NIEUWSFLITS: INTERXION REBRANDT NAAR DIGITAL REALTY. LEES MEER.

Vernieuwing begint in het onafhankelijke datacenter

nlinnovation

Categorieën

11 augustus 2015

Het kabinet wil innovatieve ondernemers en daarmee Nederlandse consumenten in staat stellen om als eerste te profiteren van de voordelen die voortkomen uit ontwikkelingen als digitalisering en de toepassing van nieuwe technologie en verdienmodellen. Vernieuwing vergroot ons verdienvermogen en draagt bij aan onze welvaart, zo schreef minister Henk Kamp van Economische Zaken in een brief die hij onlangs aan de Kamer stuurde. Om dit mogelijk te maken wil het kabinet werk gaan maken van wet- en regelgeving die een belemmering vormt voor innovatie en de ontwikkeling van de digitale economie. Ik kan dit streven alleen maar toejuichen, want dit betekent dat er van overheidswege wordt aangesloten op dat wat er in feite al dagelijks gebeurt in het onafhankelijke colocatiedatacenter.

“Het tempo van vernieuwing ligt steeds hoger. Waar een uitvinding als de analoge telefoon uit 1878 er 75 jaar over deed om ingeburgerd te raken bij 100 miljoen gebruikers, was het internet al na zeven jaar gemeengoed. Willen wij in Nederland als eerste profiteren van de voordelen die vernieuwing biedt, dan moeten wij daar in onze regels ruimte voor bieden. Onze innovatieve ondernemers krijgen daardoor de kans om steeds betere producten en diensten te ontwikkelen en dat zorgt ervoor dat nieuwe bedrijven en banen hier ontstaan in plaats van elders”, aldus minister Kamp. De minister zou eigenlijk ter inspiratie eens een kijkje moeten nemen in één van onze onafhankelijke datacenters. Want bijna dagelijks worden van hieruit met een hoog tempo innovatieve toepassingen en verdienmodellen in de markt gezet. Een aantal aspecten die kenmerkend zijn voor een onafhankelijk datacenter geldt hierbij als enablers en stimulators.

Het eerste is uiteraard het feit dat bedrijven en organisaties zich door het uitbesteden van hun datacentercapaciteit meer kunnen richten op het doorontwikkelen van hun bestaande systemen en het realiseren van nieuwe applicaties. Een ander belangrijk aspect dat bijdraagt aan het innovatievermogen van bedrijven, is dat een onafhankelijk datacenter een grote verscheidenheid aan carriers, hostingpartijen, IT service providers, cloud-dienstverleners, et cetera huisvest. Bedrijven hebben hierdoor volop keuze als het gaat om de technologie, software, platformen, netwerken en systemen. Bovendien kunnen ze de partij selecteren die het beste aansluit bij hun behoeften. Daarbij zijn er in onze datacenters zogenoemde communities of interest, concentraties van gelijkgestemde bedrijven of partijen die actief zijn in hetzelfde segment of die dezelfde doelen nastreven. Doordat samenwerking tussen dit soort partijen wordt gefaciliteerd en gestimuleerd, worden het innovatievermoge en de snelheid van innoveren vergroot.

De snelheid waarmee innovaties in de markt kunnen worden gezet, komt ook nog terug in een ander element. Namelijk, het Cloud Test Lab. Dit is een gebruiksklare virtuele proof-of-concept-omgeving waar bedrijven eenvoudig en tegen lage kosten verschillende scenario’s kunnen testen en van waaruit ze de ‘goedgekeurde’ versie eenvoudig uit kunnen rollen in de cloud. Het verkort de tijd om nieuwe cloud-diensten in de markt te zetten. En dit brengt me direct op het volgende punt, namelijk de mogelijkheid om hoogwaardige hybride oplossingen te realiseren. Via Cloud Connect in onze datacenters kunnen snelle en beveiligde verbindingen tot stand worden gebracht met de publieke cloudplatformen van bijvoorbeeld Microsoft. Op deze manier kan een bedrijf niet alleen zijn bedrijfsactiviteiten optimaal ondersteunen, maar ook gemakkelijk nieuwe verdienmodellen realiseren. Toepassingen en verdienmodellen die ook nog eens eenvoudig in heel Europa uitgerold kunnen worden door het netwerk van onafhankelijke datacenters in elf Europese landen.

Er zijn kortom nogal wat aspecten die typerend zijn voor een onafhankelijk datacenter die de innovatiekracht van bedrijven vergroten. Deze zijn te groeperen rondom ‘keuzevrijheid’, ‘partnerships’, ‘snelheid’ en ‘bereik’. Een bedrijf moet vrij zijn in zijn keuze wat betreft technologie, software, netwerken, et cetera. Een bedrijf moet gemakkelijk met andere partijen kunnen samenwerken bij het ontwikkelen van nieuwe oplossingen en diensten. Bedrijven moeten nieuwe oplossingen snel in de markt kunnen zetten en de mogelijkheid hebben om op te schalen en een groot bereik te genereren. Het zijn deze elementen die in mijn ogen ook terug moeten komen in de nieuwe wet- en regelgeving aangaande digitalisering en innovatie.