NIEUWSFLITS: INTERXION REBRANDT NAAR DIGITAL REALTY. LEES MEER.

Disrupting the Disruptors: Deel 2

Hoe financiële bedrijven hun toekomst in het blockchain-tijdperk kunnen veiligstellen.

In het tweede deel van onze serie van drie blogs kijkt Patrick Lastennet, Director of Marketing & Business Development - Financial Services, naar de kansen die blockchain technologie biedt voor de sector financiële dienstverlening en hoe ondernemingen zich kunnen aansluiten bij de blockchain-beweging.

Momentum voor ondernemingen

Het enthousiasme over de blockchain wordt steeds groter. Hoe kunnen ondernemingen daarvan een graantje meepikken? De afgelopen jaren zijn er allerlei bedrijfsgerichte oplossingen en consortia ontwikkeld om de invoering en integratie van de blockchain te bevorderen. Bekende private oplossingen die zich vandaag de dag in toenemende interesse mogen verheugen zijn onder andere:

  • De Enterprise Ethereum Alliance (EEA); veel mensen kennen Ethereum als de publieke blockchain die door zijn slimme contractmogelijkheden tot een golf aan ICO's (International Coin Offerings) heeft geleid. De enterprise-oplossing van het netwerk is misschien minder bekend. De EEA stemt de Ethereum-blockchain op de behoeften van ondernemingen af om 'software van enterprise-niveau te definiëren die de meest complexe, veeleisende toepassingen op het tempo van het bedrijfsleven aan kan'. Veel bedrijven uit de Fortune 500, waaronder Accenture, JP Morgan, Microsoft en Credit Suisse, zijn al lid van dit netwerk.
  • R3 Corda; Corda is een gedistribueerd grootboek dat ontworpen is voor de financiële dienstverlening. De omgeving ervan is niet direct voor gebruik als blockchain bedoeld, maar meer als een gedecentraliseerde database die banken en andere instellingen voor hun processen kunnen gebruiken. Dit mondiale netwerk beslaat meer dan 200 instellingen en biedt integratie en interoperabiliteit via gedecentraliseerde applicaties, CorDapps genoemd. Daarnaast is er een breed partnernetwerk met onder andere grote bedrijven als AWS, Microsoft, Oracle en HP Enterprise.
  • Hyperledger Fabric; het door de Linux Foundation ondersteunde Hyperledger is een open-source, sectoroverstijgend blockchain-samenwerkingsnetwerk. Fabric is een eigen blockchain-kaderintegratie die bedrijven een 'plug-and-play' oplossing biedt om applicaties te ontwikkelen via de slimme 'chaincode' contract-engine. De leden van Hyperledger zijn onder andere IBM, Fujitsu, SAP en American Express.

Deze initiatieven bieden samen met andere enterprise-oplossingen en samenwerkingen de steun die bedrijven nodig hebben om blockchain-technologieën door te ontwikkelen voor gebruik als reguliere commerciële oplossing.

Er is een stroom aan technische whitepapers die allerlei potentiële casussen voor het gebruik van blockchain propageren, van het versnellen en vereenvoudigen van internationale betalingen tot en met het bieden van mogelijkheden om van bancaire diensten gebruik te maken voor miljarden mensen wereldwijd die geen toegang hebben tot basale financiële diensten. Voordat dit nieuwe fenomeen echter alom ingang vindt binnen het bedrijfsleven, moeten er gedegen voorbeelden met bewezen resultaten zijn. Het is daarom bemoedigend dat we nu meer bewijzen van blockchain in de financiële dienstverleningspraktijk zien.

Enkele voorbeelden van actuele blockchain-implementaties zijn:

Identiteitsbeheer/KYC

Je identiteit op vertrouwd online vaststellen is een van de grootste spanningsvelden binnen internet op dit moment. Online fraude kost alleen al in Groot-Brittannië jaarlijks zo'n GBP 11 miljard, en consumenten raken gefrustreerd door de vele identificatie- en beveiligingslagen waar zij zich op allerlei sites doorheen moeten worstelen om hun identiteit aan te tonen. Helix Blockchain heeft daarom het Trust Provider Network gebouwd: een geïntegreerde en consequente identiteitsoplossing waardoor identiteit kan worden vastgesteld, geverifieerd en vertrouwd, zonder dat de gebruiker persoonlijke of gevoelige informatie hoeft te laten zien. Het systeem streeft naar invoering binnen het bedrijfsleven door de kosten van het verzamelen, valideren, beheren en opslaan van gegevens geheel in overeenstemming met de Europese regelgeving te verlagen.

Institutionele betalingen en verrekingen

De bestaande financiële verrekenprocedures zijn kostbaar en lastig, en vereisen meerdere lagen van beheer om betalingen tussen instellingen te verifiëren en uit te voeren. SETL heeft een institutionele betalings- en verrekeninfrastructuur gecreëerd voor meerdere assets en valuta die bijdraagt aan het stroomlijnen van administratieve handelingen na een handelstransactie, het verlagen van de kosten per transactie, het vereenvoudigen van processen en het verminderen van inefficiënties. In combinatie met betaalplatformen als Iznes biedt het gebruik van de SETL-technologie de mogelijkheid de manier waarop miljarden niet-contante betalingen jaarlijks wereldwijd worden gedaan drastisch te transformeren.

Clearing van aandelen

Clearing verwijst naar het proces van het op elkaar afstemmen van aan- en verkopen van opties, termijncontracten en effecten tussen financiële instellingen. Het belang hiervan wordt vaak onderschat, maar dit is een bancaire activiteit die institutionele beleggers miljarden dollars kan kosten. Volgens ramingen van Accenture zouden de grootste investeringsbanken USD 10 miljard kunnen besparen door de blockchain-technologie te gebruiken om de efficiëntie van clearing en verrekening te verbeteren. The Australian Stock Exchange (ASX) verricht pionierswerk op dit gebied door te proberen zoveel mogelijk handelingen voor clearing en verrekening na transacties naar een blockchain-systeem over te brengen. Andere voorbeelden van de implementatie van blockchain op het gebied van aandelen zijn het Nasdaq Linq-systeem, dat gebruikt wordt om private effectentransacties te voltooien en te registreren, en het CME, dat patent heeft aangevraagd op het gebruik van de blockchain voor het opslaan en uitvoeren van financiële transacties.

In deel 3 gaan we dieper in op cryptocurrency en hoe ondernemingen zich kunnen aansluiten en geven wij een blik op de toekomst.