NIEUWSFLITS: INTERXION REBRANDT NAAR DIGITAL REALTY. LEES MEER.

Hoogwaardige connectiviteit is essentieel voor de bedrijfscontinuïteit

Het zijn uitdagende tijden. Elke sector merkt een grote impact op de dagelijkse activiteiten. Groeiprognoses moeten worden bijgesteld en in een nooit eerder gezien tempo worden noodscenario’s geactiveerd. Doordat werknemers razendsnel zijn overgegaan van werken op kantoor naar werken thuis, zijn bedrijven gedwongen om op zoek te gaan naar innovatieve strategieën waarmee via enkel digitale kanalen een hoogwaardige klantervaring kan worden geleverd.  
 
Om de prestaties van bedrijven op peil te houden en te zorgen dat de continuïteit behouden blijft, zijn geplande digitale transformatietrajecten veel sneller doorgevoerd. Web-based video conferencing, instant messaging en collaboration tools zijn in hoog tempo opgenomen in de standaard digitale on-premise architectuur. Voor bedrijven die zaken kunnen blijven doen is het duidelijk dat deze hulpmiddelen ertoe zullen bijdragen dat ze deze ongekende tijden kunnen overleven.  
 
SaaS-bedrijven die voorheen sterk afhankelijk waren van voor zakelijk gebruik geoptimaliseerde netwerken, herzien nu hun eigen interconnectiestrategieën om te zorgen dat deze platforms het vereiste bereik en de vereiste stabiliteit bieden. 
 
Ook heel duidelijk aan deze transformatie is het permanente karakter ervan.  
 
Een belangrijke factor die nu eveneens moet worden overwogen is de vraag of de onderliggende connectiviteit tussen uw medewerkers en de beschikbare business tools robuust genoeg is om in de nieuwe werkelijkheid, het nieuwe normaal, overeind te blijven. 
 
Slechte connectiviteit vertaalt zich in tragere toegang tot informatie en minder mogelijkheden om samen te werken en te innoveren. Dat zet een rem op de productiviteit, wat uiteindelijk leidt tot ondermaatse klantervaringen.  
 
Bedrijven en providers moeten snel actie ondernemen om ervoor te zorgen dat ze directe en flexibele connectiviteitsopties bieden waardoor werknemers en klanten geen nadelige gevolgen ondervinden.

Veranderende connectiviteitspatronen 
 
Wat is nou precies het nieuwe normaal? 
 
De internetverkeerspatronen zijn sinds het begin van deze crisis ingrijpend veranderd. Het merendeel van de werknemers werkt thuis en er worden veel meer web-based applicaties gebruikt.  
 
Deze aanhoudende groei van 20-50% die carriers, content delivery netwerken en SaaS-bedrijven ervaren, heeft geleid tot een explosieve groei van internet exchange points en private interconnectie tussen netwerken. De vraag naar interconnectiehubs is groter dan ooit omdat die ervoor moeten zorgen dat business-critical applicaties fysiek niet alleen traditionele zakelijke en particuliere telecommunicatienetwerken kunnen bereiken maar ook andere platformen die eraan ten grondslag liggen. 
 

Particuliere netwerken worden de nieuwe zakelijke netwerken en zowel nationale als internationale telecombedrijven zijn hun edge-interconnectiestrategieën in een ongekend tempo aan het evalueren en verbeteren. Hoewel, de gebruikelijke zakelijke SLA's gaan niet meer op en veel kleinere telecommunicatiebedrijven die zich richten op de particuliere markt optimaliseren hun IP-netwerk niet voor business-critical platformen. 

Dit zorgt voor extra problemen bij SaaS-providers. Die hebben betrouwbare connectiviteit nodig om de consumentenervaring wat betreft bijvoorbeeld latency en verkeersvolume te onderbouwen. Problemen ontstaan ook voor kleinere telecombedrijven die actief zijn op de particuliere markt en die bedrijven en hun werknemers moeten ondersteunen bij het gebruik van de tools. 

De groei van particuliere interconnectie en het gebruik van internet exchanges valt direct te koppelen aan netwerkverbindingen die proberen in te spelen op deze nieuwe dynamiek. Mutual peering tussen SaaS-bedrijven en kleinere telecombedrijven die wordt gefaciliteerd door regionale internet exchanges, heeft een directe impact op de ervaring van de eindgebruikers. 

Peering helpt de kleinere telecombedrijven om op één plek toegang te krijgen tot een hele reeks platforms in verschillende sectoren. Daarom zien we overal dat providers deze technologie steeds meer gaan gebruiken om aan de vraag te voldoen. Datzelfde geldt voor netwerken die nu de particuliere markt bedienen. Private interconnectie tussen netwerken op mutual locaties wordt ook steeds vaker gebruikt om gevoelig verkeer, zoals op VoIP en VoD gebaseerde diensten, te beveiligen.  

We weten dat er een belangrijke verschuiving is naar de grote cloudaanbieders zoals Amazon, Microsoft en Google, die een aantal van deze problemen aanpakken. Maar bedrijven die multi-cloud hybride strategieën implementeren, zullen moeten gaan nadenken over hoe hun platform zal worden gezien binnen zakelijke en particuliere netwerken.  

Ontoereikende prestaties en gebrek aan betrouwbare connectiviteit zijn een belangrijk zorgpunt voor bedrijven, telecombedrijven op de particuliere markt en SaaS-leveranciers. Als werknemers niet over de onderliggende connectiviteit beschikken die ze nodig hebben om hun werk effectief en efficiënt uit te voeren, heeft dit een negatief effect op de winstgevendheid van de bedrijven.  

Meer dan ooit ligt de nadruk nu op het waarborgen van de interconnectie tussen zakelijke applicaties en telecombedrijven op de particuliere markt. Anders zou het vermogen van eindbedrijven om zaken te doen en dat van SaaS-bedrijven om een dienst te leveren hierdoor kunnen worden aangetast.  

Oplossen van connectiviteitsuitdagingen 

Interxion biedt oplossingen voor deze nieuwe connectiviteitsuitdagingen met een breed assortiment aan opties voor directe connectiviteit. Met ons aanbod aan Cross Connects kunnen bedrijven zorgen voor minder latency en betere prestaties. Vanuit onze gecentraliseerde datacenters stellen deze Cross Connects bedrijven in staat om op een flexibele en schaalbare manier verbonden te blijven met al diegenen die belangrijk voor ze zijn, zoals partners, leveranciers en klanten. Zo kunnen ze de bedrijfscontinuïteit garanderen, zelfs als de vraag toeneemt.  

Daarnaast host Interxion internet exchanges in onze carrier-neutrale datacenters. Dankzij remote peering kunnen bedrijven overal vandaan en bij elke bandbreedte verbinding maken met de belangrijkste internet exchanges. Er is slechts één cross-connect met een een Interxion-platform nodig om on-demand private verbindingen met meerdere platforms van derden tot stand te kunnen brengen.  

Schaalbaarheid en flexibiliteit zijn cruciale factoren om de bedrijfscontinuïteit te garanderen, omdat netwerken in staat moeten zijn om de vrijwel constant veranderende schommelingen in de vraag aan te kunnen. Remote peering kan in deze periode van onzekerheid zorgen voor flexibiliteit en wendbaarheid, zodat bedrijven de bandbreedte op basis van de behoefte kunnen opschalen. Interxion biedt ook kortetermijncontracten voor remote peering. Dat biedt bedrijven de flexibiliteit om effectief om te gaan met krappe budgetten, wat van belang is omdat onmogelijk te voorspellen valt hoe lang de vraag op dit hoge niveau zal blijven.  

In tijden van crisis bieden de carrier-neutrale datacenters van Interxion bedrijven one-stop-toegang tot colocatie en een grote verscheidenheid aan connectiviteitsopties. Daarmee krijgen ze de infrastructuur die ze nodig hebben om online te blijven en de diensten te blijven leveren die hun klanten verwachten en nodig hebben.  

Als u meer wilt weten over de wijze waarop Interxion de connectiviteit, schaalbaarheid en flexibiliteit biedt die nodig is om de bedrijfscontinuïteit te garanderen, klikt u hier