NIEUWSFLITS: INTERXION REBRANDT NAAR DIGITAL REALTY. LEES MEER.

De risico's van het gebruik van beperkende normen

comdcdopen

Door: Lex Coors

28 maart 2016

De vaste structuur per ontwerp van de bestaande classificatiesystemen werkt niet stimulerend voor de innovatie van datacenterontwerpen, terwijl innovatie cruciaal is om de duurzaamheid van de datacenterbranche te verbeteren. Uit extern onderzoek is gebleken dat de datacenters die de digitale economie aandrijven tegenwoordig verantwoordelijk zijn voor ongeveer 2% van de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen, ongeveer gelijk aan de uitstoot van de luchtvaartindustrie. Dit percentage zal naar verwachting alleen maar toenemen, omdat de groei van de digitale economie onverminderd doorgaat. Om de hieruit voortvloeiende groei van de uitstoot van broeikasgassen door datacenters af te remmen en het rendement van hulpbronnen te verbeteren, werken belanghebbenden binnen de branche samen aan initiatieven als The Green Grid. Een betere efficiëntie van datacenters resulteert echter niet per se in een langzamere groei van de uitstoot. Een groter deel van de datacenters moet duurzame energiebronnen gebruiken, zoals wind- en zonne-energie.

De huidige beschikbaarheidsnormen houden onvoldoende rekening met datacenters die exclusief ontworpen zijn om duurzame energiebronnen te gebruiken. In plaats daarvan maken ze het mogelijk duurzame energiebronnen te gebruiken in combinatie met het elektriciteitsnet, naast het gebruik van dieselgeneratoren. Als gevolg daarvan worden soms bewust concessies gedaan ten aanzien van de efficiëntie in alle onderdelen van datacenters, omdat de branchenormen moeten worden gehanteerd met het oog op naleving. Dit kan resulteren in hogere operationele kosten en een hoger energieverbruik voor datacenters. Het handhaven van een vaste classificatienorm kan daarom onbedoeld een stijgende consumptie van fossiele brandstoffen veroorzaken.

Een andere grote verschuiving binnen de datacenterbranche is de groei van hybride en publieke cloud-architecturen, wat tot gevolg heeft dat een groeiend deel van de computer- en opslagcapaciteit in commerciële, in plaats van zakelijke datacenters wordt ondergebracht. Veel van de operators van commerciële datacenters, waaronder providers van colocatie- en clouddiensten, investeren flink in innovatie om de duurzaamheid te verbeteren. Deze providers gebruiken vaak niet-traditionele datacentertopologieën, zoals het met elkaar verbinden van meerdere datacenters.

Door Interxion uitgevoerd statistisch beschikbaarheidsonderzoek toont aan dat deze genetwerkte datacentertopologieën dezelfde uptime kunnen realiseren als traditionele datacenterontwerpen, maar ze kunnen niet worden ingedeeld in een categorie binnen de huidige normen. Door een vaste classificatienorm te handhaven kan technologische innovatie onbedoeld worden geremd, omdat sommige zwaar gereguleerde branches, zoals financiële dienstverlening, hier niet aan gewend zijn of geen datacenters mogen gebruiken die niet erkend zijn door een branchenorm.

Ten slotte bestaat er in de huidige opzet geen classificatie om ontwerpen waarin beschikbaarheidsfuncties worden toegepast die buiten hun classificatie vallen, maar niet aan alle eisen voldoen om in de volgende klasse te worden ingedeeld, te belonen. Door vast te houden aan een vaste classificatienorm kan de groei van investeringen waardoor de efficiëntie en veerkracht van datacenters zou kunnen toenemen onbedoeld worden geremd.

Samengevat: de branche is klaar voor een open-source- en flexibel classificatiemodel waar alle stakeholders achter staan, dat innovatie binnen duurzaam datacenterontwerp stimuleert en niet langer concessies doet op het gebied van kosten- en energie-efficiëntie om vaste prestatie- en uptimeklassen te volgen. We roepen op tot een brede discussie binnen de branche om steun te creëren voor een flexibele en open norm, geleid door een niet-commerciële organisatie die input aanvaardt en branche-overkoepelende samenwerking van alle belanghebbenden toejuicht.