NIEUWSFLITS: INTERXION REBRANDT NAAR DIGITAL REALTY. LEES MEER.

In een wereld waar de cloud steeds meer de hoofdrol speelt, krijgt gegevensbeveiliging de allerhoogste prioriteit

Beveiliging blijft een van de hoogste prioriteiten voor IT-managers en beslissers van Amerikaanse bedrijven die in Europe investeren. Dit is een van de conclusies uit ons nieuwe onderzoek dat we hebben uitgegeven met 451 Research. Volgens het rapport ‘Gateway to Europe, challenges and considerations for US organizations seeking a passage into and across Europe’ is 72% van de bedrijven van mening dat beveiliging van kritisch belang of zeer belangrijk is.

6 oktober 2018

Dit houdt ongetwijfeld verband met de recente wereldwijde aandacht voor de Europese wetgeving op gegevensbeveiliging en de implementatie van de AVG oftwel GDPR. Het voldoen aan de wet- en regelgeving van een nieuwe markt is altijd van fundamenteel belang om met succes te kunnen uitbreiden. Schending hiervan schaadt het vertrouwen en de goodwill van klanten en met de extra dreiging van de zware boetes die krachtens de AVG kunnen worden opgelegd is het geen verrassing dat bedrijven hun huiswerk zorgvuldig doen alvorens de EU-markt te betreden.

Zelfs als we de AVG buiten beschouwing laten is beveiliging in onze steeds digitalere wereld voor alle onderdelen van een bedrijf van cruciaal belang geworden. Dit betekent dat bedrijven die in Europa activiteiten willen ontplooien moeten beoordelen of ze de juiste mensen en middelen in huis hebben om de beveiligingseisen goed te managen. Of dat het beter is om bepaalde beveiligingsfuncties, van datacenter tot netwerk, aan een derde over te dragen.

Beveiliging betreft alles, vanaf het hekwerk rond het terrein van datacenters en fysieke toegang tot de technologie tot en met de ‘dataleveringsketen’, met inbegrip van hoe data worden verzameld, opgeslagen, geanalyseerd en gebruikt voor inzichten en acties in het hele bedrijf. Dit zijn al geruime tijd belangrijke overwegingen, al vanaf het moment dat de eerste gegevens digitaal werden. Maar beveiliging is nog belangrijker geworden naarmate bedrijven zich steeds meer richting de cloud bewegen.

Uit ons onderzoek, waarbij we gekeken hebben naar 250 in de VS gevestigde IT-managers en beslissers binnen de bedrijfstakken financiële dienstverlening, media & digitale content, enterprise, SaaS, cloud en managed services, bleek dat alle bedrijven over twee jaar meer technologieën in de publieke cloud willen hebben en een toename van ca. 10% verwachten. Slechts 21% maakt momenteel weinig of geen gebruik van een cloud en bij 30% is de cloud de eerste keuze voor alle nieuwe applicaties.

Het merendeel van de organisaties die voor het eerst de Europese markt betreden richt zich uit complexiteitsoverwegingen in eerste instantie op slechts één cloudplatform. Ruim 14% van de ondernemingen heeft echt een multi-cloud benadering met naadloze interoperabiliteit tussen verschillende applicaties en dit aantal zal, zo verwachten wij, alleen maar blijven toenemen.

Organisaties zouden meer moeten gaan nadenken over hun multi-cloud-toekomst en de eisen die gesteld gaan worden aan naadloze connectiviteit tussen platformen en omgevingen. En dit betekent tevens nadenken over beveiliging.

Ons onderzoek maakt duidelijk dat expansie richting Europa veel meer uitdagingen met zich kan meebrengen dan bedrijven wellicht hebben ervaren tijdens hun expansie binnen de VS. Geschikte colocatie-providers selecteren is een voorbeeld van een belangrijke uitdaging waarvoor de onderzochte organisaties zich gesteld zien.

Bedrijven die zorgvuldig nadenken over hun keuze voor een Europees supportnetwerk kunnen hieraan voordeel ontlenen, doordat ze tijd vrij maken en een gedegen basis opzetten waardoor de onderneming zich beter kan richten op de zakelijke uitdagingen in Europa.

Met de pan-Europese omvang van onze datacenters en onze 20 jaar aan ervaring zijn wij de perfecte partner voor expansie in Europa. Leer hier meer over op onze pagina Gateway to Europe. U kunt hier meer over ons onderzoek lezen.