NIEUWSFLITS: INTERXION REBRANDT NAAR DIGITAL REALTY. LEES MEER.

Ketensamenwerking is cruciaal bij hybride IT

idgwebinar2014

Door: Michael van den Assem

2 juli 2015

Nieuwe mogelijkheden waarop data worden verwerkt, opgeslagen en gedistribueerd, zorgen ervoor dat bedrijven IT anders gaan benaderen. Nu ook steeds meer grote ondernemingen de overstap naar de cloud maken, lijkt het tijdperk van cloud computing definitief aangebroken. De komende jaren zullen IT-middelen dan ook in toenemende mate, zowel intern als extern, op een dynamische manier worden ingezet. Hierbij wordt private infrastructuur verbonden met publieke cloud platforms, het zogenoemde hybride IT-model.

Met een hybride cloud-omgeving komt het beste van twee werelden samen, waarbij bedrijven kunnen profiteren van externe resources als dit nodig is. Per applicatie of workload kan gekeken worden welke omgeving de beste performance biedt. Een hybride omgeving geeft een organisatie de kans om zijn data-architectuur en applicaties onder de best mogelijke voorwaarden te ontwerpen, bouwen en beheren. Onderzoeksbureaus als Gartner voorspellen dat de komende jaren de helft van de IT in de publieke cloud zal draaien en de andere helft intern in een private cloud of op een dedicated infrastructuur. Uiteraard zal voor elke organisatie de balans publiek/privaat anders zijn.

Kwaliteit verbinding

Het hybride IT-model staat of valt met de kwaliteit van de verbinding tussen de private en publieke omgeving. Die verbinding heeft in de eerste plaats betrekking op de feitelijke connectie tussen de private infrastructuur en applicaties en workloads die in een public cloud draaien. Waar tot voor kort gebruik werd gemaakt van het reguliere internet, kiezen steeds meer organisaties voor directe, private verbindingen om te koppelen met de publieke cloud-omgevingen van cloud service providers. Deze verbindingen bieden een betere beveiliging en service level-garanties op latency en doorvoersnelheden.

Ketensamenwerking

De verbinding heeft echter ook te maken met de wijze waarop de partijen in de keten met elkaar samenwerken en met hun dienstverlening op elkaar aansluiten. Om de kwaliteit van onze diensten te kunnen waarborgen, werken wij bij Interxion enkel samen met vooraanstaande en betrouwbare partijen. Dit geldt zowel voor de achterkant, met public cloud providers als Microsoft en Amazon, als voor de voorkant met ICT-dienstverleners en managed hosting providers. Deze partijen moeten de complexiteit van hybride omgevingen begrijpen en de technische vermogens hebben om eenvoudig hoogwaardige verbindingen tot stand te brengen.

Transparantie

Maar het gaat verder dan alleen de technische competenties van de afzonderlijke ketenpartners. De manier waarop public cloud providers, datacenterleveranciers, connectivity providers, ICT-dienstverleners en managed hosting providers met elkaar samenwerken, is minstens net zo cruciaal. Het gaat dan onder meer om zaken als het duidelijk afbakenen van verantwoordelijkheden, werkprocessen, transparantie en heldere service level agreements (SLA). Want alleen als de verschillende partijen in de keten zorgen dat hun dienstverlening goed op elkaar aansluit, kan dat ook gelden voor de infrastructuur die zij faciliteren en aanbieden.