NIEUWSFLITS: INTERXION REBRANDT NAAR DIGITAL REALTY. LEES MEER.

Alle lichten staan op groen voor de Nederlandse datacenterbranche

9 januari 2015

De datacentermarkt groeit in rap tempo. Aan deze groei liggen verschillende oorzaken ten grondslag. Allereerst zorgt de algemene acceptatie van de cloud voor een verdere toename van dataverkeer en -opslag. Daarnaast is de groei voor een belangrijk deel toe te schrijven aan het corporate segment. Je ziet dat steeds meer corporates de strategische beslissing nemen om hun IT-infrastructuur buiten de deur te zetten. Veelal is deze beslissing ingegeven doordat ze op het punt zijn gekomen dat ze hun eigen datacenter moeten upgraden. Steeds meer bedrijven realiseren zich dat het met het oog op de bedrijfscontinuïteit en kostenefficiëntie verstandiger is om hun IT-infrastructuur in een onafhankelijk datacenter onder te brengen, in plaats van te investeren in het eigen datacenter.

Het is logisch dat de grote ondernemingen niet als eerste de stap naar het onafhankelijke datacenter hebben gemaakt. Eerst had je de carriers, daarna de internet service providers en vervolgens de IT- en cloud-dienstverleners die gebruik gingen maken van colocatiediensten. Voor bedrijven is het een behoorlijke drempel om hun IT-infrastructuur buiten de deur te beleggen. Die drempel wordt lager naarmate de bekendheid met het begrip ‘datacenter’ groter wordt. Daarnaast zijn er ook hele praktische redenen. De nieuwste generatie servers vragen meer energiecapaciteit en dus meer koelvermogen. Om aan deze hogere eisen te kunnen voldoen, zouden bedrijven enorme investeringen in hun eigen datacenter moeten doen die ze onmogelijk terug kunnen verdienen.

Daarnaast is er een tendens zichtbaar dat bedrijven hun data voornamelijk onderbrengen bij Europese cloud providers. Onder andere door de onrust rondom data privacy zetten bedrijven sterker in op meerdere datacenters in meerdere landen verspreid over de wereld. De aankondigingen van Google en Microsoft om hele grote datacenters te bouwen in respectievelijk de Eemshaven en Middenmeer zijn hier een direct uitvloeisel van. Voor Europa, Nederland en voor Interxion betekent dit een enorme groeikans. Deze hele grote datacenters worden gebruikt om grote hoeveelheden ruwe data op te slaan. Echter om die informatie naar hun klanten te kunnen brengen, hebben ze datacenters nodig die in de nabijheid van hun klanten zijn gesitueerd en met een hoge netwerkdichtheid.

Ten slotte zijn er nog de inspanningen van de overheid om Nederland te positioneren als digital gateway to Europe die nu hun vruchten beginnen af te werpen. Er komt hier een groot aantal Trans-Atlantische onderzeese kabels aan land, waardoor Nederland een ideale hub is voor transport naar Europa. Het ministerie van Economische Zaken heeft in 2011 bij het opstellen van de Digitale Agenda ‘strategische acquisitie van ICT-gerelateerde investeringen’ als één van de actiepunten opgenomen. Om dat doel te verwezenlijken, positioneert Nederland zich bij monde van de Netherlands Foreign Investment Agency (NFIA) dat onderdeel is van Agentschap NL, de uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Economische Zaken, als digital gateway to Europe. En voor Interxion als Nederlands bedrijf, is dat natuurlijk koren op de molen en een positionering waar wij ons voordeel mee kunnen doen.