NIEUWSFLITS: INTERXION REBRANDT NAAR DIGITAL REALTY. LEES MEER.

Hoe het datacenter door technologie verandert

Opkomende technologieën doen zich op alle gebieden van ons leven gelden; ook het traditionele datacenter ontkomt daar niet aan. Datacenterarchitectuur en bedrijfsprocessen veranderen nu al door geavanceerde technologieën en software-innovaties en er staat ons nog heel veel te wachten.

In deze blog kijken we naar enkele van de meest revolutionaire ontwikkelingen die nu en de komende jaren de toon zetten voor datacenters.

Hybride van ontwerp

Ondernemingen beseffen dat ze naar de cloud moeten kijken, maar slechts weinig bedrijven hebben het gevoel dat ze volledig op de publieke cloud kunnen vertrouwen om hun gevoelige gegevens veilig te stellen. Dit leidt ze richting een hybride benadering: 53% van de Europese ondernemingen is van plan een hybride cloudoplossing voor hun bedrijfs-IT te gebruiken, of gebruikt deze nu al, volgens ons onderzoek dat we deden met IDC.

Gecoloceerde hybride datacenters stellen bedrijven in staat hun eigen IT-infrastructuur naast toegangspoorten van de publieke cloud te plaatsen, waardoor ze de voordelen kunnen plukken van een uitbestede colocatie-oplossing in combinatie met private aansluitpunten op een van de de grote cloudplatformen.

De overstap naar een door software gedefinieerde omgeving

Omdat de grootste kostenpost voor bedrijven, wat datacenters betreft, in het verleden altijd de hardware was, wordt hardware in datacenters steeds meer vervangen door software en volgens Markets and Markets leidt dit er zelfs toe dat de door software gedefinieerde bedrijfstak tot meer dan USD 84 miljard in 2022 zal groeien.

Naast het feit dat dure, ruimte en stroom vretende hardware steeds minder nodig zal zijn, kennen door software gedefinieerde datacenters ook minder uitval, zijn ze onderhoudsvrijer en vergen ze een lager elektriciteitsverbruik, hetgeen allemaal sterk bijdraagt aan kostenverlaging en milieuvriendelijkheid. De ontwikkeling richting een door software gedefinieerde datacacenteromgeving begint met virtualisatie, omgevingen waarin fysieke servers miljoenen digitale machines ondersteunen.

Bedrijven kunnen zich geleidelijk richting een volledig gevirtualiseerde, door software-gedefinieerde architectuur ontwikkelen door hun netwerk-, opslag-, rekenfunctionaliteit en beveiliging op eigen tempo te virtualiseren.

Containers voor applicaties

Nu virtualisatie zich samen met de opkomst van cloud- en software-as-a-service-oplossingen geleidelijk ontwikkelt, is er behoefte ontstaan aan een meer flexibele benadering van de levering van applicaties en diensten. Dit heeft geleid tot het gebruik van ‘containers’ om applicaties te bouwen die direct geleverd kunnen worden en die flexibel op- en afschalen mogelijk maken.

Containers leiden tot nieuwe kansen die het gemakkelijker maken clouddiensten binnen het datacenter te leveren. De technologie wordt massaal omarmd en volgens 451 Research zullen de inkomsten in de applicatiecontainermarkt tegen 2021 verviervoudigen.

Edge-datacenters doen hun intrede

Naarmate de toekomst van netwerken veel meer gedistribueerd wordt, worden edge-datacenters steeds crucialer voor bedrijven. De enorme groei in het verbruik van IoT-data door mobiele apparaten en het toegenomen gebruik van sterk gedistribueerde applicaties door bedrijven vergt een meer gespreide benadering. Gartner voorspelt zelfs dat in 2022 50% van de door ondernemingen gegenereerde data buiten een traditioneel gecentraliseerd(e) datacenter of cloud aangemaakt en verwerkt zal worden.

Flash heeft de toekomst

De dagen van al die rijen draaiende schijven liggen voorgoed achter ons nu efficiëntere volledig-flash-oplossingen ervoor in de plaats komen. De kosten van flash-oplossingen zijn de afgelopen jaren razendsnel gedaald, terwijl de betrouwbaarheid, prestaties en capaciteit ervan sterk zijn toegenomen. Dit biedt bedrijven nu de kans een All-Flash Array te overwegen. Volgens IDC is de markt voor All Flash Arrays in het eerste kwartaal van 2018 met 54,7% gegroeid ten opzichte van het voorgaande jaar.

De introductie van 3D NAND flash heeft dit nog extra gewicht meegegeven. Volgens velen is dit de grootste revolutie binnen de geheugentechnologie van de afgelopen decennia en flash overschrijdt nu de opslagdichtheid van HDD’s; de nieuwste versies presteren tot wel 1.000 maal zo snel.

Een datacenter voor het digitale tijdperk

Het datacenter speelt nu al een kritische rol om bedrijven te helpen innoveren en groeien, maar naarmate onder andere de eerdergenoemde technologieën steeds volwassener worden zal de invloed van datacenters alleen maar verder toenemen. De datacentercampus van Interxion in Amsterdam is de perfecte thuisbasis om uw bedrijf te helpen zich met de groei van opkomende technologieën in het datacenter mee te ontwikkelen.

Wilt u meer informatie over hoe u de voordelen kunt plukken van de datacentercampus in Amsterdam met de beste verbindingen? Download dan ons Amsterdam-factsheet.