien van 24,8 procent.

Het feit dat service providers zowel bestaande als nieuwe klanten steeds vaker naar cloud-gebaseerde modellen migreren, zorgt dat zij zwaardere eisen stellen aan datacenters. De eisen van klanten ten aanzien van een gedeeld, servicegebaseerd platform hebben vooral betrekking op connectiviteit en beschikbaarheid. De service providers zetten deze eisen van klanten op hun beurt door naar de datacenters waar ze de cloud-gebaseerde modellen uitrollen. Waar in het verleden de prijs doorgaans de beslissende factor was, zien we daarom dat service providers tegenwoordig datacenters selecteren met een  beschikbaarheidsgarantie van 99,999 procent en uitstekende netwerkfaciliteiten in de vorm van een directe verbinding met de lokale internet exchange, en lokale en internationale netwerken.

Met uitgebreide netwerkmogelijkheden, 99,999 procent beschikbaarheid, high-density mogelijkheden, schaalbare groeimodellen en 24/7 ondersteuning beantwoorden cloud- en carrier-neutrale, tier-3+ datacenters, zoals die van Interxion, aan de zwaardere eisen. Omdat hun dienstenmodellen elkaar aanvullen, werken onafhankelijke datacenterleveranciers over het algemeen bovendien samen met hosting providers, waardoor zij eenvoudig nieuwe businesskansen kunnen ontplooien in de colocatiefaciliteiten.

primarydatacentre

 

Ten slotte is er nog de trend dat grote ondernemingen steeds vaker eisen dat hun data in het land van herkomst blijven. Hosting providers die zich traditiegetrouw hebben gefocussed op lokale en regionale klanten, zullen het meest van deze trend kunnen profiteren. Gartner voorspelt dat service providers die in staat zijn de data van klanten in het betreffende land te houden, het beste de zorgen van klanten over security kunnen wegnemen. De verwachting is dan ook dat hosting providers niet zullen overstappen op datacenters van wereldwijd opererende leveranciers, maar blijven inzetten op lokaal geëxploiteerde datacenters met uitstekende connectiviteitsopties waarmee ze kunnen voldoen aan de steeds zwaardere eisen van hun klanten.